maandag 29 augustus 2011

Kunst spreuken en wijshedenDe onvolmaaktheid van de natuur is de oorsprong der kunst. Vauvenargues

Kunstenaar: hij die uit een oplossing een raadsel kan maken. Karl Kraus

Om abstracte schilderijen volledig te kunnen begrijpen, moet je schudden vooraleer te kijken. Picabia

Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst. P.S.Bailey

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt. Picasso

Moderne kunst is wat er gebeurt wanneer schilders ophouden met naar de meisjes te kijken en zichzelf
overtuigen dat ze een beter idee hebben. J.Ciardi

Kunst als uitdagend of grensverleggend te beschouwen, is een cirkel rond noemen. F.Hellers

Er bestaat geen abstracte kunst, men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan men de sporen van de werkelijkheid uitwissen. P.Picasso

Kunst onderscheidt zich van de natuur door haar begrenzing. Betekenis is uitsluitend mogelijk binnen grenzen.
Kunst begint bij de lijst. Harry Mulisch

Pas als het kunst is, is het echt. J.Wolkers

Het kunstwerk openbaart ons de aanwezigheid van een geheim, niet dit geheim zelf. J.Greshoff

Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid. Het is de werkelijkheid van de weerspiegeling.
J.L.Godard

Kunst is geconcentreerde natuur. De Balzac

We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven. Nietzsche

Kunst mag niet geprobeerd worden. Men probeert een brood te bakken, maar men probeert geen schepping.

Men probeert niet te baren. Waar zwangerschap bestaat, volgt het baren vanzelf, ten gepaste tijd. Elschot

Het geheim van de kunst is daar in gelegen, dat men niet zoekt maar vindt. Picasso

Als kunst volmaakt is, dan is de wereld overbodig. J.L.Borges

Tijd laat zich niet vastleggen, behalve in beeldende kunst. Elile Vollenhoven

Kunst is wat de werkelijkheid moet verrassen. Sagan

Kunst is een leugen die ons de waarheid doet realiseren. Picasso

Kunst en wetenschap zijn als vrouwen : ze willen veroverd worden. Bomans

Kunst streeft naar vorm en hoopt op schoonheid. Bellows

Kunst is of namaak of revolutionair. Gauguin

Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn, op het moment dat een enkele man er naar kijkt met in
zijn hoofd het beeld van een kathedraal. de St-Exupéry

De toppen van de kunst staan met hun wortels in de dood. Harry Mulisch

Het doel van de wetenschap is waarheid; het doel van de kunst daarentegen is plezier. Lessing

Wie met de kunst trouwt, krijgt de kritiek als schoonmoeder. H.Knef

Kunst is inspiratie goed uitgedrukt. Timmermans

De kunst begint eerst waar de nabootsing eindigt. Oscar Wilde

De kunst produceert lelijke dingen, die meestal mettertijd mooi worden; de mode produceert mooie dingen,
die later lelijk worden. J.Cocteau

Alleen de kunst biedt ons de mogelijkheid iets te zeggen dat wij niet weten. G.Laub


Kunst is de vorm van de fles zoeken waarin de geest moet gestopt worden. Portnoy

Met al die zogenaamde kunst, moesten ze prikkeldraad rond de parken zetten om te beletten dat de mensen
daar standbeelden achterlaten.

Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan. Nietzsche


In de kunst is een moeilijke bevalling, geen waarborg voor een mooi kind. van Praag

In de kunst is schoonheid vaak niets anders dan schaakmat gezette lelijkheid. J.Rostand

De meeste kunstwerken en de beste uitvindingen zijn bedacht door mensen die heel eigenwijs anders durfden

zijn.

"Heb je Toulouse-Lautrec gezien?" - "Neen, wie heeft er gewonnen?"

De meeste mensen die zich kunstschilder noemen, zijn in feite kunsthandelaars. Alleen maken zij hun

schilderijen zelf. S.Butler

Kunst: er met de pet naar gooien en raak gooien. Schippers


Alle grote kunst is aanbidding. Ruskin

Het feit dat er kunstenaars zijn, zegt al dat het leven nagenoeg ondraaglijk is. Henry Miller

Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst zijn. Camus

Zij had een vriendje met een kunstbeen, maar na een tijdje liep het scheef.


Kinderen en kunstenaars roepen het heimwee in ons wakker tot we zelf het antwoord weten. Haesaert

Kunstenaars hebben het recht om bescheiden en de plicht om ijdel te zijn. K.Kraus

Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht. Nietzsche

Menig kunstenaar heeft zijn reputatie verspeeld, doordat hij niet tijdig dood wist te gaan. Buddingh

Competitie is iets voor paarden, niet voor kunstenaars. Bartok

Wie de kunstenaar is en waar hij woont, interesseert de mensen meer dan wat hij gemaakt heeft. Goethe


Er zijn teveel ten onrechte niet erkende kunstenaars.

De kunstenaar is slechts iemand die vanuit de oplossing het raadsel kan maken. Karl Kraus

Een kunstenaar wordt knielend geboren en vecht om te kunnen opstaan. Een criticus daarentegen wordt
zittend geboren. H.Calisher

Omdat één man met ijzerdraad een kunstwerk creëerde, daarom is nog lang niet elke prikkeldraadversperring
een kunstwerk. Bern

Wie een kunstwerk volledig begrijpt, heeft het opnieuw geschapen. G.van den Berghe

Leonardo da Vinci verdeelde zijn aantekenboekjes in kolommen onder het opschrift van wolf, beer en aap en maakte aantekeningen over mensengezichten, ze in deze kolommen onderbrengend. G.B.Shaw


Schilders en beeldhouwers beelden de overwinning altijd uit als een vrouw. Zoiets begrijp je pas als je
getrouwd bent.Kunst en religie zijn geen twee dingen, maar eerder de voor- en de achterkant van eenzelfde stof.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top