maandag 29 augustus 2011

Geluk spreuken en wijshedenGeluk, is dronken kunnen worden van een glas water.

Geluk, is zachtjes drijven op de stroom des levens.

Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen. Einstein

We zitten op de weg van het geluk, niet naar het geluk.

Bij wie geluk heeft, kalft zelfs de os. Jiddisch

Geluk is als glas: even blinkend als broos.

Twee gelukkige dagen zijn zelden broers. Bulgarije

Geluk is wat je er op een bepaald moment onder verstaat. W.T.Schippers

Geluk is slechts de mooiste helft van het toeval. H.Van Hopfen

Wat kiest u? Gelijk of geluk?

Geluk zit van binnen, maar daar komt het niet vanzelf.

Geluk is als een cirkel waarvan het centrum overal is en de omtrek nergens.

Geluk kan het gewone bijzonder maken.

Geluk is de dingen te laten zijn zoals ze zijn. M.Möhring

Het geluk bestaat daarin dat men met zijn ongeluk tevreden is. A.Demedts

Hoe gelukkiger men is, hoe minder aandacht men aan zijn geluk besteedt. A.Moravia

Geluk is wat men er op een bepaald moment onder verstaat. W.T.Schippers

Geluk is pas zichtbaar als het voorbij is. Bomans

Er is kracht nodig om het geluk te grijpen. Het geeft zich slechts aan de sterken over. Mme de Gasparin

Wie het geluk niet kan genieten als het komt, moet niet klagen als het hem verlaat. Cervantes

Ik ben gelukkig als ik niet ongelukkig ben. Guy Polspoel

Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken heeft. Schiller

Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt.

Mijn droom van het geluk is een zeepbel die niet stukspringt. L.Vanackere

Met zijn tweeën ongelukkig zijn om dezelfde reden is reeds een vorm van geluk. F.Dorin

Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden. Aristoteles

Wil een verstandig mens gelukkig zijn, dan moet hij zijn verstand leren relativeren. Kamagurka

Niet wat we hebben, maar wat ons blij maakt, bepaalt onze overvloed.

Angst en geluk zijn tweelingzusjes. H.De Coninck

Beperkingen maken gelukkig. Schopenhauer

Het is mijn vaste overtuiging dat de echte egoïsten d.w.z. die zeldzamen die er ernstig naar streven zelf
gelukkig te zijn het meeste geluk voor anderen verspreiden. Bomans

Met geld koop je wel geen geluk, maar toch iets dat er prachtig op lijkt. Verleyen


Net genoeg geld maakt gelukkig.

Er is een geluk dat hierin bestaat: genoeg grote verdrietelijkheden te hebben om ongevoelig te zijn voor de
kleine. Bériot

Soms blijft het schip geladen met geluk net voor de haven steken. Zwem er dan naartoe. J.Winters

Als het geluk je toelacht, heb je geen spiegel nodig. E.Kieckens

Als konijnenpootjes geluk brengen, wat gebeurde er dan met dat konijn?

Geluk kan bij je komen als je zelf een paar passen terug doet. E.Kieckens

Geluk: verandering van zorgen. Colette

Het geluk kijkt eerst of het welkom is. E.Kieckens


Het geluk wordt het heel snel moe iemand op de rug te dragen.

Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil. Nietzsche

Geluk is niet iets dat je meemaakt. Het is iets dat je je herinnert. Levant

Het geluk is een gevolg, geen oorzaak. E.Kieckens

Met geluk is het als met geld: je moet er iets mee doen om ervan te kunnen genieten. E.Kieckens

Als het geluk een uitstapje maakt, ben je waarschijnlijk vergeten mee te gaan. E.Kieckens


Als je het geluk zijn gang laat gaan, hoef je er niet naar te zoeken. E.Kieckens

Het geluk is als de zon, je mag er niet met open ogen naar kijken. Oekraïne

Geluk is er als er een mens is die het wil ervaren. E.Kieckens

De gelukkigste mens is degene die het denkt te zijn. Commerson

Geluk is een ramp. Je wordt er zo lui van. Als je niet oppast ga je nog van het leven houden ook. Tom Lanoye

Hoe hoger de toppen van geluk, hoe dieper de schaduwen van pijn.

We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat wij weggooien. M.Auclair

Dit vind ik het schoonste en echtste geluk: niet weten waarom, zonder reden. F.Timmermans

Alle aards geluk berust op een compromis tussen droom en werkelijkheid. M.Prévost

Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. F.Daels

Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen. I.Bergman

Het besef van geluk, is het besef van het leven. E.Kieckens

Geluk alleen maakt niet gelukkig. J.Greshoff

Het ware geluk bestaat slechts in de illusies die men zich daarover maakt. Erasmus

Loop niet te hard, het geluk loopt dikwijls achter je. H.Molenberg

Het enige geluk dat men werkelijk het zijne mag noemen is het geluk dat men aan anderen heeft geschonken.
Follereau

Als je achterom kijkt waar het geluk is, staat het meestal vlak voor je. E.Kieckens

Geluk vult zichzelf aan zodra je het weggeeft. E.Kieckens

Ik ben niet gelukkig, dacht ik. Geluk is iets, dat je je herinnert. M.Möhring

Geluk: de kunst om een boeketje te maken met bloemen uit je naaste omgeving. Goddard

Wie geluk toestaat binnen te komen, is een goed gastheer. E.Kieckens

Wie het volmaakte geluk wil kennen, blijve thuis. India

Het echte geluk is het onbeperkte gebruik van het verstand. Aristoteles

Als ongeluk in een klein hoekje zit, zit geluk dan in de rest?

Geluk is een manier van reizen, geen eindbestemming. Goodman

Vele mensen die gelukkig zijn, verlangen naar nog meer geluk. Dat is hun ongeluk. G.van Acker

Sommige mensen weten niet wat geluk is tot ze getrouwd zijn.

Wil je gelukkig zijn….leef dan. Tolstoi

Het geluk is in het ogenblik; het ongeluk in de tijd. M.Gijsen

Niet het geluk maakt ons dankbaar, maar de dankbaarheid maakt ons gelukkig. Steindl

Ga en maak uw geluk wakker. Perzië

Het geluk is nooit droevig of vrolijk, het is geluk. Salacrou

Het geluk is gemaakt van heel veel droom en een beetje werkelijkheid. R.de Masny

Alleen je eigen denken maakt je bewust van geluk of ongeluk. J.Verdromme

Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er enige druppels op onszelf
vallen. Shakespeare

Geluk: tussenstation tussen te weinig en te veel. Pollack

Het geluk bestaat daaruit dat men met zijn ongeluk tevreden is. A.Demedts

Geluk is de harmonie tussen toestand en behoefte. N.Beets

Geluk is de herinnerende geur van bloemen. J.Cortens

Geluk is als water: je houdt het niet vast, maar je kan het tot je nemen of het laten stromen. E.Kieckens

Als je vlug loopt, haal je het ongeluk in; als je langzaam loopt, haalt het ongeluk jou in. Rusland

Zolang ik leef, wil ik sterven van geluk. Jekkers

Beseffen dat we gelukkig zijn, doet afbreuk aan ons geluk. E.J.Ouweneel

Als iemand die niet kan tellen een klavertje vier vindt, heeft die dan ook geluk?

Het geluk loopt wel eens de tegenovergestelde richting uit van je principes. Ruyslinck

Het geschenk van kennis en geluk is voor hen die het uitpakken.

De dingen die ons gelukkig maken, maken ons wijs. J.Masefield

Velen hebben het geluk nooit gekend omdat ze overtuigd waren dat het nog moest komen. Evers

Met geld kun je geen geluk kopen, maar wel een staf van deskundigen betalen om het probleem te
bestuderen. B.V.

Het geluk is een dwaze maagd die zich laat zoenen door elke sterke jongeman. P.van Ostaijen

Wie geluk heeft, heeft geen gelijk meer nodig. A.Vloemans

Het hoogste geluk is niet weten wat geluk betekent. Tsjoeng Tsoe

Het ontberen van dingen die je graag zou hebben is een onmisbaar onderdeel van het geluk.

Zoek nooit het geluk, want je zoekt je een ongeluk. A.Willemsen

Geluk ligt voor het rapen…..af en toe even bukken.

Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis.

Hij mocht van geluk spreken, maar hij zweeg. Cor de Jonge

Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien. Tolstoi

Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander. Shakespeare

Geluk is: getrouwd zijn met je beste vriend. P.W.

Op het geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan. K.Haack

In de onwetendheid kan men volmaakt gelukkig zijn. Ruyslinck

Geluk is de prijs die men ontvangt als men zichzelf geschonken heeft. Reninca

Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten. Marcus Aurelius

Het geluk is een beker die men langzaam moet uitdrinken om de droesem niet in beweging te brengen die op
de bodem ligt. Deuter

De ene draagt zijn ongeluk als een lichte veder, de ander sleept zijn geluk voort als een zware last. Fliegende
Blätter

Wanneer gij morgen een groter geluk verwacht, dan schijnt heden de helderste zon donker. L.Schefer

Het geluk treedt graag binnen in het huis waar opgeruimdheid heerst.

Met het geluk dat wij weggooien, kunnen we veel mensen gelukkig maken. M.Auclair

Wij moeten zo bezig zijn dat we geen tijd hebben er over na te denken of wij gelukkig zijn. D.Dix

Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt. Cesbron

U kunt van geluk spreken als u van geluk kunt zwijgen. Kadé Bruin

Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.
D.Bonhoeffer

Het geluk bestaat erin te verlangen wat men heeft. G.Van de Berghe

Geluk is nu of nooit. R.Jouhandeau

Geluk is duur, het wordt met geluk betaald. Hohememser

Wie geluk wil oogsten, moet humor zaaien. Geert Galle

Geluk: een heel klein bureautje en een heel grote papiermand, Orben

Ik herinner me het geluk. Het was zo groot dat het pijn deed. Connie Palmen

We beleven onze goede dagen onopgemerkt, maar we wensen ze terug als er kwade komen. Schopenhauer

Geluk is als een vlinder. Hoe meer je er op jaagt, hoe verder hij zich van jou verwijdert. Maar als je rustig
blijft zitten en je aandacht aan andere dingen besteedt, komt hij vanzelf op je schouders zitten.

Geluk, is liefde, niets anders. Wie beminnen kan, is gelukkig.

Het geluk ligt in de smaak en niet in de dingen zelf. La Rochefoucauld

Geluk betekent vijfmaal achter elkaar groen licht. Bill gold

Geluk moeten we onderweg zoeken en niet aan het eind van de weg, want daar is de reis afgelopen. S.M.

Het geluk is: zijn hart aan de kant van zijn plicht zetten. O.Feuillet

De weg naar het geluk loopt niet van de anderen naar u, maar van u naar de anderen. Quoist

Als je niet in het geluk gelooft, zal je het nooit meemaken. D.Malloch

Wij gedragen ons alsof comfort en luxe de voornaamste levensbehoeften zijn; terwijl, om echt gelukkig te zijn,
we alleen iets nodig hebben dat ons enthousiasme kan opwekken. Kingsley

Geluk is het verlangen naar herhaling. Milan Kundera

Het geschenk van het geluk is voor hen die het uitpakken. A.D.

Geluk bestaat uit zoveel losse stukken dat er bijna altijd één ontbreekt. Bossuet

Geluk is als een trein, die je niet ziet omdat je er zelf in zit.

Ik heb het geluk gekend, maar het is dat niet dat me het meest gelukkig heeft gemaakt. J.Renard

Gelukkige mensen hebben van het leven weinig verwacht. Brana Crncevic

Geluk: wat voortdurend overboord gegooid wordt, om het telkens opnieuw op te vissen. De Valckenaere

Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Komrij

Maar dikwijls ligt thuis het geluk stil in een hoek te sterven. J.von Mourik

Een bepaalde invloed van aanhoudende verveling is essentieel voor een gelukkig leven. B.Russell

Het grote geheim van geluk is: met zichzelve goed te staan. Fontenelle

Geluk is langetermijn plezier. R.Driessen

Geluk sluipt naar binnen langs een deur waarvan je niet wist dat je die opengelaten had. Barrymore

Geluk is opwinding die zich ergens heeft kunnen neervlijen, maar er is altijd een hoekje dat blijft fladderen.
E.K.

Zoeken waarom men gelukkig is, is reeds een vermindering van het geluk. R.Le Coeur

Geluk daalt neer waar er een landingsbaan is. E.Kieckens

Wie zich gelukkig voelt met het geluk van de anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. F.Daels

Geluk is niet te koop en toch wil je veel betalen om gelukkig te lijken.

Put het geluk nooit uit. De laatste emmer smaakt naar de bodem. Bomans

Probeer gelukkig te worden met hetgeen je nu ongelukkig maakt. L.Lambert


Wil je een ogenblik gelukkig zijn? Wreek u. Wil je altijd gelukkig zijn? Vergeef. Lacordaire

Maak nooit iemand gelukkiger dan hij zelf wil zijn.

Er zijn mensen die alleen de moed ontbreekt om gelukkig te zijn. Bardoux

Gooi een gelukkig man in zee en hij komt eruit met een vis in zijn mond. Arabië

"En ze leefden nog lang en gelukkig", stamt uit de tijd dat de mensen gemiddeld 30 werden.

Bent u gelukkig? Fijn, maar laten we over prettiger dingen praten. W.van Broeckhoven

Het gezicht van iemand die zich heel gelukkig voelt, heeft een uitdrukking van hevige pijn. A.Herzen

"Ik ben zo gelukkig als een kind", is een typische volwassene-uitspraak.

Om gelukkig te leven moet je in oorlog leven met je passies en in vrede met de passies van anderen. Socrates

Gelukkig zijn is de meest verwaarloosde plicht. Bertus Aafjes


Ik ben niet gelukkig maar ik ben daar niet ongelukkig om.

Er is geen enkele plicht die we zozeer onderschatten, als de plicht om gelukkig te zijn. R.L.Stevenson

Veel verdriet komt voort uit de vrees om gelukkig te zijn. Bomans

De meeste mensen zijn pas gelukkig als de buitenwereld denkt dat ze gelukkig zijn. T.Kas

Je moet willen gelukkig zijn, het is een gewoonte. J.Verdromme

Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben. Shakespeare

Men is nooit zo gelukkig, noch zo ongelukkig als men zich verbeeldt. La Rochefoucauld

Niemand is gelukkig. Wees niemand. F.de Jonghe

Vele mensen zijn niet gelukkig als ze zich niet ongelukkig kunnen voelen. P.Sirius

De plek om gelukkig te zijn is hier. Het uur om gelukkig te zijn is nu.

Alle gelukkige gezinnen gelijken op elkaar, elk ongelukkig is ongelukkig op zijn eigen wijze. Tolstoï

Als het geluk met u is, waarom die haast ? Als het geluk tegen u is, waarom die haast? Afrika

Kijken met je hart is geluk zien. E.Kieckens

Het leven: een ketting van ellende met schakels van geluk.

Ook de moordenaar keert terug naar de plek waar hij gelukkig was. Harry Mulisch

De mens symphatiseert liever met ongeluk dan met geluk. S.de Beauvoir

Het grootste ongeluk is geluk dat niet ophoudt. Bomans

Door oogcontact springt het geluk soms over. E.Kieckens

Wilt gij in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet gij vergeten wat gij in uw jeugd verzuimd hebt. Fliegende
Blätter

De rijke is niet gelukkiger dan hij die genoeg heeft.

Als je schooltijd de gelukkigste periode uit je leven is, moet je dringend naar de psychiater. M.Decharmé

Sleur is de houtworm van het geluk. Jules de Corte

Succes is krijgen wat je verlangt. Geluk is houden wat je hebt. Jackson Brown


Succes is alleen maar een kwestie van geluk. Vraag het maar aan eender welke mislukkeling. Robert Anthony
Tevredenheid is de landingsbaan voor geluk. E.Kieckens


Wie het volmaakte geluk wil kennen, blijve "thuis". India

Vreugde: de zijnstoestand die niets nodig heeft om gelukkig te zijn. A.Gide

Een vriend is iemand die begrijpt waarom ik vandaag zo gelukkig ben.

Een vrouw kan alleen gelukkig zijn als zij ook ongelukkig kan zijn. Piet Nijs

Wanneer een vrouw meent dat zij zo nodig voor het geluk van een man moet zorgen, is zij er na aan toe hem
ongelukkig te maken. Gerard Reve

Zodra men het werk lief krijgt, wordt het leven gelukkig. Ruskin

Geluk ervaren is jezelf leren kennen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top