maandag 29 augustus 2011

Vader moeder zoon spreuken en wijsheden
De wens is de vader van de gedachte en het gemis, de moeder van de wens.

Leed is de vader en liefde de moeder van de wijsheid.

Je moet al een zoontje hebben om nog eens met je vader te kunnen spelen. Kamagurka

"Geven is beter dan krijgen", zei vader en hij gaf een oorlel aan zijn zoon.

Kinderen: waar va van vol is, loopt moe van over. J.AnthierensVader aap tot moeder aap: "Kijk niet zo treurig, alle pasgeboren aapjes lijken op mensen"

Welke boeken hebben het meest je leven beïnvloed? Mijn vaders chequeboek en mijn moeders kookboek.

Eén op 4 mensen is een Chinees. Als je vader je moeder of je broer het niet is dan ben jij het. W.van
Broeckhoven

De zonde waar je berouw over hebt, is de vader van de deugd; maar de deugd waar je prat op gaat, is de
moeder van de zonde. Madagascar

Een meisje wenst een knappe man; een moeder kijkt naar zijn vermogen; een vader let op zijn geleerdheid; de verwanten is het om de adel van zijn familie te doen; de overigen denken aan het lekkere feestmaal. India

Het kind heeft meestal de hersenen van de vader omdat de moeder die van haar nog bezit. Seymour

Mijn familie bestaat uit: mijn vader, mijn moeder en ikzelf. Ik ben de jongste.

Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze mij op de wereld heeft geholpen. Al moet ik toegeven dat mijn vader
ook een duwtje heeft gegeven.

Toen mijn vader inbrak bij mij moeder heb ik negen maanden gezeten. Dirk Selis

Ik houd niet van de schoot van onze moeder de Heilige Kerk. Er zijn te veel Kerkvaders geweest.
K.Jonckheere

"Kinderen verlichten ons leven" sprak de jonge moeder. - "Klopt", zei de vader, "ze laten het altijd branden."

Liefde is: als moeder het beste stuk kip aan vader geeft.

Geen enkel meisje wordt dertig zonder dat haar 3 x gevraagd werd te huwen. Eén keer door haar vader en

twee keer door haar moeder. W.van Broeckhoven

Moederdag komt negen maanden na vadernacht.

Moederliefde berust op een dierlijk instinct, vaderliefde op een maatschappelijke overeenkomst. J.Greshoff

Vader drinkt graag bier, moeder melk.

Wie vader of moeder besluit te worden, dient er zich rekenschap van te geven dat hij zes jaar lang tenminste
twee uur per dag op zijn hurken zal zitten. Van Kooten en De Bie

Freud is de vader van de psychoanalyse. Een moeder is hij niet.

Als je vader en moeder hebt vermoord, kan je nog altijd beroep doen op de inschikkelijkheid van de jury
omdat je tenslotte een wees bent. Arthur José


Ge kunt de vriend van uw vader worden, van moeder blijft ge steeds het kind. Laurilland

Ik verlangde naar een moeder en een vader en ik vond de nacht en de zee. Gibran

Vader tot achttienjarige zoon: "Heb je er wat op tegen als ik vanavond zelf met de wagen uitga? Ik neem
namelijk je moeder mee en ik zou graag indruk op haar maken."

Vroeger zocht een man een vrouw die koken kon als zijn moeder. Tegenwoordig krijgt hij er één die drinken
kan als zijn vader. Sinatra


Door zijn geboorte heeft hij zijn vader gemaakt.

Puberteit: De periode waarin iedere zoon weigert te geloven dat hij een even grote idioot zal worden als zijn vader.


Ik wil rijk worden, net als mijn vader……die wil ook rijk worden.
Mijn zoon is gisteren niet naar school kunnen komen, daar hij zijn vader heeft moeten helpen slachten.
L.Verbeeck


Een van de grootste mysteries van het familieleven is, dat een niksnut van een aanstaande schoonzoon kan
veranderen in de vader van het intelligentste kleinkind ter wereld. L.A.Lopez Mayer

Hoe streng een vader ook kan zijn als hij zijn zoon beoordeelt, hij kan nooit strenger zijn dan een zoon die zijn
vader beoordeelt. Poncela

De vaders hopen in hun zonen zichzelf te hervinden; de zonen zijn doodsbang in zichzelf hun vaders te
ontdekken. J.Greshoff

Behandel je zoon de eerste vijf jaar als een prins, de tien jaar daarop als een slaaf en de rest van zijn leven als
een vriend. India

Het moet vreselijk zijn om door je vader begrepen te worden. Mijlemans

Vader tot dochter: "Jongens zijn net als kogels. Zolang je ze hoort fluiten is er nog geen kwaad geschied."
Gerd De Ley

Ge kunt de vriend van uw vader worden, van moeder blijft ge steeds het kind. Laurilland

Een vader is iemand, die probeert je te leren voetballen, zelfs wanneer je een meisje bent. Jane 12 jaar

Eén vader is meer dan 100 schoolmeesters. G.Herberg

De slechtste tijd om vader te worden is 18 jaar voor een oorlog. E.B.White

Vaders zijn mensen die met je vechten, maar die je geen pijn doen. Christine 11 j

Moderne vader-zoon dialoog: "Wat is er met jou aan de hand?" - "Ik heb weer ruzie met je vrouw." W.van
Broeckhoven
Toen ik een jongen van 14 was, was mijn vader zo dom dat ik de oude heer nauwelijks in mijn omgeving kon
dulden. Maar toen ik 21 werd, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd.

Mark Twain

Toen ik er eindelijk achter was dat mijn vader gelijk had, was mijn zoon oud genoeg om het niet met mij eens
te zijn. H.B.

"Ik ken je", sprak de vader vermanend tot zijn zoon. Maar hij herkende slechts. Ischa Meijer

Geef vader op vaderdag een plank om er met zijn boor van vorig jaar gaatjes in te maken. T.Verhoeven

Vaders worden altijd boos als kinderen vragen waarom. Ook heilige vaders en vaders der volkeren. J.Greshoff

Ik verlangde naar een moeder en een vader en ik vond de nacht en de zee. Gibran

Menigeen is vader geworden zonder dat zijn vrouw daar iets van merkte. De Funès

Het vertrouwen van jongelui wint men het gemakkelijkst door niet hun vader te zijn. de Montherlant

Vader tot achttienjarige zoon: "Heb je er wat op tegen als ik vanavond zelf met de wagen uitga? Ik neem
namelijk je moeder mee en ik zou graag indruk op haar maken."

Mijn vader was de oudste van 4 meisjes.

Een vader geeft geen raad, hij geeft een voorbeeld. J.Rogge

Een vader die zijn zoon prijst, verheerlijkt zichzelf. China

Ik heb altijd geprobeerd mijn zoon te behandelen als een dierbare metgezel, met wie ik op reis was door een
land waar ik al eerder was geweest maar hij niet. A.Dayton

Gelukkig is de vader wiens kind vermaakt wordt door zijn pogingen het te vermaken. Lynd
Jij kent mijn vader niet. Anders zou je begrijpen waarom ik blijf geloven in de ooievaar. W.van Broeckhoven

De kinderen eten het fruit en de vader slaapt op de schillen. Cyprus

Er was eens een vader die altijd zijn kinderen in slaap zong, tot hij zijn zoontje van drie zijn dochtertje van
twee de raad hoorde geven : "als je net doet of je slaapt, houdt hij op" Darbo

Tussen vader en zoon ligt het diepe ravijn van hun gelijkenis. Piet Theys
Vertrouw je vrouw nooit voor ze je 10 zonen heeft geschonken. China

In de liefde minacht de zoon de vader, in de handel de vader de zoon. Peru

Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om niets anders moeten bekommeren dan om zijn
gezondheid. Confucius

Een ondankbare zoon is een wrat op de neus van zijn vader: haar niet verwijderen ontsiert, haar afsnijden
doet pijn. Perzië

Het is niet belangrijk dat je zonen van je houden, dat doen je kleinkinderen wel. Smiley

Uw zoon is op vijfjarige leeftijd uw gebieder, op tienjarige leeftijd uw slaaf op vijftienjarige leeftijd uw gelijke en daarna ofwel uw vriend of uw vijand.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top