zondag 4 september 2011

Liefde Citaten"De afgunst grenst aan de minachting, zoals de liefde grenst aan de haat."

Cees Buddingh
Nederlands letterkundige (1918-1985)


"Daar het voorwerp der eerzucht, in tegenstelling tot dat der liefde, nooit geheel in ons bezit komt, is de eerzucht van beide hartstochten de meest duurzame."

Edward Bulwer-Lytton] Edward Bulwer-Lytton
Brits schrijver, criticus en politicus (1802-1873)


"Wie alleen de liefde liefheeft, vergeet de vrouw. En de vrouw wil niet vergeten worden."

Ben Cami
Vlaams dichter (1920-)


"In het zuiden is het dikwijls warmer dan in de liefde."

Remco Campert
Nederlands letterkundige (1929 -)

"Oprechte liefde luistert teer."

Dirk Camphuysen
Citaat afkomstig uit: Verzameld werk

"Alleen de waarheid kan het onrecht tarten; de waarheid óf de liefde."

Frans: "Seule la vérité peut affronter l'injustice. La vérité ou bien l'amour."
Albert Camus
Frans schrijver en essayist (1913-1960)
Citaat afkomstig uit: Requiem pour une nonne

"Bij gemis aan liefde kan men het zoeken in de eer. Trieste eer."

Albert Camus
Frans schrijver en essayist (1913-1960)


"Hij sprak voortdurend over liefde, maar liet niemand in zijn nabijheid."

Elias Canetti
Oostenrijks schrijver en filosoof (1905-)

"Liefde aanvaardt de moeilijke dingen in het leven zonder te vragen waarom. Liefde vertrouwt en blijft kalm."

Amy Carmichael] Amy Carmichael


"Echte liefde kent geen schuldgevoel."

Simon Carmiggelt] Simon Carmiggelt
Nederlands schrijver (1913-1987)


"Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat."

Simon Carmiggelt


"Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen."

Martine Carol


"Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct."
Paul Carvel

"Liefde is voor drie vierden nieuwsgierigheid."
Giacomo Casanova

"Het valt zwaar ineens afstand te doen van een reeds lang gekoesterde liefde."
Latijn: "Difficile est longum subito deponere amorem"

Catullus
Romeins dichter en lyricus (84vC - 54vC)
Citaat afkomstig uit: Carmina


"Buiten het geloof dat uitmondt in liefde is er niets."

Gilbert Cesbron
Frans schrijver (1913-1979)

"Als je met volle streken de huid van een mooie perzik of de melancholie van een oude appel schildert, zie je in de weerspiegeling die ze uitwisselen dezelfde lauwe schaduw van verzaking, dezelfde liefde voor de zon, dezelfde herinneringen aan de dauw."
Paul Cézanne

"De vrouwen geven slechts aan de vriendschap, wat zij aan de liefde ontstelen."

Nicolas Chamfort
Frans schrijver, journalist en toneelschrijver (1741-1794)


"Anatomische kennis is voor de liefde even noodzakelijk als solfegeleer voor de muziek."

Maurice Chapelan
Frans journalist en romanticus (1906)


"De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar."
Maurice Chapelan
"De schildering der liefde interesseert iedereen, want elk heeft er wel een weinig door geleden; vooral zij die haar nooit gekend hebben."

Jacques Chardonne
Frans uitgever en schrijver (ps. van Jacques Boutelleau) (1884-1968)

"Zonder vrouwen zou de man ruw en lomp zijn en hij zou niet weten van genegenheid die de glimlach van de liefde is."
Frans: "Sans la femme, l'homme serait rude et grossier et it ignorerait la grâce qui n'est que le sourire de l'amour."

Francois René de Chateaubriand
Frans dichter, schrijver en politicus (1768-1848)

"De liefde is een mooie dolk, met tanden van suiker, met een scherp van morfine en een hecht van blauwe sneeuw."
Achille Chavee


"Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen."
Maurice Chevalier


"Het is moeilijk de mensen er van te overtuigen, dat liefde tot deugd is liefde tot zichzelve."

Marcus Tullius Cicero
Romeins staatsman en schrijver (106 v.C. - 43 v.C.)


"Het is moeilijk de mensen ervan te overtuigen, dat liefde tot de deugd liefde is tot zichzelve."

Marcus Tullius Cicero
Romeins staatsman en schrijver (106 v.C. - 43 v.C.)

"Wantrouw de mensen die de liefde de eerzucht en de maatschappij de rug toekeren. Zij zullen zich wreken op hun onthechting."

Michel Cioran
Roemeens-Frans filosoof (1911-1995)

"Met een internationale crisis is het net als met de liefde - zolang je erover blijft praten gebeurt er niets."

Harold Coffin

"De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen."

David Cohen


"Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn."

Charles Caleb Colton
Engels schrijver (1780-1832)

"Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit."
Engels: "Friendship often ends in love; but love in friendship - never."

Charles Caleb Colton
Engels schrijver (1780-1832)


"Liefde doet de wereld niet rond zijn as draaien, maar ik moet toegeven dat ik de rit de moeite waard vind."

Sean Connery
Engels acteur (1930-)

"Een vrouw meet de liefde van een man dikwijls af aan kleinigheden."

Frans: "C'est souvent aux plus petites choses qu'une femme medue l'amour d'un homme."
Yves de Constantin

"De liefde is slechts een genoegen, de eer een plicht."
Frans: "L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir."

Pierre Corneille
Frans toneelschrijver (1606-1684)
Citaat afkomstig uit: Le Cid (1637)

"Als een moeder zich afvraagt hoe zij moet reageren op het vreemde gedrag van haar kind, dan is er maar één antwoord: geef het liefde."

Bill Cosby
Amerikaans acteur, komediant, producer (1937-)

"Al te heftige liefde voor de dieren is een vorm van mensenhaat."

Dirk Coster
Nederlands schrijver (1887-1956)
Citaat afkomstig uit: Marginalia

"Alle liefde die onverhoord bleef en gesmaad, loutert en vermeerdert zichzelf."

Dirk Coster
Nederlands schrijver (1887-1956)
Citaat afkomstig uit: Marginalia

"De foltering voor de liefdeloze mens is alle liefde die hem wordt gegeven; de beproeving van de liefdevolle mens is alle liefde die hem wordt onthouden."

Dirk Coster
Nederlands schrijver (1887-1956)
Citaat afkomstig uit: Marginalia

"De liefde openbaart aan de man een wereld buiten zichzelf, aan de vrouw een wereld in zichzelf. Beiden zijn verwonderd, dit alles tevoren nooit te hebben gezien."

Dirk Coster

Citaat afkomstig uit: Marginalia


"De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten."

Dirk Coster
Citaat afkomstig uit: Marginalia


"De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand."

Dirk Coster
Citaat afkomstig uit: Marginalia

"Er bestaat niet één liefde in één mensenleven. Doch er bestaan wel vele liefden voor één mens, die elkaar opvolgen in de tijd."

Dirk Coster


"Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het gewone oog onttrekt."

Dirk Coster
Citaat afkomstig uit: Marginalia


"Wat ge eerst bewonderde, hebt ge later nog lief met een weemoedige glimlach; wat ge nu waardeert, verwondert u zelve om uw late liefde."

Louis Couperus
Nederlands schrijver (1863-1923)


"De liefde is als een vogel in de lucht, niemand kan haar dwingen uit onze handen te komen eten."

Andre Demedts
Vlaams schrijver (1906-1992)

"Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan."

J. L. M. Descalzo"Wat verwoest vriendschap en liefde? Hebzucht bij prominenten, arrogantie bij wetenschappers, schaamteloosheid bij vrouwen en onwaarachtigheid bij mannen."


B. Desjoemhur
Citaat afkomstig uit: Boek der gelukzaligen

"In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven."
L. Desnoyer

"Spreek veel over de liefde. Het verliefde hart is een slechte gedachtelezer."

Marlene Dietrich
In Duitsland geboren Amerikaans actrice (1904-1992)


"Tederheid is een groter bewijs van liefde dan de meest hartstochtelijke eden."

Marlene Dietrich


"De liefde die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee."

John Donne
Engels dichter (1572-1632)

"Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren."

Jan Hein Donner


"Liefde maakt het gezicht mooi."
Fjodor M. Dostojewski
Russisch schrijver (1821-1881)


"Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop."
Henry Drummond

"Alleen liefde is een kwaal zonder geneesmiddel."
Engels:: "But love's a malady without cure."

John Dryden
Engels dichter en toneelschrijver (1631-1700)
Citaat afkomstig uit: Palamon and Arcite


"Vreugde regeert de dag en liefde de nacht."
Engels: "Joy rul'd the day, and Love the night."
John Dryden
Citaat afkomstig uit: Secular masque.


"Als God liefde is, kan hij niet bestaan; is hij wraak en bloeddorstig, dan haat ik hem."
Pierre H. Dubois

"Liefde is de enige effectieve zet tegen de dood."
Maureeen Duffy


"Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde."

Anton van Duinkerken
Nederlands schrijver, journalist en hoogleraar (ps. van Willem Asselbe (1903-1968)


"Liefde trekt het verstand wat uit de goede richting."
Engels: "Love wraps the mind a little from the right."

G. Crabbe
Citaat afkomstig uit: Tales of the Hall


"Een beetje goedheid van mens tot mens is beter dan alle liefde voor de mensheid."
Duits: "Ein bisschen Liebe von Mensch zu Mensch ist besser als alle Liebe zur Menschheit."

"Ik wil proberen meer terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde."
Eric Burdon

"Mijn liefde is als een rode, rode roos, die vers in juni is ontloken."
Engels: "My love is like a red, red rose, that's newly sprung in June."

Robert Burns
Schots dichter (1759-1796)


"Geen touw of kabel kan zo stevig samensnoeren, zo vast binden, als liefde met één enkele draad doet."

Robert Burton
Engels geestelijke en schrijver (1577-1640)


"Afwezigheid is voor de liefde wat wind is voor vuur: het blust het kleine maar het ontsteekt het grote."
R. de Bussy-Rabutin


"De liefde is als waterpokken: ze richt meer kwaad aan naarmate ze later komt."
Frans: "L'amour est comme la petite vérole qui fait d'autant plus de mal qu'elle vient plus tard."
R. de Bussy-Rabutin


"Vriendschap is liefde zonder vleugels."
Engels: "Friendship is Love without his wings."

Lord George Byron
Engels dichter (1788-1824)
Citaat afkomstig uit: Hours of idleness


"Bij vrouwen is de liefde even vaak de dochter als de moeder der jaloezie."

Ludwig Börne
Duits journalist en criticus (1786-1837)


"Leed is de vader en liefde de moeder van de wijsheid."
Ludwig Börne


"Misschien is men op het terrein van de godsdienst, evenals op dat van de liefde, wel gedwongen zijn toevlucht te nemen tot vage termen: alles is er waar, mits men er in gelooft."
Frans: "Peut-être dans le domaine de la religion, comme dans celui de l'amour, est-il inévitable de recourir à des termes vagues: tout y est vrai, pourvu qu'on y croie."

J. Cabanis
Citaat afkomstig uit: Plaisir et lectures


"De échte liefde, zij die voorbij het oppervlakkige contact naar de volledige eenheid streeft, blijft een eeuwig gevecht tegen de eigen eenzaamheid, en tegen die van de andere."

Marc Callewaert
Vlaams criticus en schrijver (1927 -)

"Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken."

Marc Callewaert
Citaat afkomstig uit: Waarom al die moeite? (1972)

"Ook de liefde die je niet beantwoordt accepteer je als een hulde. Ze verveelt je een beetje, maar ze vleit je ook."

Marc Callewaert


"Een mens die een kind slaat, doodt liefde."

Ben Cami
Vlaams dichter (1920-)


"Fouten zie je dik als de liefde dun is."

Phil Bosmans
Belgische pater en schrijver (1922 - )


"Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden."

Phil Bosmans
Belgische pater en schrijver (1922 - )


"In de jaloezie is de zuster der liefde zoals de duivel de broeder der engelen is."
Chevalier de Bouffiers


"De liefde in de pan is de glimlach aan tafel."
Joop Braakhekke

"Coquetterie is het verlangen, liefde in te boezemen zonder ze zelf te ondervinden."
M.de Brade

"Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid."
L. M. van den Brande

"Het eerste teken van liefde betekent het laatste van wijsheid,"
Antoine Bret

"De liefde ligt altijd voor de hand. Bemin!"
Frans: "L'amour est toujours devant vous. Aimez!"

André Breton
Frans schrijver (1896-1966)


"Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan."
Dorothy Briggs


"Het beste bewijs van liefde is vertrouwen."
Joyce Brothers


"Begin en eind van een liefde worden voelbaar door de onthutsende ervaring alleen te zijn."
Frans: "Le commencement et le déclin de l'amour se font sentir par l'embarras où l'on est de se trouver seule."

Jean de la Bruyère
Frans schrijver (1645-1696)
Citaat afkomstig uit: Du coeur


"Het schijnt minder zeldzaam te zijn van antipathie over te gaan tot liefde dan tot vriendschap."

Jean de la Bruyère


"In de liefde gaan de vrouwen veel verder dan de mannen, maar de mannen doen het dan weer beter in de vriendschap."

Jean de la Bruyère"Men vertrouwt zijn geheim toe in de vriendschap, maar het ontsnapt ons in de liefde."
Jean de la Bruyère


"A verwonderde zich erover dat B over de liefde schreef zonder verliefd te zijn. B: 'Ik schrijf toch ook over de dood zonder dood te zijn?'"
Cees Buddingh

Nederlands letterkundige (1918-1985)


Liefde maakt een smal bed breed."

Bertus Aafjes
Nederlands letterkundige (1914-1993)


"Liefde is altijd ongerust zijn om de ander."
Frans: "L'amour, c'est être toujours inquiet de l'autre."

Marcel Achard
Frans schrijver (1899-1974)
Citaat afkomstig uit: Jean de la lune (1929)


"Liefde kun je niet verspillen."
Frans: "Il n'y a pas d'amour perdu."
Marcel Achard
Citaat afkomstig uit: Le Corsaire


"Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten."

Marcel Achard
Frans schrijver (1899-1974)

"Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei."

Marcel Achard"Is er een liefde groter dan ter elfder ure inkerend, rakelings langs de dood?"

Gerrit Achterberg
Nederlands dichter (1905-1962)

"Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zitten."

Georges van Acker
Vlaams dichter (1919 -)


"Liefde is het vermogen het gelijke bij het ongelijke waar te nemen."

Theodor Adorno
Citaat afkomstig uit: Minima moralia


"Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit."
Piet van Aken
Vlaams schrijver (1920-1984)


"De schoonste liefde gaat niet ver als men haar laat lopen. Men kan haar beter in de armen dragen als een geliefd kind."
Frans: "Le plus bel amour ne va pas loin si on le regarde courir. Mais plûtot it faut le porter à bras comme un enfant chéri."

Alain
Frans filosoof en essayist (ps. van Émile Augiste Chartier) (1868-1951)
Citaat afkomstig uit: Esquisses (1963)

"Een van de gevolgen van wederzijdse liefde is dat een slecht humeur door de ander ongemerkt wordt overgenomen."

Alain
Citaat afkomstig uit: Over het geluk

"Liefde is het antwoord, maar terwijl je op het antwoord wacht, stelt seks je een paar leuke vragen."

Woody Allen
Amerikaans filmregisseur en acteur (1935 - )


"Onder liefde wordt zoveel verstaan. Jacques Brel bedoelde ook liefde maar koos altijd voor het woord tendreux en dat was kenmerkend."
Ernst van Altena


"Je hebt de liefde... en dan nog het leven, haar vijand."
Frans: "Il y a l'amour... Et puis il y a la vie, son ennemie."

Jean Anouilh
Frans toneelschrijver (1910-1987)
Citaat afkomstig uit: Ardèle ou la marguerite (1948)


"Liefde doen moet je met liefde doen."

Johan Anthierens] Johan Anthierens
Vlaams journalist, satiricus en schrijver (1937-2000)"Het is gemakkelijker te sterven dan lief te hebben. Daarom doe ik moeite mijn liefde te beleven."
Frans: "Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre Mon amour."

Louis Aragon
Frans dichter (1897-1982)
Citaat afkomstig uit: Elsa (1959)


"De liefde is niet ingetogen. De liefde is uitbundig en schaamteloos."
Elizabeth von Arnim


"In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk."
Janus Arony


"Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden."
Latijn : "Cum dilectione hominum et odio vitiorum "

Augustinus
Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader (354-430)


"Er zijn zo veel soorten liefde, als dat er ogenblikken in tijd zijn."
Engels: "There are as many sorts of love, as there are moments in time."

Jane Austen
Engels romanschrijfster (1775-1817)
Citaat afkomstig uit: Mansfield park

"Er zijn zoveel verschillende vormen van liefde, als er momenten zijn in tijd."
Engels: "There are as many sorts of love, as there are moments in time."

Jane Austen
Citaat afkomstig uit: Mansfield park


"Niemand sterft van liefde, behalve op het toneel."
Engels: "No man dies of love but on the stage"

Jane Austen
Citaat afkomstig uit: Mansfield park


"Democratie is iets waar politici over praten zoals een hoer over de liefde."

Fernand Auwera
Vlaams schrijver (1929 -)

"In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood."
Fernand Auwera
Vlaams schrijver (1929 -)


"De huwelijksliefde maakt de mensheid; de vriendschappelijke liefde perfectioneert het; maar de baldadige liefde bederft en verlaagt het."
Engels: "Nuptial love makes mankind; friendly love perfects it; but wanton love corrupts and debases it."

Francis Bacon
Engels filosoof en staatsman (1561-1626)"Het gevoel vraagt om oppositie. Ook als men trouwt uit liefde, moeten toch minstens de ouders ertegen zijn."
Duits: "Das Gefühl braucht Opposition, wenn man schon aus Liebe heiratet, sollten wenigstens die Eltern dagegen sein."

Hermann Bahr
Oostenrijks schrijver (1863-1934)


"Liefde onderscheidt zich van een verhouding als storm van tocht."
Duits: "Die Liebe unterscheidet sich von der Liaison wie sich der Sturm vom Luftzug unterscheidet."

Hermann Bahr


"Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde."
John Newton Baker

"Er schuilt een armoede in ieder mensenbestaan. En die armoede scheidt ze van elkaar in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid van verlangen, maar alle liefde vermag niet die leemte te vullen - eenzaam blijft ten slotte ieder naast degene, die hem 't liefst is."

Ina Boudier Bakker
Citaat afkomstig uit: Armoede

"Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doen."

Honoré de Balzac
Frans schrijver (1799-1850)"In de liefde is niets meer overtuigend dan een moedige dwaasheid"

Honoré de Balzac"Een goede test voor de ware liefde is of je de gedachte kunt verdragen de teennagels van je beminde te knippen."

W. N. P. Barbellion


"Liefde is het verrukkelijke intermezzo tussen de ontmoeting met een mooi meisje en de ontdekking dat ze een gezicht als een schelvis heeft."

John Barrymore
Amerikaans acteur (1882-1942)


"Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen."

Charles Baudelaire
Frans dichter (1821-1867)


"Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid."

Frans: "L'absence ne tue l'amour que s'il était malade au départ."
Comtesse Diane de Beausacq
Frans schrijfster (1829-1899)


"De liefde houdt op een genoegen te zijn, wanneer zij ophoudt een geheim te zijn."
Aphra Behn


"Oordeel niet zonder liefde in je hart."
Paul van den Bergh


"De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop."

Gaby van den Berghe
Nederlands auteur (00-00)


"Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt."

Guy Bernaert


"De liefde is, evenals het verstand, een van de onderdelen van ons bewustzijn."
Frans: "La charité, comme- la raison, est un des éléments de notre connaissance."

Georges Bernanos
Frans schrijver en politiek schrijver (1888-1948)
Citaat afkomstig uit: Sous le soleil de Satan (1926)


"Humor is een eigenschap van het hart, zoals liefde. Er zijn mensen die niet lief kunnen hebben; waarschijnlijk zijn het dezelfde die geen humor hebben."
Duits: "Der Humor ist ein Eigenschaft des Herzens, wie die Liebe. Es gibt Menschen die nicht lieben können; wahrscheinlich sind es dieselben die keinen Humor haben. "

R.G. Binding


"Liefde zonder dromen is als een bezoek aan Venetië zonder een eindje varen in een gondel."

Andre Birabeua


"Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog."
Duits: "Ihre Liebe auf den ersten Blick war optische Tauschung."

Joseph Bisig"Liefde maakt geenszins blind, integendeel. Liefde maakt helderziend, maar helaas tevens, dat men het geziene ontveinst."

Jacques C. Bloem
Nederlands letterkundige (1887-1966)


"Dilettantisme is liefde tot de kunst zonder wederliefde."
Duits: "Dilettantismus ist Liebe zur Kunst ohne Gegenliebe."

Fliegende Blätter
Duits humoristisch weekblad (1844-1944)"Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen."

Boeddha
Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (ca. 450 vC. - ca. 370 vC)

"Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie."
Boeddha


"Voor wie in liefde of in haat leven, houdt de leer zich verborgen."
Boeddha

"Gebruiken van elkaars tandenborstel: gebaar van grote liefde."
Herman Pieter de Boer

"Ik heb de indruk dat we allemaal ter wereld komen als kinderen die liefde willen hebben, en als we geen liefde kunnen krijgen, nemen we in plaats daarvan genoegen met macht."
Jean Shinoda Bolen

"Het is in de liefde als bij de muziek: de dissonanten zijn vreselijker naarmate zij dichter bij de harmonie liggen."

Godfried Bomans
Nederlands schrijver (1913-1971)


"Het wezen in de liefde is dat de ene in de andere iets abnormaals ziet."

Godfried Bomans


"Voor vriendschap is de tijd een bondgenoot, voor de liefde een gevaar."

Godfried Bomans


"Wat is de geslachtsdaad? In de symfonie van de liefde is het de paukenslag."

Godfried Bomans


"De liefde begint met zichzelf, slechts als men liefde teveel heeft kan men er van wegschenken, slechts als een kachel helemaal warm was geworden kon zij warmte beginnen af te geven."

Louis Paul Boon
Vlaams schrijver en journalist (1912-1979)

"Liefde wekt steeds wederliefde."

Louis Paul Boon


"Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde."

Louis Paul Boon


"Maar de grootste dingen die ons bestaan kenmerken laten zich niet in een hoek duwen, de liefde niet, het huwelijk, het gezin, de mislukking niet, noch de dood. Zij blijven onze daden richten."

Ferdinand Bordewijk
Nederlands schrijver (1884-1965)
Citaat afkomstig uit: Bij Gaslicht


"Ik kan niet treuren om het verlies van een liefde of een vriendschap, zonder te peinzen, dat je alleen verliest wat je niet echt hebt gehad."
Jorge Luis Borges
Argentijns auteur (1899-1986)

"Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat."
Phil Bosmans
Belgische pater en schrijver (1922)Tags

Liefde Citaten en uitspraken
Liefde uitspraken over de liefde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top