maandag 29 augustus 2011

Goed spreuken en wijsheden


Allen behoeven iedereen, niets is goed of schoon alleen. R.W.Emerson

Er is goed noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht. Shakespeare

Ik ben wel gek maar niet goed.


Probeer nooit anders te zijn. Wees alleen maar goed. Goed zijn, is voldoende anders zijn. A.Freed


Als ik goed ben, ben ik slecht. Als ik slecht ben, ben ik beter. Mae West

"Goed" is wat de kudde samenhoudt. "Slecht" wat haar ontbindt. Nietzsche

De scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van iedere mens. Solzjenitsyn

Tien jaar goed doen is niet genoeg; één dag kwaad doen is te veel. China

De mens is van nature goed, maar zijn medemens is dat niet.

Velen praten over hun goede werken, zonder ze te doen en doen slechte werken, zonder erover te praten.
Duitsland

Je hebt er geen idee van wat al goed je doet als je goed doet. Leseur

Hij die te lang bezig is met goed te doen, vindt geen tijd om goed te zijn. Tagore

Doe goed, en je buurman zal het nooit weten. Doe kwaad, en men weet het 100 mijlen ver. China

Wie kwaad doet en vreest dat het bekend wordt, is nog een beetje goed. Wie goed doet en hoopt dat het

bekend wordt, is nog een beetje slecht. China

Een goed mens blijft altijd een beginneling. Martialis

Hoewel de concurrentie slap is, is het moeilijk een goed mens te zijn.

Als ge een goed mens ziet, bedenk dan hoe ge hem kunt navolgen; als ge een slecht mens ziet, onderzoek dan uw eigen hart. Confucius


De ontmoeting met een goed mens blijft altijd een mooie herinnering in ons leven. A.Demedts

Een goed mens staat in het leven als in een kooi waar de leeuwen niet toespringen, omdat ze over hun
verbazing niet heen raken. J.de Valckenaere

Wilt gij dat men goed over u spreke ? Doe het zelf niet. Pascal

Meer mensen zijn in staat voor een goede zaak te vechten dan goed te zijn. S.E.VAn Praag


Het grootste genoegen dat ik ken, is in stilte een goede daad verricht te hebben, die bij toeval uitkomt.
Charles Lamb

Wie zich beroemt op een goede daad, deed een slechte. Cor de Bach

Weinig mensen hebben de moed zich zo goed te tonen als ze zijn. Hare

Met goedheid kan men bijna elk mens verrassen. Pearl Buck

De mensen zijn nooit zo goed of zo slecht als hun meningen. J.Mackintosh

Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Evangelie

De conditio sine qua non van wijsheid en goedheid is een goede spijsvertering.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top