maandag 29 augustus 2011

Oscar Wilde qoutes
Zichzelf te beminnen, is het begin van een levenslange roman.

Bigamie is één vrouw te veel hebben, monogamie is hetzelfde.

Cynicus: iemand, die overal de prijs en nergens de waarde van kent.

De dapperste man is bang van zichzelf.

Eenvoudige genoegens zijn de laatste hartstocht van ingewikkelde naturen.

Eerzucht is het laatste toevluchtsoord voor de mislukkeling.

Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.

Jongelui denken tegenwoordig dat geld alles is in het leven, als ze ouder worden weten ze het zeker.

Eenvoudige genoegens zijn de laatste toevlucht van ingewikkelde naturen.

Het voordeel van onze gevoelens is dat ze ons op een dwaalspoor brengen.

Wanneer de goden ons willen straffen, verhoren ze onze gebeden.

Het huwelijk is het enige onderwerp waarover alle vrouwen het eens zijn en alle mannen oneens.

Ik ben niet jong genoeg om alles te weten.

Het geheim van jong blijven is nooit een emotie hebben die niet bij je past.

De kunst begint eerst waar de nabootsing eindigt.

We leven allemaal in de goot, maar sommigen zien op naar de sterren.

Een man over wie veel gepraat wordt is altijd aantrekkelijk.


Zolang een vrouw er tien jaar jonger uit ziet dan haar dochter voelt ze zich tevreden.

Wie een mooie, goede en slimme vrouw zoekt, zoekt er niet één maar drie.

Als mensen met mij over het weer praten, heb ik altijd het gevoel dat ze iets anders bedoelen.

We zouden veel dingen weggooien als we niet zo bang waren dat anderen ze zouden inpikken.

Zij die enig verschil zien tussen ziel en lichaam hebben geen van beide.Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt.

Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de
waarheid.

Ik geloof niet in mirakelen, ik heb er te veel gezien.

De mensen zijn verdeeld in twee groepen: de oprechten en de onoprechten. De oprechten maken de
verdeling.


Zodra mensen oud genoeg zijn om beter te weten zijn ze seniel.

De tragedie van de ouderdom is niet dat men oud is, doch dat men jong is.

Weinig ouders slaan tegenwoordig nog acht op wat hun kinderen tegen hen zeggen; de ouderwetse
eerbied voor de kinderen is snel aan het uitsterven.

Het beste wat je met goede raad kunt doen is hem doorgeven aan iemand anders. Zelf kan je er immers
niets mee aanvangen.

Mijn smaak is allereenvoudigst: ik ben altijd tevreden met het beste.

"Spijtig genoeg kan ik op je uitnodiging niet ingaan. Ik heb die dag namelijk een totaal
onbelangrijke afspraak.

Als Christus zegt: "Vergeeft uw vijanden" zegt Hij dat niet terwille van de vijand, maar terwille van
onszelf en omdat liefde schoner is dan haat.

Niemand is rijk genoeg om zijn verleden terug te kunnen kopen.

De mens weerstaat aan alles, behalve aan de verleiding.

Als een vrouw zegt dat ze niet gevleid kan worden, zeg haar dan dat het waar is, dan voelt ze zich
gevleid.


Voorzichtigheid is wat we bij de anderen lafheid noemen.

Vrouwen worden nooit ontwapend door complimentjes, mannen altijd.Dat is het verschil tussen de
seksen.

Mannen kunnen geanalyseerd worden, vrouwen enkel aanbeden.

Ge weet hoe de nieuwsgierigheid van een vrouw is. Bijna net zo groot als die van een man.

Vrouwen zijn er om bemind te worden en niet om begrepen te worden.

>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top