maandag 29 augustus 2011

Succes spreuken en wijsheden
In sommige culturele middens lijkt succes verdacht en geeft mislukking vertrouwen. F.Dorin

Geen enkele vorm van onverdraagzaamheid is in Amerika zo opvallend als die typische Amerikaanse onverdraagzaamheid tegenover wie geen succes heeft. John Irving

De meest succesvolle politicus is degene die het vaakst en het luidst zegt wat iedereen denkt. T.Roosevelt

Moest mijn vader binnen de drie jaar reïncarneren, kan ik dan de bestaande successierechten terugvorderen?
C.Timperman

Succes vervangt alle argumenten.
Steffie Graff

Voor alle vijanden van de creativiteit is succes de gevaarlijkste.
Battista

Succes is dikwijls slechts één idee verder.
Frank Tyger

Wil je anderen vervelen, vertel ze van uw successen.
J.H.de Groot

Wie zich het applaus blijft herinneren, heeft altijd succes.
Miedema

Succes stelt niets voor als je 's avonds in een leeg huis thuiskomt.
Faye Dunaway

Succes is een nevenverschijnsel dat nooit tot doel mag worden.
Flaubert


Succes is wat iedereen je toewenst maar niemand je gunt.
Y.Bakker

Vooraleer je de ladder van het succes beklimt, moet je zien te weten te komen wie ze vasthoudt.

B.Lichtenberg


Wat is succes? Een speelgoedballon tussen kinderen gewapend met spelden.
G.Fowles

De sleutel om vooruit te komen is per etmaal 8 uur te reserveren voor werken en acht uur voor slapen en er voor zorgen dat dat niet dezelfde uren zijn.
Gene Brown


Sommige mensen zijn succesvolle mislukkelingen, anderen zijn mislukte successen. Tom Waits

Hij hoefde zich niet te verantwoorden, hij had succes.
Walters

De enige plaats waar succes eerder komt dan werk is in het woordenboek.
V.Sassoon

Succes is de ruimte die men in de krant inneemt. Succes is de onbeschaamdheid van één dag.

Canetti


Het geheim van het succes is eerlijkheid. Zodra je dat kunt veinzen heb je het gemaakt.

Glyme


Succes hebben, betekent dat men steeds vaker pauzeren kan - zo lang tot men enkel nog maar pauzeert.

E.Kishon

De sleutel tot het succes is een goede onleesbare handtekening.
R.H.Thomas

Met ieder succes koop je alleen maar een toegangsticket voor een moeilijker probleem.

Henry Kissinger


Hoe kunnen ze zeggen dat mijn leven geen succes is? Zeventig jaar heb ik genoeg te eten gehad en ben ik eraan ontsnapt opgegeten te worden.\
L.P.Smith

Twee regels voor succes. Ten eerste: vertel nooit alles wat je weet.
R.J.Lincoln

Succes: je persoonlijke waarde vermenigvuldigd met de omstandigheden.
Capus Alfred

Succes, is krijgen wat je verlangt. Geluk is houden wat je hebt.
Jackson Brown

Op de deur van succes staat zowel "duwen" als "trekken".
Jiddisch

Beoordeel je succes naar hetgeen je moest opgeven om het te bereiken.
Dalai Lama

Succes is een taart waarvan iedereen mee wil eten. Maar als ie op is, zie je niemand meer.

Wim Kan


Alles wat je in dit leven nodig hebt, zijn onwetendheid en zelfvertrouwen, dan is je succes verzekerd.
Mark Twain

Wie succes wil hebben moet er dom uitzien en wijs zijn.


Succes is één keer meer opstaan dan je gevallen bent.

Tegenwoordig verwachten de mensen dat ze de poorten van het succes kunnen openen met de afstandsbediening.

Bij de meeste succesmensen is het succes groter dan de menselijkheid.
F.du Maurier

De man met een nieuw idee is een dwaas tot het idee een succes blijkt te zijn. Mark Twain

Succes is alleen maar een kwestie van geluk. Vraag het maar aan eender welke mislukkeling. Robert Anthony

Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim.
A.Pola

Succes ondermijnt het sterkste hart.

Het risico van het succes is de arrogante veronderstelling dat hetgeen je in het verleden hebt gedaan ook in de
toekomst zal werken.

Pollard


Succes heeft vele ouders, maar mislukking is een wees.
Noord Amerika

Wees vriendelijk tegen hen die je tegenkomt als je de ladder van succes beklimt, want je zult ze later tegenkomen als je naar beneden komt.
J.Durante

Laat je niet op handen dragen. Plots applaudisseert men voor een ander.
H.Olaerts

Er is geen formule voor succes. Maar er is wel een formule voor mislukking en dat is proberen iedereen te behagen.
Norman Ray

Succes begint waar de anderen opgeven en jij doorzet.

Je bent pas echt succesvol als je schoonmoeder dat toegeeft.
W.van Broeckhoven

Vertrouwen in eigen handelen is de eerste voorwaarde voor succes.
Euwe

Als zij jong is, moet de vrouw mooi zijn om succes te hebben, daarna moet zij succes hebben om mooi te blijven.

Succes is meer dan het slagen van je opzet en het bereiken van je doelen,succes is ween groeiproces van vannen en opstaan waar de mensheid deel van is.
Stan Rams

Succes is transpireren van de inspiratie.
Stan Rams

Wat voor de een een succes is is voor een ander een mislukking, geef daarom nooit op en blijf geloven in je idealen en doe je beste dan komt het succes vanzelf.
Stan Rams

Succes is vleugels krijgen als je aan de grond zit.
Stan Rams

Succes is het verbeteren van mislukkingen.
Stan Rams

Succes komt nooit zonder geluk kennis zweet en tranen.
Stan Rams

Succes is het geluk dat niet alleen van jezelf komt, maar je met de wereld deelt.
Stan Rams

Tags

Top succes spreuken en wijsheden
Motiverende uitspraken en citaten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top