maandag 5 september 2011

Liefde Spreuken citaten,uitspraken-over-de-liefdeAan reuma en echte liefde gelooft men pas wanneer men ze heeft opgelopen.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Aan ware liefde en rheumatisme gelooft men pas echt wanneer men er door overvallen wordt.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Ach, wat maakt de liefde de mens toch slap en sterk.
(Felix Timmermans)

Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid.
(Comtesse Diane de Beausacq)

Al te heftige liefde voor dieren is een vorm van mensenhaat.
(Dirk Coster)

Alles wat we met liefde bekijken, is eigenlijk mooi.
(Onbekend)

Als Christus zegt: Vergeef uw vijanden zegt Hij dat niet terwille van de vijand, maar terwille van onszelf en omdat liefde schoner is dan haat.
(Oscar Wilde)

Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie.
(Peter Sirius)

Als duizend anderen van je houden, maar je houdt niet van jezelf, zal andermans liefde nooit volstaan.
(Dorothy Briggs)

Als een man gek is op een vrouw, kan zij alleen hem genezen.
(China)

Als een moeder zich afvraagt hoe zij moet reageren op het vreemde gedrag van haar kind, dan is er maar één antwoord: geef het liefde.
(Bill Cosby)

Als er een huwelijk is zonder liefde, komt er liefde zonder huwelijk.
(Onbekend)

Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig.
(Friedrich Nietzsche)

Als er leegte is in uw leven, vul die dan met liefde.
(Amado Nervo)

Als het hart niet meer gelooft en hoopt, dan is liefde nog de redding.
(Onbekend)

Als je geen dwaasheid kunt herinneren die je uit liefde hebt begaan, dan heb je niet echt liefgehad.
(Shakespeare)

Als je iemand ontmoet wiens ziel niet op één lijn zit met de jouwe, zendt deze dan je liefde en ga verder.
(Onbekend)

Als je over liefde spreekt, spreek dan langzaam.
(William Shakespeare)

Als je werkelijk liefde nodig hebt, staat ze voor je klaar.
(Oscar Wilde)

Als je wilt dat de liefde blijft duren, moet je heel goed leren kussen. Dan vergeet je vrouw misschien dat je nooit de vuilbakken uitzet.
(Dave)

Als jij thuis bent, is thuisblijven mijn hobby.
(Herman Brusselmans)

Als liefde blind is, hoe gaat zij mij dan vinden?
(Onbekend)

Als liefde blind is, waarom is lingerie dan zo populair?
(Onbekend)

Als liefde het antwoord is, wil je dan de vraag nog eens herhalen?
(Van Kooten en De Bie)

Als liefde keert in haat, dan gaat ze buiten maat.
(Onbekend)

Als we naar God zoeken, zegt de liefde: Langs hier.
(Victor Hugo)

Amor omnia vincit
(Liefde overwint alles)
(Onbekend)

Angst klopte aan, liefde deed open en er was niemand.
(Onbekend)

Begin en eind van een liefde worden voelbaar door de onthutsende ervaring alleen te zijn.
(J. de La Bruyère)

Beter liefde verloren dan haar nooit bezeten te hebben; ongelukkige liefde is nog te verkiezen boven een volkomen liefdeloos leven.
(C. J. Wijnaendts Francken)

Boeken kan je kopen, wijsheid niet; sex kan je kopen, liefde niet; posities en functies kan je kopen, respect en vertrouwen niet; macht kan je kopen, ontzag niet; diensten kan je kopen, een verdienste niet.
(Onbekend)

Buiten het geloof dat uitmondt in liefde is er niets.
(Gilbert Cesbron)

De afgrond voor elkaar verborgen houden. Dat is liefde.
(Julien Green)

De afwezigheid is voor de liefde wat de wind is voor het vuur: hij dooft het kleine vuur en wakkert het grote aan.
(B Rabutin)

De arbeid is de grootste openbaring van de liefde.
(Auguste Rodin)

De beste geur is die van brood, de beste smaak is die van zout en de beste liefde is die van kinderen.
(Graham Greene)

De boom van de liefde heeft maat één tak. Daar spruit nooit een tweede op vooraleer de eerste stuk is.
(Onbekend)

De eenzaamste plek op deze aarde is een hart zonder liefde.
(Onbekend)

De eerste liefde is een beetje dwaasheid en veel nieuwsgierigheid.
(George Bernard Shaw)

De eerste zucht van de liefde is de laatste van de wijsheid.
(Antione Bret)

De enige dood is afwezigheid van liefde.
(Barjavel)

De enige echte liefde is de onmogelijke liefde.
(Johann Wolfgang von Goethe)

De enige manier om een vrouw te begrijpen, is van haar te houden en dan is het niet meer nodig om haar te begrijpen,
(Bob Harris)

De essentie van liefde is, de andere uitnodigen te zijn wie hij is.
(Onbekend)

De fakkel van de liefde wordt in de keuken ontstoken.
(Onbekend)

De grote liefde is die die je nooit gehad hebt.
(Peter Ustinov)

De herinneringen die we van elkaar hebben, zijn zelfs in de liefde niet hetzelfde.
(Marcel Proust)

De ideale echtgenoot is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.
(Onbekend)

De kern van elke jaloezie is een tekort aan liefde.
(Onbekend)

De kunst van liefde is grotendeels de kunst van het volhouden.
(Albert Ellis)

De liefde bedrijven, is als koordspringen, dat kan je niet de hele dag doen.
(Agnes Rosenstiehl)

De liefde bestaat grotendeels uit geloof en hoop.
(Gaby van den Berghe)

De liefde bewijst vóór alles dat het niet op de dingen aankomt, doch op de voorstelling die wij ervan hebben.
(Ernst Hohenemser)

De liefde duurt zo lang als de verwijten.
(Arabië)

De liefde geeft mannen vleugels. Het huwelijk houdt hem in evenwicht.
(Anthony Quinn)

De liefde heeft twee dochters: de goedheid en het geduld.
(Onbekend)

De liefde in de pan is de glimlach aan tafel.
(Joop Braakhekke)

De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
(Friedrich Nietzsche)

De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond.
(Stendhal)

De liefde is een vogel die zingt in het hart van de vrouwen.
(Alphonse Karr)

De liefde is het sterkst, die de gewoonte verdraagt.
(Maurice Roelants)

De liefde is ongeneeslijk, maar het enige geneesmiddel tegen alle kwalen.
(Leonard Cohen)

De liefde kan niet van één klant komen.
(Alexander Pola)

De liefde neemt bezit van de man door de ogen en van de vrouw door de oren.
(Polen)

De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man.
(Salvador Reyes)

De man verdraagt het huwelijk uit liefde voor de vrouw; de vrouw verdraagt de man uit liefde voor het huwelijk.
(Gabriël Laub)

De man verklaart onmiddellijk zijn liefde, maar aarzelt lang eer hij zegt dat hij niet meer bemint; bij de vrouw is het juist andersom.
(Gerard Reve)

De meeste mensen hebben meer liefde nodig dan ze verdienen.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

De ogen zijn de poorten van de liefde.
(Duitsland)

De test van de ware liefde is: of je de gedachte kunt verdragen dat je de teennagels van je geliefde moet knippen.
(W N P Barbellion)

De tong van de liefde ligt in de ogen.
(Phineas Fletcher)

De vrees en de liefde eten niet van dezelfde schotel.
(Spanje)

De vriendschap van een vrouw eindigt altijd in liefde.
(John Gay)

De vrouwen geven slechts aan de vriendschap, wat zij aan de liefde ontstelen.
(Nicolas de Chamfort)

De ware liefde: met elkaar overhoop liggen.
(Johan Anthierens)

De weg der liefde kent geen afstand.
(Suriname)

De zekerste manier om liefde te krijgen, is doen alsof je ze niet nodig hebt.
(Ellen Glasgow)

Door het geloof spreekt God, door de hoop helpt God, door de liefde geeft God.
(R de Langeac)

Door het hek waardoor de achterdocht binnenkomt, gaat de liefde heen.
(Engels)

Drinken zonder dorst en het hele jaar door liefde bedrijven: ziedaar wat de mens van de andere dieren onderscheidt.
(Pierre Augustin Caron de Beaumarchais)

Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.
(Martin Luther King)

Eén woord bevreijdt ons van alle druk en verdriet in het leven; dat woord is liefde.
(Sophocles, Oedipus)

Echte liefde is als een spook: iedereen praat erover en weinigen hebben er ooit iets van gezien.
(François de la Rochefoucauld)

Echte liefde is zoals wiskunde, er is altijd een oplossing maar het kan een eeuwigheid duren voor je deze gevonden hebt.
(Onbekend)

Echte vrouwen bezitten tweemaal meer liefde, achtmaal meer schaamtegevoel en viermaal meer volharding dan mannen.
(Panchatentna)

Een baby maakt de liefde sterker, de dagen korter, de nachten langer, het banksaldo kleiner, het huis vrolijker, de kleren sjofeler, het verleden vergeten en de toekomst waard om voor te leven.
(Onbekend)

Een goede test voor de ware liefde is of je de gedachte kunt verdragen de teennagels van je beminde te knippen.
(W. N. P. Barbellion)

Een huwelijk is net een klein bedrijf, één baas en één personeelslid, géén CAO, een verlies- en winstrekening, maar hoe zit het met de balans?
(Jules Leerintveld)

Een huwelijk laten slagen is net als het werken op een boerderij, je moet elke ochtend weer van voren af aan beginnen.
(Onbekend)

Een kus die het hart niet raakt, verveelt alleen de mond.
(Blaise de Montluc)

Een leven zonder liefde is geen leven, het is enkel een bestaan.
(Obekend)

Een redmiddel tegen de perfectie: liefde.
(Friedrich Nietzsche)

Een relatie is het met z'n tweeën oplossen van problemen, die je niet had toen je alleen was.
(Javier Guzman)

Een verliefde man is zo moedig dat hij tegen draken kan vechten, maar niet zo moedig dat hij zelf de was zal doen.
(Stuart Macfarlane)

Een voorbeeld van tijdsbesparing: liefde op het eerste gezicht.
(Onbekend)

Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde.
(Karl Kraus)

Een vrouw kan haar liefde 4O jaar lang verbergen, maar haar haat en afkeer niet één dag.
(Arabië)

Een vrouw verkiest veel liefde met een scheutje welvaart boven veel welvaart met een scheutje liefde.
(Onbekend)

Een vurige romance wordt vaak ontstoken door een kleine vonk.
(Onbekend)

Eenzaamheid: hoogmoedig ideaal voor wie als kind weinig liefde heeft gekregen.
(Franco Ferruci)

Eerste vereiste voor een leraar is liefde en een goed humeur.
(Sailer)

Eeuwige liefde van drie weken komt nogal eens voor; vooral in de vakantie.
(Francoise Hardy)

Eindigheid omarmd door liefde is eeuwigheid.
(Onbekend)

Elke echte liefde is de geschiedenis van een groot geduld.
(Onbekend)

Er is een soort liefde die zo hevig is, dat jaloersheid geen kans krijgt.
(François de la Rochefoucauld)

Er is pas sprake van echte liefde als je elkaar niet meer wilt verbeteren.
(V Uyen)

Er zijn drie sleutels naar het hart van de mens: liefde, goedheid en geduld.
(Onbekend)

Er zijn zo veel soorten liefde, als dat er ogenblikken in tijd zijn.
(Jane Austen)

Fouten zie je dik als de liefde dun is.
(Phil Bosmans)

Gebruiken van elkaars tandenborstel is een gebaar van grote liefde.
(Herman Pieter de Boer)

Geduld is liefde, die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt.
(Dorothy Pryse)

Geef me 60 seconden en ik zal een minuut van je houden.
(Herman Brusselmans)

Geen liefde is bestand tegen afwezigheid.
(Anatole France)

Geen liefde is oprechter dan de liefde voor eten.
(George Bernard Shaw)

Geloof je in liefde op het eerste gezicht of moet ik nog eens langskomen?
(Onbekend)

Geluk is een gezonde geest, een dankbare instelling, een schoon geweten en een hart vol liefde.
(Onbekend)

Geluk, is liefde, niets anders. Wie beminnen kan is gelukkig.
(Onbekend)

Goede koffie behoort zwart te zijn als de duivel, heet als de hel en zoet als de liefde.
(Hongarije)

Haar liefde op het eerste gezicht was optisch bedrog.
(Joseph Bisig)

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.
(Boeddha)

Het beste bewijs van liefde is vertrouwen.
(Joyce Brothers)

Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf.
(Victor Hugo)

Het enige mooie aan jou te verliezen is dat ik daarmee de angst verloor om jou te verliezen.
(Onbekend)

Het enige wat je nodig hebt is liefde, liefde is het enige wat je nodig hebt.
(John Lennon)

Het huwelijk is populair omdat het een maximum aan verleiding met een maximum aan gelegenheid combineert.
(George Bernard Shaw)

Het is beter om liefde gekend en verloren te hebben, dan om helemaal geen liefde gekend te hebben.
(Alfred Lord Tennyson)

Het is een zeker bewijs van liefde dat men de kinderjaren van de andere wenst te kennen, te herleven.
(Cesare Pavese)

Het is eenvoudiger liefde te tonen dan het te omschrijven.
(Onbekend)

Het is met de echte liefde als met spoken: iedereen praat erover maar slechts weinigen hebben haar echt gezien.
(François de la Rochefoucauld)

Het is onmogelijk om te beminnen en verstandig te zijn.
(Francis Bacon)

Het is onzin, zegt het verstand. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.
(Erich Fried)

Het karakter van de vrouw openbaart zich niet bij het begin van de liefde maar bij het einde ervan.
(Rosa Luxemburg)

Het kleinste wordt groot als je het met liefde doet.
(Pater Damiaan)

Het kwade ontstaat altijd daar waar de liefde tekort schiet.
(Hermann Hesse)

Het leven is een slaap, waarin de liefde een droom is.
(Alfred de Musset)

Het leven is een soep met vier troostende mergpijpen erin: de drank, de liefde, de tabak en de kunst.
(Felix Timmermans)

Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen.
(Carlos Fisas)

Het toppunt van liefde is samen gapen.
(Thera Westerman)

Het wezen in de liefde is dat de ene in de andere iets abnormaals ziet.
(Godfried Bomans)

Hij sprak voortdurend over liefde, maar liet niemand in zijn nabijheid.
(Elias Canetti)

Hoe groter de liefde, hoe kleiner de dingen die je elkaar vertelt.
(Bart Mesotten)

Hoop is slechts de liefde voor het leven.
(Onbekend)

Iedereen houdt van een leuk accent. Dus als je ongeluk hebt in de liefde, verhuis dan naar een ander land. Daar ben je iemand met een leuk buitenlands accent.
(Onbekend)

Ik hou van je, ongeacht je nare gewoontes - maar moet je er pe se zo veel hebben?
(Jean Hilley-Clarke)

Ik weet pas wat liefde is als ik aan jouw sterfbed sta. Ik weet pas wat leven is als ik zelf sterven ga.
(Onbekend)

Ik wil de zon zijn die je tranen droogt.
(Marc Andries)

Ik wil proberen meer terug te geven dan ikzelf gekregen heb. Sommige mensen noemen dat liefde.
(Eric Burdon)

Ik zocht jou, maar ik heb mezelf gevonden.
(Franz Grillparzer)

In de dromen en in de liefde is niets onmogelijk.
(Janus Arony)

In de liefde gaan de vrouwen veel verder dan de mannen, maar de mannen doen het dan weer beter in de vriendschap.
(Jean de La Bruyère)

In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan ze beloven.
(L Desnoyer)

In de liefde is elke capitulatie een overwinning
(Rémy Montalée)

In de liefde is niets meer overtuigend dan een moedige dwaasheid
(Honoré de Balzac)

In de liefde kent men elkaar omdat men elkaar bemint. In de vriendschap bemint men elkaar omdat men elkaar kent.
(Schulz)

In de liefde kun je alleen maar teleurgesteld worden door jezelf. Als je teleurgesteld bent in de andere is de liefde al dood.
(Fernand Auwera)

In de liefde minacht de zoon de vader, in de handel de vader de zoon.
(Peru)

In de liefde zijn alle mannen gevorderde beginners.
(Rita Mae Brown)

In de rekenkunde van de liefde is één plus één gelijk aan oneindig en twee min één gelijk aan nul.
(Mignon McLaughlin)

In echte liefde is fantasie groter dan lust.
(Onbekend)

Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn.
(Charles Caleb Colton)

Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen, vooral aan zelfvertrouwen.
(Onbekend)

Je doet niets voor de liefde als je er niet alles voor doet.
(Etienne Rey)

Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer zij je te gemakkelijk vergeeft.
(Vercammen)

Je invloed gaat niet verder dan je liefde.
(Onbekend)

Je kan de liefde tussen pastasaus en een wit overhemd niet tegenhouden.
(Onbekend)

Je kan liefde veinzen, maar het is onmogelijk vriendschap te veinzen.
(Philippe Soupault)

Je kan ook zonder liefde leven, alleen niet zo goed.
(Onbekend)

Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven.
(A Carmichael)

Je moet liefhebben wat de ander is, niet wat je van hem of haar zou willen maken.
(Onbekend)

Je weet dat het echte liefde is wanneer je niet kan inslapen omdat de realiteit zoveel mooier is dan je dromen.
(Onbekend)

Je weet dat het liefde is als je niet kan inslapen omdat de realiteit zoveel mooier is dan je dromen.
(Onbekend)

Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie.
(Boeddhisme)

Jongeren zijn soms drukker met de organisatie van hun bruiloft dan met hun huwelijk.
(Hetty van Ee)

Kies uw liefde en bemin uw keuze.
(Onbekend)

Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen.
(Harold Hulbert)

Koude handen, warme liefde.
(Onbekend)

Laat nooit de melodie van je liefde overschreeuwen door het lawaai van je woorden.
(Henri Petit)

Leed is de vader en liefde de moeder van de wijsheid.
(Ludwig Börne)

Leugens doden de liefde, maar absolute oprechtheid doodt haar sneller.
(Ernest Hemingway)

Lief kan je zijn met 100, naakt met 10, maar innig maar met één.
(Luc Versteylen)

Liefde : de l van laf , de i van immuun ,de e van erect, de f van fataal, de d van dier en de e van eenheid.
(Leopold van den Brande)

Liefde bestaat want je kan de gevolgen ervan zien.
(Onbekend)

Liefde betekent een adreswijziging voor de ziel.
(Constancio Vigil)

Liefde doen moet je met liefde doen.
(Johan Anthierens)

Liefde en twijfel hebben nooit op vriendschappelijke voet met elkaar gestaan.
(Kahlil Gibran)

Liefde gaat heel diep. Sex maar een paar centimeter.
(Geboers)

Liefde is Adam heten en geen ribstukjes willen eten.
(Jef van Elst)

Liefde is alleen duurzaam als het paar samen van veel dingen houdt en niet alleen van elkaar.
(W L)

Liefde is alleen maar een chemische reactie, maar het is prettig naar de formule te zoeken.
(Hildegard Knef)

Liefde is als boter: er hoort brood onder.
(Jiddisch)

Liefde is als de hemel, maar kan pijn doen als de hel.
(Onbekend)

Liefde is als de maan: als ze niet groter wordt, wordt ze kleiner.
(Portugal)

Liefde is als de zon. Daar kun je geen voorraad van aanleggen.
(Benoîte Groult)

Liefde is als een bergrivier: soms loopt het onder de grond maar het stroomt eeuwig door.
(Onbekend)

Liefde is als een cryptogram. Geef me de oplossing erbij en ik snap er nog niets van.
(Onbekend)

Liefde is als het eekhoorntje: moedig en schuw tegelijk.
(Carmen Sylva)

Liefde is als zeeziekte: je voelt je alsof je doodgaat, maar anderen lachen erom.
(Onbekend)

Liefde is altijd ongerust zijn om de ander.
(Marcel Achard)

Liefde is de moeilijkste puzzel die er ismaar bestaat toch maar uit twee stukjes.
(Onbekend)

Liefde is de overwinning van verbeelding op intelligentie.
(H L Mencken)

Liefde is de wens dat het de andere goed zou gaan.
(Onbekend)

Liefde is de wonderlijke gave een mens te zien zoals hij niet is.
(Hannelore Schroth)

Liefde is een brug over het water. De andere kant is binnen handbereik, maar het dreigende water blijft.
(Leffert Laam)

Liefde is een deel van jezelf met anderen delen.
(Onbekend)

Liefde is een fanclub met slechts twee leden.
(Adrian Henry)

Liefde is een geurig kruid.
(Onbekend)

Liefde is een gevoel dat men voelt als men een gevoel voelt dat men nog nooit gevoeld heeft.
(Onbekend)

Liefde is een glas dat breekt als men het te onzeker of te kordaat aanpakt.
(Rusland)

Liefde is een krasse overdrijving van het verschil tussen één bepaalde persoon en alle andere.
(George Bernard Shaw)

Liefde is een kriebel in je hart waar je niet kunt aan krabben.
(Onbekend)

Liefde is een kwestie van oneindige vergevingsgezindheid, een tedere blik die een gewoonte wordt.
(Peter Ustiniov)

Liefde is een manier om de tijd te doden en de tijd doodt de liefde.
(John Newton Baker)

Liefde is een merkwaardig iets: een man bijt een meisje in haar nek omdat ze mooie benen heeft.
(Lilli Palmer)

Liefde is een ongrijpbaar begrip, maar niemand kan van een ander houden als hij zelf niet weet wat liefde is!
(Harry Jekkers)

Liefde is een ziekte zonder dewelke men zich niet goed voelt.
(Marguerite Grépon)

Liefde is hem op restaurant jouw tanden lenen als hij de zijne weer vergeten is.
(Guy Mortier)

Liefde is het antwoord, maar terwijl je op het antwoord wacht, stelt seks je een paar leuke vragen.
(Woody Allen)

Liefde is het besluit ja te zeggen tot een mens in zijn geheel hoe de details ervan ook mogen wezen.
(Flake)

Liefde is het enige spel waarbij er twee verliezers kunnen zijn.
(Onbekend)

Liefde is het enige sprookje dat eindigt met : Er was eens...
(Onbekend)

Liefde is het geweld van de storm en de stilte van de regenboog.
(Onbekend)

Liefde is het kind van vrijheid, nooit dat van dominantie.
(Erich Fromm)

Liefde is het verlangen naar herhaling.
(Ronald Giphart)

Liefde is het vermogen het gelijke bij het ongelijke waar te nemen.
(Theodor Adorno)

Liefde is het voelen voor zichzelf bij een ander.
(Gerry de Mol)

Liefde is honger lijden en geen hap door je keel krijgen.
(Onbekend)

Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren.
(Jan Hein Donner)

Liefde is je maîtresse bedriegen met je eigen vrouw.
(Mark Uytterhoeven)

Liefde is liever met hem dan zonder hem ongelukkig zijn.
(Onbekend)

Liefde is niet vragen hoe laat ze naar de kapper moet als ze er juist vandaan komt.
(Onbekend)

Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt.
(Franklin Jones)

Liefde is niet zo fijngevoelig als eigenliefde.
(Vauvenargues)

Liefde is niet: vragen om hoe laat ze naar de kapper moet als ze er juist vandaan komt.
(Onbekend)

Liefde is rijk trouwen en toch hopen dat ze blijft leven.
(Mark Uytterhoeven)

Liefde is tijdelijke blindheid voor de bekoorlijkheden van andere vrouwen.
(Marcello Mastroianni)

Liefde is vaak een vrucht van het huwelijk.
(Molière)

Liefde is verleden tijd voor lief.
(Ted van Lieshout)

Liefde is voor drie vierden nieuwsgierigheid.
(Casanova)

Liefde is vriendschap die vlam heeft gevat.
(Onbekend)

Liefde is: 's avonds samen in stereo hoesten in bed.
(Louis Verbeeck)

Liefde is: als moeder het beste stuk kip aan vader geeft.
(Onbekend)

Liefde is: je een kater drinken omwille van een poes.
(Carl Eyckmans)

Liefde is: uit een voorbijzwevend distelpuistje een roos voor alle seizoenen boetseren.
(A Bomon)

Liefde is: uren nadenken over wat je haar wil schrijven terwijl je het eigenlijk al weet.
(Onbekend)

Liefde kijkt vooruit, haat kijkt achteruit en angst heeft ogen van voor en van achteren.
(M M)

Liefde komt nooit onverwacht - de vrouw wacht er altijd op.
(Audrey Hepburn)

Liefde kun je evenmin verbergen als hoest.
(Desiderius Erasmus)

Liefde kun je niet verspillen.
(Marcel Achard)

Liefde maakt een klein bed groot.
(Bertus Aafjes)

Liefde maakt een smal bed breed.
(Bertus Aafjes)

Liefde maakt het gezicht mooi.
(Fjodor M Dostojewski)

Liefde maakt lijden lichter, lijden maakt liefde sterker.
(Onbekend)

Liefde moet zijn als een boom, met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken uitgestrekt naar de hemel.
(Bertrand Russell)

Liefde op het eerste gezicht is .. tijdswinst.
(Onbekend)

Liefde overwint alles, behalve armoede en kiespijn.
(Mae West)

Liefde slijt soms sneller dan de lakens.
(Onbekend)

Liefde verandert mensen: mannen worden gek, vrouwen worden normaal.
(Felicitas von Reznicek)

Liefde wekt steeds wederliefde.
(Louis Paul Boon)

Liefde ziet scherp, haat scherper, maar jaloersheid het scherpst, want zij is gelijk aan liefde plus haat.
(Arabië)

Liefde zit in een klein hoekje. Jammer dat de aarde rond is.
(Onbekend)

Liefde zonder dromen is als een bezoek aan Venetië zonder een eindje varen in een gondel.
(Andre Birabeua)

Liefde, mededogen en verdraagzaamheid zijn geen luxeartikelen, maar eerste levensbehoeften.
(Dalai Lama)

Liefde, zou dat zoiets zijn als het bij elkaar terugzoeken van onze moeders?
(Jeroen Brouwers)

Liefde: een broek vol zorgen, opgehangen aan de bretellen van de liefde.
(Onbekend)

Liefde: een gevoel dat het gevoel gevoelt wanneer het gevoel gevoelt dat het dat gevoel nog nooit gevoeld heeft.
(Louis Verbeeck)

Liefde: een hele nacht wakker blijven met een ziek kind - of met een gezonde volwassene.
(David Frost)

Liefde: een spel met twee spelers waarin beide kunnen winnen.
(Eva Gabor)

Liefde: nog zo een probleem dat Marx niet opgelost heeft.
(Jean Anouilh)

Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering.
(Guido Gezelle)

Make love not war. Ik ben gehuwd, ik doe beide.
(Wiet van Broeckhoven)

Medelijden is de ergste vijand van de liefde.
(Jan Wolkers)

Medelijden is liefde in négligé.
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Men doet het voorkomen alsof haat en liefde elkaars tegendeel zijn. Tegenover beide staat onverschilligheid.
(Jan Greshoff)

Men heeft nog niet werkelijk lief zolang men bang is zich in de ogen der anderen belachelijk te maken.
(Jean de Boisson)

Met de moraal corrigeren we de fouten van onze instincten en met de liefde die van onze moraal.
(Ortega y Gasset)

Met de voorstanders van de vrije liefde is het meestal zo dat ze er heel wat minder enthousiast over zijn zodra er een kind in de kabel komt.
(G Bernaert)

Met zijn tweeën aangeraakt worden door dezelfde God. Ziedaar de definitie van de liefde.
(Herman Brusselmans)

Minnaars denken altijd dat andere mensen blind zijn.
(Spanje)

Muziek is liefde zoekend naar woorden.
(Onbekend)

Natuurlijk is de liefde eeuwig. Alleen de partners wisselen.
(Martine Carol)

Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.
(Friedrich Nietzsche)

Om gelukkig te zijn met een man, moet je hem heel veel begrip schenken en een beetje liefde. Om gelukkig te zijn met een vrouw, moet je haar heel veel liefde schenken en niet proberen haar te begrijpen.
(Onbekend)

Om het geluk in de liefde te leren kennen moet u zonder blind te zijn de ogen weten te sluiten.
(Marcel Achard)

Om zijn liefde voor haar te bewijzen beklom hij de hoogste berg, zwom over de diepste rivier en doorkruiste de grootste woestijn. Zij verliet hem. Hij was nooit thuis.
(Clements)

Ontrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestond.
(Siegfried E van Praag)

Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar, liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan.
(J L Martin Descalzo)

Oordeel niet zonder liefde in je hart.
(Paul van den Berg)

Op onze trouwdag vieren we elk jaar liefde, vertrouwen, kameraadschap verdraagzaamheid en vasthoudendheid. De volgorde verandert elk jaar.
(P S)

Opvoeding: een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien waar de eerste heerst.
(Jan Lighart)

Overspel: de toepassing van de democratische gedachte op de liefde.
(H L Mencken)

Platonische liefde, is liefde boven de schouders.
(Thyra Samter Winslow)

Relaties zijn net als boeken je kunt pas verder met het volgende hoofdstuk als je het vorige hebt afgesloten.
(Onbekend)

Respect is de kleinste vorm van liefde.
(Onbekend)

Rouw is de pijn die we moeten betalen voor de liefde die we voor iemand voelen.
(Onbekend)

Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat.
(Simon Carmiggelt)

Samen lachen kan de vertrouwelijkste vorm van liefde zijn.
(Oswald Wynd)

Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
(Plato)

Slechts 18% van de mannen valt in slaap na de liefde bedreven te hebben. De rest moet nog naar huis.
(Onbekend)

Slechts een klein beetje hoop is voldoende om liefde te laten ontluiken.
(Stendhal)

Spreek slechts van liefde als je weet wat tederheid is.
(L Vandepitte)

Tegen de liefde helpt, in de meeste gevallen, nog altijd dat oude paardenmiddel: wederliefde.
(Friedrich Nietzsche)

Trouw bestaat wanneer liefde groter is dan instinct.
(Paul Carvel)

Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel als hij er nodig heeft.
(Gerard Walschap)

Velen kussen het kind uit liefde voor het kindermeisje.
(Thomas Wright)

Verdraagzaamheid, is liefde bevangen door de ziekte van hooghartigheid.
(Kahlil Gibran)

Vergeving vragen is bekennen dat je liefde nodig hebt.
(Onbekend)

Verliefdheid is geen liefde. Wanneer je geen desillusies te overwinnen krijgt, reik je nooit boven de regionen van de verliefdheid uit.
(Piet van Aken)

Verliefdheid toont de mens hoe hij altijd zou moeten zijn.
(Anton Tsjechov)

Voor vriendschap is de tijd een bondgenoot, voor de liefde een gevaar.
(Godfried Bomans)

Voor wie in liefde of in haat leven, houdt de leer zich verborgen.
(Boeddha)

Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.
(Moeder Teresa)

Vriendschap is liefde op het eerste woord.
(Harry Mulisch)

Vrouwen moet je zoveel mogelijk kussen, dan houden ze tenminste hun mond.
(M.Mastroianni)

Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde.
(Louis Paul Boon)

Vrouwen zijn er om bemind te worden en niet om begrepen te worden.
(Oscar Wilde)

Vrouwenliefde is als wijn die licht verandert in azijn.
(Onbekend)

Waar grote liefde is, daar zijn altijd wonderen.
(Onbekend)

Waar liefde is, is geluk.
(Polen)

Waarheid en vrijheid komen nergens dichter bij elkaar dan op het kruispunt liefde.
(Anton van Duinkerken)

Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei.
(Marcel Achard)

Wanneer het over liefde gaat, kan een meisje altijd veel vlugger luisteren dan een man praten.
(Helen Rowland)

Wanneer iemand denkt dat hij zonder haar niet kan leven, kan hij dat met haar zeker niet.
(Thomas Niederreuther)

Wanneer je liefde wil geven, heb je maar één risico: dat ze beantwoord wordt.
(Molière)

Wanneer je van de wijn van de liefde drinkt, moet je altijd iets in het glas laten.
(Onbekend)

Wantrouw de mensen die de liefde de eerzucht en de maatschappij de rug toekeren. Zij zullen zich wreken op hun onthechting.
(E M Cioran)

Wantrouwen is een bijl aan de boom van de liefde.
(Rusland)

Ware liefde is niet elkaars hand maar elkaars hart vasthouden.
(Onbekend)

Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen.
(Charles Baudelaire)

Wat veel huwelijken samenhoudt is de gemeenschappelijke herinnering aan de tijd toen het nog een huwelijk was.
(Godfried Bomans)

Wie alleen de liefde liefheeft, vergeet de vrouw. En de vrouw wil niet vergeten worden.
(Ben Cami)

Wie de gebreken ven de geliefde niet als deugden beschouwt, bemint niet.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Wie echt liefheeft, wordt nooit oud; men kan sterven op een oudere leeftijd maar men sterft jong,
(Arthur Wing Pinero)

Wie gek wordt van liefde zou het vroeger of later ook wel zonder liefde geworden zijn.
(Gotthold Ephraim Lessing)

Wie heeft gezegd dat liefde blind is ? Zij is de enige die scherp ziet : zij ontdekt schoonheden waar anderen niets van merken.
(André Frossard)

Wie zich alle liefde ontzegt, is niet minder ziek dan hij die haar al te zeer begeert.
(Euripides)

Wie zichzelf hartstochtelijk bemint, mag er zeker van zijn dat de liefde wederzijds is.
(Gerd de Ley)

Wijsheid zegt me dat ik Niets ben. Liefde zeft me dat ik Alles ben. Tussen die twee stroomt mijn leven.
(Nisargadatta Maharaj)

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.
(Phil Bosmans)

Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel.
(Sacha Guitry)

Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde.
(Sri Ramakrishna)

Zweer dat ik je eerste liefde ben. - Ik zweer het op het hoofd van mijn twee kinderen.
(Onbekend)


Engelse spreuken en citaten over de liefde

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves.
(Corinthians 13:4-7)

A baby is born with a need to be loved, and never outgrows it.
(Frank A. Clark)

A man is not where he lives, but where he loves.
(Latin Proverb)

Absence diminishes small loves and increases great ones, as the wind blows out the candle and fans the bonfire.
(François Duc de La Rochefoucauld)

Ah me! love can not be cured by herbs.
(Ovid)

All love is probationary, a fact which frightens women and exhilarates men.
(Mignon McLaughlin)

An impulsive hug says I love you even though the words might be saying a very different thing.
(Unknown)

An old man in love is like a flower in winter.
(Portuguese Proverb)

Anyone can be passionate, but it takes real lovers to be silly.
(Rose Franken)

Anyone can catch your eye, but it takes someone special to catch your heart.
(Unknown)

As soon go kindle fire with snow, as seek to quench the fire of love with words.
(William Shakespeare)

At the touch of love, everyone becomes a poet.
(Plato)

Before I met my husband, I'd never fallen in love. I'd stepped in it a few times.
(Rita Rudner)

Come live in my heart and pay no rent.
(Samuel Lover)

Desire creates havoc when it is the only thing between two people, or when it is what's missing.
(Mignon McLaughlin)

Do I love you because you're beautiful, or are you beautiful because I love you?
(Richard Rodgers)

Falling in love is so hard on the knees.
(Aerosmith)

For you see, each day I love you more, today more than yesterday and less than tomorrow.
(Rosemonde Gerard)

Forget love, I'd rather fall in chocolate!
(Sandra J. Dykes)

Free love? as if love is anything but free. Man has bought brains, but all the millions in the world have failed to buy love.
(Emma Goldman)

Gravitation is not responsible for people falling in love.
(Albert Einstein)

Hate leaves ugly scars, love leaves beautiful ones.
(Mignon McLaughlin)

He felt now that he was not simply close to her, but that he did not know where he ended and she began.
(Leo Tolstoy)

I but know that I love thee, whatever thou art.
(Thomas Moore)

I don't wish to be everything to everyone, but I would like to be something to someone.
(Javan)

I learned the real meaning of love. Love is absolute loyalty. People fade, looks fade, but loyalty never fades. You can depend so much on certain people, you can set your watch by them. And that's love, even if it doesn't seem very exciting.
(Sylvester Stallone)

I love you as you are, but do not tell me how that is.
(Antonio Porchia)

I think we dream so we don't have to be apart so long. If we're in each other's dreams, we can play together all night.
(Bill Watterson, Calvin & Hobbes)

If I had a single flower for every time I think about you, I could walk forever in my garden.
(Claudia Ghandi)

If love does not know how to give and take without restrictions, it is not love, but a transaction that never fails to lay stress on a plus and a minus.
(Emma Goldman)

If love is blind, why is lingerie so popular?
(Unknown)

If you press me to say why I loved him, I can say no more than because he was he, and I was I.
(Michel de Montaigne)

In springtime, love is carried on the breeze. Watch out for flying passion or kisses whizzing by your head.
(Terri Guillemets)

In this horror of solitude, this need to lose his ego in exterior flesh, which man calls grandly the need for love.
(Charles Baudelaire)

In true love the smallest distance is too great, and the greatest distance can be bridged.
(Hans Nouwens)

It's so easy to fall in love but hard to find someone who will catch you.
(Unknown)

It is astonishing how little one feels alone when one loves.
(John Bulwer)

It is not that love is blind. It is that love sees with a painter's eye, finding the essence that renders all else background.
(Robert Brault)

It is the same in love as in war; a fortress that parleys is half taken.
(Marguerite de Valois)

It would be impossible to "love" anyone or anything one knew completely. Love is directed towards what lies hidden in its object.
(Paul Valéry)

Just because somebody doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.
(Unknown)

Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river.
(Malagasy Proverb)

Like everybody who is not in love, he thought one chose the person to be loved after endless deliberations and on the basis of particular qualities or advantages.
(Marcel Proust)

Like I've always said, love wouldn't be blind if the braille weren't so damned much fun.
(Armistead Maupin)

Love burns across the infinitude.
(Terri Guillemets)

Love does not care to define and is never in a hurry to do so.
(Charles du Bos)

Love has no desire but to fulfill itself. To melt and be like a running brook that sings its melody to the night. To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving.
(Kahlil Gibran)

Love in action is a harsh and dreadful thing compared with love in dreams.
(Fyodor Dostoevski)

Love is a canvas furnished by Nature and embroidered by imagination.
(Voltaire)

Love is a game that two can play and both win.
(Eva Gabor)

Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.
(George Bernard Shaw)

Love is a smoke made with the fume of sighs.
(William Shakespeare)

Love is a sweet tyranny, because the lover endureth his torments willingly.
(Proverb)

Love is an act of endless forgiveness, a tender look which becomes a habit.
(Peter Ustinov)

Love is an exploding cigar we willingly smoke.
(Lynda Barry)

Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.
(Robert Frost)

Love is an ocean of emotions entirely surrounded by expenses.
(Lord Dewar)

Love is being stupid together.
(Paul Valery)

Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable.
(Bruce Lee)

Love is like dew that falls on both nettles and lilies.
(Swedish Proverb)

Love is like those second-rate hotels where all the luxury is in the lobby.
(Paul-Jean Toulet)

Love is metaphysical gravity.
(R. Buckminster Fuller)

Love is missing someone whenever you're apart, but somehow feeling warm inside because you're close in heart.
(Kay Knudsen)

Love is much like a wild rose, beautiful and calm, but willing to draw blood in its defense.
(Mark Overby)

Love is my religion, I could die for it.
(John Keats)

Love is not blind, it sees more, not less. But because it sees more, it is willing to see less.
(Julins Gordon)

Love is not love which alters when it alteration finds.
(William Shakespeare)

Love is only a dirty trick played on us to achieve continuation of the species.
(W. Somerset Maugham)

Love is the child of illusion and the parent of disillusion.
(Miguel de Unamuno)

Love is the condition in which the happiness of another person is essential to your own.
(Robert Heinlein)

Love is the delusion that one woman differs from another.
(Henry Louis Mencken)

Love is the greatest refreshment in life.
(Pablo Picasso)

Love is the magician that pulls man out of his own hat.
(Ben Hecht)

Love is the master key that opens the gates of happiness.
(Oliver Wendell Holmes)

Love is the most important thing in the world, but baseball is pretty good too.
(Unknown)

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.
(Eric Fromm)

Love is the poetry of the senses.
(Honoré de Balzac)

Love is the self-delusion we manufacture to justify the trouble we take to have sex.
(Dan Greenburg)

Love is the silent saying and saying of a single name.
(Mignon McLaughlin)

Love is the word used to label the sexual excitement of the young, the habituation of the middle-aged, and the mutual dependence of the old.
(John Ciardi)

Love is to let those we love be perfectly themselves, and not to twist them to fit our own image... otherwise we love only the reflection of ourselves we find in them.
(Unknown)

Love is what you've been through with somebody.
(James Thurber)

Love is when you can be your true self with someone, and you only want to be your true self because of them.
(Terri Guillemets)

Love is, above all, the gift of oneself.
(Jean Anouilh)

Love isn't blind, it's retarded.
(Don Foster and Susan Beavers)

Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.
(William Shakespeare)

Love makes time pass; time makes love pass.
(French Proverb)

Love makes your soul crawl out from its hiding place.
(Zora Neale Hurston)

Love me and the world is mine.
(David Reed)

Love means nothing in tennis, but it's everything in life.
(Unknown)

Love must be as much a light, as it is a flame.
(Henry David Thoreau)

Love one another and you will be happym it's as simple and as difficult as that.
(Michael Leunig)

Love puts the fun in together, the sad in apart, and the joy in a heart.
(Unknown)

Love unlocks doors and opens windows that weren't even there before.
(Mignon McLaughlin)

Love would never be a promise of a rose garden unless it is showered with light of faith, water of sincerity and air of passion.
(Unknown)

Love, and a cough, cannot be hid.
(George Herbert, Jacula Prudentum)

Love, love, love, all the wretched cant of it, masking egotism, lust, masochism, fantasy under a mythology of sentimental postures.
(Germaine Greer)

Loving is never a waste of time.
(Astrid Alauda)

Lust fades, so you'd better be with someone who can stand you.
(Alan Zweibel and Jessie Nelson, The Story of Us)

Men love because they are afraid of themselves, afraid of the loneliness that lives in them, and need someone in whom they can lose themselves as smoke loses itself in the sky.
(V.F. Calverton)

Mumps, measles, and puppy love are terrible after twenty.
(Mignon McLaughlin)

No one has ever loved anyone the way everyone wants to be loved.
(Mignon McLaughlin)

Nobody has ever measured, even poets, how much a heart can hold.
(Zelda Fitzgerald)

On a cloudy night, when nothing seems above, still, there is love. Always love. For something, from someone. It's never done. Never.
(Jeb Dickerson)

Once a man has won a woman's love, the love is his forever. He can only lose the woman.
(Robert Brault)

Only in love are unity and duality not in conflict.
(Rabindranath Tagore)

Part of the reason that men seem so much less loving than women is that men's behavior is measured with a feminine ruler.
(Francesca M. Cancian)

Passion makes the world go round, love just makes it a safer place.
(Ice T)

People who are sensible about love are incapable of it.
(Douglas Yates)

Platonic love is love from the neck up.
(Thyra Smater Winsolow)

Poetry spills from the cracks of a broken heart, but flows from one which is loved.
(Christopher Paul Rubero)

So dear I love him, that with him all deaths I could endure, without him live no life.
(John Milton)

Some say that true love is a mirage; seek it anyway, for all else is surely desert.
(Robert Brault)

Some women love only what they can hold in their arms; others, only what they can't.
(Mignon McLaughlin)

Sometimes it's a form of love just to talk to somebody that you have nothing in common with and still be fascinated by their presence.
(David Byrne)

Sometimes the shortest distance between two points is a winding path walked arm in arm.
(Robert Brault)

Sometimes we make love with our eyes. Sometimes we make love with our hands. Sometimes we make love with our bodies. Always we make love with our hearts.
(Unknown)

Take away love and our earth is a tomb.
(Robert Browning)

The art of love... is largely the art of persistence.
(Albert Ellis)

The eskimos had fifty-two names for snow because it was important to them: there ought to be as many for love.
(Margaret Atwood)

The excesses of love soon pass, but its insufficiencies torment us forever.
(Mignon McLaughlin)

The heart has its reasons that reason knows nothing of.
(Blaise Pascal)

The heart is a small thing, but desireth great matters. It is not sufficient for a kite's dinner, yet the whole world is not sufficient for it.
(Francis Quarles)

The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.
(Mother Teresa)

The love game is never called off on account of darkness.
(Tom Masson)

The past is behind us, love is in front and all around us.
(Terri Guillemets)

The simple lack of her is more to me than others' presence.
(Edward Thomas)

The supreme happiness of life is the conviction that we are loved, loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
(Victor Hugo)

The ultimate test of a relationship is to disagree but to hold hands.
(Alexandra Penney)

The way to love anything is to realize that it may be lost.
(G.K. Chesterton)

There are as many sorts of love, as there are moments in time.
(Jane Austen)

Those who are faithful know only the trivial side of love, it is the faithless who know love's tragedies.
(Oscar Wilde)

To find someone who will love you for no reason, and to shower that person with reasons, that is the ultimate happiness.
(Robert Brault)

To the world you might be one person, but to one person you might be the world.
(Unknown)

Trip over love, you can get up. Fall in love and you fall forever.
(Unknown)

True love is a discipline in which each divines the secret self of the other and refuses to believe in the mere daily self.
(William Butler Yeats)

True love is like ghosts, which everyone talks about and few have seen.
(François, duc de La Rochefoucauld)

True love is when you put someone on a pedestal, and they fall, but you are there to catch them.
(Unknown)

True love stories never have endings.
(Richard Bach)

We are all a little weird and life's a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love.
(Unknown)

We are not the same persons this year as last; nor are those we love. It is a happy chance if we, changing, continue to love a changed person.
(W. Somerset Maugham)

We choose those we like; with those we love, we have no say in the matter.
(Mignon McLaughlin)

We loved with a love that was more than love.
(Edgar Allan Poe)

We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.
(Tom Robbins)

What "love" is I don't know if it's not the response of our deepest natures to one another.
(William Carlos Williams)

What I need to live has been given to me by the earth. Why I need to live has been given to me by you.
(Unknown)

What the world really needs is more love and less paper work.
(Pearl Bailey)

Whatever our souls are made of, his and mine are the same.
(Emily Brontë)

When a man is in love or in debt, someone else has the advantage.
(Bill Balance)

When love is not madness, it is not love.
(Pedro Calderon)

When one is in love, one always begins by deceiving oneself, and one always ends by deceiving others. That is what the world calls a romance.
(Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray)

When you're attracted to someone it just means that your subconscious is attracted to their subconscious, subconsciously, so what we know as fate is two neuroses knowing that they're a perfect match.
(Jeff Arch)

Who would give a law to lovers? Love is unto itself a higher law.
(Boethius)

Without love, the rich and poor live in the same house.
(Unknown)

You can give without loving, but you can never love without giving.
(Unknown)

You don't have to go looking for love when it's where you come from.
(Werner Erhard)

You know when you have found your prince because you not only have a smile on your face but in your heart as well.
(Unknown)

You know you're in love when you don't want to fall asleep because reality is finally better than your dreams.
(Dr. Seuss)

You learn to like someone when you find out what makes them laugh, but you can never truly love someone until you find out what makes them cry.
(Unknown)

You really shouldn't say "I love you" unless you mean it. But if you mean it, you should say it a lot. People forget.
(Unknown)
Tags

Liefde Spreuken citaten,uitspraken-over-de-liefde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top