maandag 29 augustus 2011

Goethe qoutesHoe meer kennis hoe meer twijfel.

Wie de kunstenaar is en waar hij woont interesseert de mensen meer dan wat hij gemaakt heeft.

Men leert alleen van iemand voor wie men sympathie heeft.

De enige echte liefde is de onmogelijke liefde.

 
Als apen er zouden in slagen zich te vervelen, dan zouden ze mensen kunnen worden.

antwoord Een correct antwoord geven is als een kus vol genegenheid.

Wat je niet begrijpt, heb je niet in je macht.

Wat men niet begrijpt bezit men niet.

Als ge iemand bejegent zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegent alsof hij was wat hij zou moeten zijn, wordt hij wat hij zou moeten zijn.

In de beperking toont zich de ware meester en alleen de wet kan ons vrijheid geven.

Bouwkunst is gestolde muziek.

Telkens ik een drukfout zie, denk ik dat er iets nieuws is uitgevonden.

Wie de gebreken ven de geliefde niet als deugden beschouwt, bemint niet.

De Hindoes, die in de woestijn wonen, leggen de gelofte af geen vis te eten.

Het geloof is niet het begin doch het einde van alle weten.

Waar de belangstelling verdwijnt, verdwijnt ook de herinnering.

Met de belangstelling verdwijnt ook de herinnering.

Hoop is de tweede ziel van de ongelukkigen.

Mensen openbaren door niets zoveel hun karakter dan door hetgeen zij belachelijk vinden.

Niets is kenschetsender voor iemands karakter dan hetgeen wat hij belachelijk vindt.

Een mens moet zo mogelijk elke dag naar een liedje luisteren, een goed gedicht lezen, een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uiten.

De ouderdom is een beleefde mens. Hij klopt enkele malen aan.

Hoe heerlijk is het om zijn eigen overtuiging uit de mond van een ander te horen.

Als men getrouwd is moet men dikwijls ruzie maken, want zodoende komt men iets van elkaar te weten.

Het grootste kwaad dat een mens kan overkomen is dat hij slecht over zichzelf gaat denken.

Wie geen vreemde talen kent weet niets van zijn eigen taal.

Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal.

Niemand verdwaalt op een rechte weg.

Het ergert de mensen dat de waarheid zo simpel is.

Het ergert de mensen dat de waarheid zo eenvoudig is.

Werk en de vreugde komt vanzelf.

Laat uw woorden slechts de voorhof zijn van uw daden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top