maandag 29 augustus 2011

God spreuken en wijshedenAdam: Gods vingeroefening voor hij aan Eva begon.

Wat de afvallige werkelijk verloochent, is meestal niet de godsdienst maar zijn opvoeding. Cor De Jonghe

Als God een arme man plezier wil doen, laat Hij hem eerst zijn ezel verliezen en hem dan terugvinden. Turkije

Er zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hun niet kan verschijnen tenzij in de vorm van een brood. Gandhi

Zoals de atheïst tegen God zei:"Je bestaat niet en ik haat je." Hannah Green

Hoe minder behoeften we hebben, hoe meer we op de goden lijken. Socrates

De dood is de bezem van God. Zweden

Het ware hart zal door God worden beschermd ook als het in het geheel geen gebeden opzendt. Japan

God, geef me geduld…maar haast je wat.

Als Gods geduld oneindig is, dan moet het nu ongeveer op zijn. Chris Dhaenens

Als u wilt weten hoe God over geld denkt, moet u naar de mensen kijken aan wie Hij het geeft. J.Swift

Ook als men niet gelooft dat God bestaat gelooft men, namelijk dat God niet bestaat. E.J.Ouweneel

Sinds de mensen niet meer geloven in God, geloven ze in alles. Chesterton

Gewone mensen zijn de beste mensen van de wereld. Daarom heeft God er zoveel geschapen. A.Lincoln

De glimlach is de stempel van God. Een dier glimlacht niet. R.Choin

God heeft te veel tussenpersonen die voor eigen rekening werken, Olaerts

God is een onuitsprekelijke zucht op de bodem der menselijke ziel. J.Paul

God is geen uitvinding maar een ontdekking. Massignan

God is nooit de God van één enkel mens. Madagascar

God bemint de opgewekte mens. Arabië

De mensen kunnen zich niet werkelijk verenigen tenzij door nader bij God te komen. P.de Montheuil

Zonder vrouwen gaat het niet, dat heeft zelfs God moeten toegeven. Duse

Toen God de man schiep, maakte zij maar een grapje.

God ziet de zwarte mier kruipen over een zwarte steen in de zwarte nacht. Arabië

God is een humorist. Als je daaraan twijfelt, kijk dan eens in de spiegel. Olson

Sommigen zijn zo vol van God, dat zij geen plaats meer hebben voor een ander. Olaerts

Omdat God niet overal kon zijn, heeft hij de moeder geschapen. Korea

Denken dat God minder bestaat als men Hem een kleine "g" toebedeelt, is net als denken dat de tweede
wereldoorlog minder heeft plaats gevonden als men Adolf Hitler zonder hoofdletters schrijft. B.Barnard

Wie goden wil neerhalen, heeft er nieuwe op zak. J.de Valckenaere

Je moet geen vraagteken zetten waar God een punt heeft geplaatst. Afrika

Zeg niet wat God wil, dat wil Hij niet.

Indien God niet bestond, moest men hem uitvinden. Voltaire

God bezoekt ons vaak, maar meestal zijn we niet thuis. Frankrijk

De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen der mensen. Chesterton

Als je liefhebt, moet je niet zeggen : "God is in mijn hart", maar "Ik ben in het hart van God".


God speelt niet met dobbelstenen. Einstein

Als je korter bij God wil komen, kom dan korter bij de mensen. Gibran

De beste manier om God te kennen is van vele dingen te houden. Van Gogh

Het is beter met een vrouw te spreken en aan God te denken, dan met God spreken en aan een vrouw
denken. Jiddisch

Als God bestaat, wie is Hij dan? Als God niet bestaat, wie zijn wij dan? Bufalino


Moet men God eerst bewijzen? Steekt men dan een fakkel aan om de zon te zien? Japan

Beter niets te aanbidden dan een god die men zelf heeft geschapen. Van der Hallen

Ik begrijp niet hoe het komt dat godsdienstige mensen aan God nooit gezond verstand toeschrijven.

W.S.Maugham

Wie God niet overal ziet, ziet Hem nergens. Petit-Senn

Als God gewild had dat we zouden kunnen vliegen, zou Hij de weg naar het vliegveld gemakkelijker gemaakt
hebben. Nauta


Maar wat richtte God in godsnaam uit vóór de schepping? Samuel Beckett

De meeste mensen willen God dienen, maar alleen als adviseur. S.E.


Wie God ergens wil vinden, moet Hem meebrengen. Alleen wanneer Hij in u is, ziet gij Hem in de dingen.
Rückert


Als God de wereld geschapen heeft naar zijn evenbeeld, dan wil ik het origineel wel eens zien. Guy De Witte

Spijtig dat men door het geloof heen moet om tot God te komen. Cioran

Niemand kan God aanbidden als hij honger heeft. Islam

God woont ook in de tijger, maar dat is geen reden om de tijger te omhelzen. Ramakrishna

God heeft ons geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst.

Wanneer de goden ons willen straffen, verhoren ze onze gebeden. Oscar Wilde

In ieder mens is er een afgrond die men alleen met God kan vullen. Pascal


Voor God moet men zich buigen omdat Hij zo groot is, voor een kind omdat het zo klein is.

Wie God niet overal vindt, vindt Hem nergens. Petit Senn

God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing. R.Tagore

Gesprek tussen twee goudvissen: "Ik geloof niet dat God bestaat." - "Ik geloof van wel. Wie zou anders onze
kom schoonmaken?" W.van Broeckhoven


Als God op aarde zou wonen, zouden de mensen zijn ruiten ingooien. Jiddisch

Het is even onvoorstelbaar dat God wel bestaat, als dat hij niet zou bestaan. C.Buddhing


Gods folteren is een groter en heviger liefdebewijs dan zijn strelen Reninca

Verwijt God niet dat Hij de tijger heeft geschapen, maar wees dankbaar dat Hij hem geen vleugels gaf.
Abessinië

God heeft lief wie weet te volharden. Koran


Waarom zijn wij God kwijt? Omdat we onszelf verloren zijn. Omdat wij dat deel van ons dat God is niet meer ontwikkelen. Schoenaerts

Wij hoeven God niet naar de anderen te brengen: Hij is bij hen. Maar wij moeten Hem bij hen zoeken. Quoist

Waar de mens zijn onmacht ervaart, klopt God aan de deur. G.von le Fort

Waarom ontaarden godsdiensten ? Regenwater is zuiver, maar wanneer het over de daken is uitgestroomd en

door de stegen gevloeid, verliest het zijn zuivere helderheid. Ramakrishna

De verschillende godsdiensten zijn slechts poorten van dezelfde stad. Indië

Een godsdienst die klein genoeg is voor ons begrip, zou niet groot genoeg zijn voor onze behoeften. Lord Balfour

Toen God het niet meer wist, schiep Hij de journalist. Weemoedt

Iemand liefhebben, is hem zo zien als God hem heeft gewild. Dostojewski

Het lot is een neefje van God. Brusselmans

God brengt bijeen wie naar anderen luisteren. Rwanda

Iedereen is zoals God hem schiep en vaak nog erger.

De mensen moeten in het hiernamaals van a tot z gewijzigd worden of zelfs een God is onbekwaam een hemel naar ieders zin te maken. J.de Valckenaere

En op de achtste dag zei God : "OK, Murphy, nu is het jouw beurt."

Als het Gods bedoeling was geweest dat we naakt rondlopen, zou Hij nooit rieten stoelen hebben
uitgevonden. Bombeck

Ongeloof is de hardnekkigste godsdienst. B.Aafjes

Zelfs God kan geen twee bergen maken zonder dat er een vallei tussen ligt. Ierland

Een klein meisje dat tijdens de wereldoorlog haar moeder door een bom zag doden riep uit: "Arme God !"

Dit zijn de diepzinnigste van alle woorden die tijdens de wereldoorlog werden gesproken. Ellen Key

De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen. Chesterton

Rechtvaardigheid is de helft van de godsdienst. Aravië

God schiep eerst de man en dan de vrouw omdat ieder artiest eerst een ruw schetsje maakt.

God schiep eerst de man en dan de vrouw om hem nog de kans te geven even van het paradijs te genieten.

In onze smart is Gods smart, want als God niet kon medeleven, zou de mens groter zijn dan God.
Inayat Khan

Theologen praten over God weet wat. J.Anthierens

In het leven moet men iets aan het toeval overlaten. Het toeval is eigenlijk God. A.France

Wij helpen God ons te vergeven door onszelf te vergeven. Inayat Khan

God zal me wel vergeven. Dat is tenslotte zijn vak. H.Heine

Voor de vogels die niet goed kunnen vliegen, schiep God de lage takken. Japan

Wie vrienden heeft mag over God niet klagen. A.Van Istendael

De vrouw brengt u terug tot de eeuwige bron waar God zich in spiegelt. Renan

Als de vrouwen echt goed waren zou God er een hebben. Georgië

Als je ziet hoeveel sporters God bedanken voor hun overwinning en als je tegelijkertijd de ellende in de
wereld bekijkt, moet je haast concluderen dat God zich alleen om wielrennen, voetbal en tennis bekommert.
Geert Hoste

Wat een vrouw wil, is Gods wil. de musset

Weinig wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brent tot Hem terug. F.Bacon

De sleutel tot kennis van God is zelfkennis. Ghozali

Wie zich inspant is een vriend van God.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top