maandag 29 augustus 2011

Vader spreuken en wijshedenJe moet al een zoontje hebben om nog eens met je vader te kunnen spelen. Kamagurka

Het kind heeft meestal de hersenen van de vader, omdat de moeder die van haar nog bezit. Seymour

Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze mij op de wereld heeft geholpen. Al moet ik toegeven dat mijn vader ook een duwtje heeft gegeven.

Kinderen: waar va van vol is, loopt moe van over. J.Anthierens

Door zijn geboorte heeft hij zijn vader gemaakt.

Moederliefde berust op een dierlijk instinct, vaderliefde op een maatschappelijke overeenkomst. J.Greshoff

Ik wil rijk worden, net als mijn vader……die wil ook rijk worden.

Hoe streng een vader ook kan zijn als hij zijn zoon beoordeelt, hij kan nooit strenger zijn dan een zoon die zijn vader beoordeelt. Poncela

De vaders hopen in hun zonen zichzelf te hervinden; de zonen zijn doodsbang in zichzelf hun vaders te ontdekken. J.Greshoff

Behandel je zoon de eerste vijf jaar als een prins, de tien jaar daarop als een slaaf en de rest van zijn leven als een vriend. India

Het moet vreselijk zijn om door je vader begrepen te worden. Mijlemans

Vader tot dochter: "Jongens zijn net als kogels. Zolang je ze hoort fluiten is er nog geen kwaad geschied."
Gerd De Ley

Ge kunt de vriend van uw vader worden, van moeder blijft ge steeds het kind. Laurilland


Een vader, is iemand die probeert je te leren voetballen, zelfs wanneer je een meisje bent. Jane 12 jaar

Eén vader is meer dan 100 schoolmeesters. G.Herberg

De slechtste tijd om vader te worden is 18 jaar voor een oorlog. E.B.White

Vaders, zijn mensen die met je vechten, maar die je geen pijn doen. Christine 11 j

Moderne vader-zoon dialoog: "Wat is er met jou aan de hand?" - "Ik heb weer ruzie met je vrouw." W.van  Broeckhoven

Toen ik een jongen van 14 was, was mijn vader zo dom dat ik de oude heer nauwelijks in mijn omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 werd, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd. Mark Twain

Gij had een vader; laat uw zoon hetzelfde mogen zeggen.  William Shakespeare

Toen ik er eindelijk achter was dat mijn vader gelijk had, was mijn zoon oud genoeg om het niet met mij eens te zijn. H.B.


"Ik ken je" sprak de vader vermanend tot zijn zoon. Maar hij herkende slechts. Ischa Meijer

Geef vader op vaderdag een plank om er met zijn boor van vorig jaar gaatjes in te maken. T.Verhoeven

Vaders worden altijd boos als kinderen vragen waarom. Ook heilige vaders en vaders der volkeren.
J.Greshoff

Ik verlangde naar een moeder en een vader en ik vond de nacht en de zee. Gibran

Menigeen is vader geworden zonder dat zijn vrouw daar iets van merkte. De Funès


Het vertrouwen van jongelui wint men het gemakkelijkst door niet hun vader te zijn. de Montherlant

Vader tot achttienjarige zoon: "Heb je er wat op tegen als ik vanavond zelf met de wagen uitga? Ik neem namelijk je moeder mee en ik zou graag indruk op haar maken."


Mijn vader was de oudste van 4 meisjes.

Een vader geeft geen raad, hij geeft een voorbeeld. J.Rogge

Een vader die zijn zoon prijst, verheerlijkt zichzelf. China

Ik heb altijd geprobeerd mijn zoon te behandelen als een dierbare metgezel met wie ik op reis was door een land waar ik al eerder was geweest maar hij niet. A.Dayton

Een moeder houdt altijd meer van de kinderen dan de vader. Want zij weet dat het haar kinderen zijn, voor het vaderschap bestaat geen bewijs.  Euripides

We hadden het over Abraham die Isaak offert en toen vroeg ik aan mijn vader: en als God dat nou eens aan u zou vragen om mij te offeren, zou u dat dan ook doen? Ja, zei hij.  Jan Wolkers

Arbeid is vaak de vader van het genoegen.  Voltaire

Geen schoner erfdeel dan de zoon te zijn van een voortreffelijke vader.

God is in de wereld inbegrepen. Hij is de ziel van de wereld. Hij is de schepper van de wereld en de vader van alles. Ja, de ganse aarde en de ganse hemel vormen het goddelijke zijn; God woont zelfs in de riolen, in de spoelwormen en de misdadigers. De wereld is dus een organisch geheel, een alomvattend, met rede begiftigd levend wezen, en de rede doordringt ieder deel van de wereld.

Euripides


Je wens is de vader van de gedachte.
Origineel: Thy wish was father to that thought.
Bron: King Henry IV (1597) Part 2
William Shakespeare


De honger, niet de zonde, is de vader van de moderne misdaad. Oscar Wilde

k acht drankzucht veel verwerpelijker dan diefstal en misschien zelfs dan prostitutie. Is hij immers niet vaak de vader van beide?  Ghandi

Hij eert zijn vader als een god, maar hij houdt van hem als kameraad. Marcus Tullius Cicero

Gelukkig is de vader wiens kind vermaakt wordt door zijn pogingen het te vermaken. Lynd

Het is een knappe vader, die zijn eigen kind kent.

De deugden van de moeder zullen, evenals de zonden van de vader, nu en dan op de kinderen verhaald worden. Charles Dickens

Mijn vader heeft me werken geleerd, hij heeft me niet geleerd het ook prettig te vinden.
Abraham Lincoln.

Vader, mijn geschrijf ging over jou. Jij was voor mij de norm van alle dingen.
Frans Kafka

Jij kent mijn vader niet. Anders zou je begrijpen waarom ik blijf geloven in de ooievaar. W.van Broeckhoven

Menigeen is vader geworden zonder dat zijn vrouw daar iets van gemerkt heeft.
Louis de Funest

Toen hij iemand door de gangdeur hoorde binnenkomen, herkende hij, na even luisteren, zijn vader aan de voetstappen en de ademhaling bij het ophangen van zijn overjas. Hij heeft mij verwekt, dacht hij. Laat ik hem welwillend beschouwen.
Gerard Reve

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben. William Shakespeare

Wie de Kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben. Ciprianus

De kinderen eten het fruit en de vader slaapt op de schillen. Cyprus

Er was eens een vader die altijd zijn kinderen in slaap zong, tot hij zijn zoontje van drie zijn dochtertje van twee de raad hoorde geven : "Als je net doet of je slaapt, houdt hij op" Darbo

Tussen vader en zoon ligt het diepe ravijn van hun gelijkenis. Piet Theys

Ieder mens heeft 2 vaderlanden : het zijne en Frankrijk. H.deBannieu

De vader eert zich zelf in d'eere van zijn zoon.

Hoe menigh vader lijdt in zijnen zoone alleen?

Bron: David in Ballingschap 479
Joost van den Vondel
Nederlands dichter 1587-1679
Vaderlandsliefde is de eerste godsdienst van de beschaafde mens. Napoleon

Ik ben op de gewone manier op de wereld gekomen en niet als die humeurige Pallas uit het hoofd van haar vader.  Erasmus

Bron: Lof der Zotheid. 

Tien malen daags moet gij lachen en vrolijk zijn; anders stoort u in de nacht de maag, die vader der droefenis.
Friedrich Nietzsche. Duits dichter en filosoof 1844-1900

Bron: Also sprach Zaratrustra


Vader en zoon zijn natuurlijke vijanden en beiden voelen er zich wel bij en ook wel zo veilig als ze dat zo houden.
 
John Steinbeck. Amerikaans auteur en Nobelprijswinnaar literatuur (1962) 1902-1968

Origineel: Father and son are natural enemies and each is happier and more secure in keeping it that way.

Toen ik een jongen van 14 was, was mijn vader zo dom dat ik de oude heer nauwelijks in mijn omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 werd, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd.  Mark Twain

De brave burger dekt gaarne de naaktheid van zijn eigenbelang met het vijgenblad van de vaderlandsliefde.
Vloemans

Je leven geven voor je land!! Ik sterf nog liever. Gummbah

In de liefde minacht de zoon de vader, in de handel de vader de zoon. Peru

Een ondankbare zoon is een wrat op de neus van zijn vader: haar niet verwijderen ontsiert, haar afsnijden doet pijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top