maandag 29 augustus 2011

Nietzsche top 20 qoutes

Een beroep is de ruggengraat van het leven.

Wees niet deugdzamer dan je krachten je toelaten.

Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer behoeven te sterven.

Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.

De één zoekt een verloskundige voor zijn gedachten, de andere zoekt iemand, die hij helpen kan.Zo ontstaat een goed gesprek.

Geestigheid is het grafschrift van een emotie.

Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft

Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten.

Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil.

Geschiedenis gaat bijna altijd over slechte mensen, waarover men later niets dan goed zegt.

Indien aalmoezen alleen uit medelijden gegeven werden, waren de bedelaars allemaal al verhongerd.

Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat je zelf zwak staat.

Een goed aforisme is te hard voor de kaken van zijn tijd.

Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwig maakt met argumenten.

Je hebt uiteindelijk je begeerte lief en niet het begeerde.

Wie geen slecht geweten heeft, heeft geen geweten.

Glad ijs is een paradijs voor wie goed kan dansen.

"Goed" is wat de kudde samenhoudt. "Slecht" wat haar ontbindt.

Ook de haat kent zijn jaloezie: we willen onze vijand voor onszelf hebben.

Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd verloren heeft.

Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger schat.

In het geheel niet over zichzelf praten, is een voorname vorm van huichelarij.

De beste vriend zal waarschijnlijk de beste echtgenoot krijgen, omdat een goed huwelijk berust op een talent voor vriendschap.

Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken.

Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt.

Kunst is in wezen de bevestiging, de zegening en vergoddelijking van het bestaan.
We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven.

Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht.

Lachen: leedvermaak, maar dan met een zuiver geweten.

Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft.

Je hebt het leven slecht geobserveerd, als je niet ook de hand hebt gezien, die met zachtheid...doodt.

Er zit meer verstand in uw lichaam, dan in uw beste wijsheid.

Tegen de liefde helpt, in de meeste gevallen, nog altijd dat oude paardenmiddel: wederliefde.

De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.

Iemand heeft ooit eens gezegd: "Er zijn twee mensen waar ik nooit diep over nagedacht heb. Dat is het bewijs dat ik van hen houd."

De aanhangers van een groot man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen zingen.

Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden,die je als kind bij het spelen had.

Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is, waarop ze werd uitgesproken, die ons onsympathiek is.

Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is, die ons onsympathiek is.

Dank zij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf.

Natie: een groep mensen die één taal spreken en dezelfde kranten lezen.

Wij verblijven zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft.

De oorlog is de winterslaap van alle culturen,.

Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwend maakt met

Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.

Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval.

Een redmiddel tegen de perfectie: liefde.

Veel over jezelf praten kan ook een manier zijn om je te verbergen.

Predik het geloof totdat je het hebt en dan zal je het prediken omdat je het hebt.

Rijpheid van de man: dat is, de ernst te hebben teruggevonden die men als kind had bij het spel.

Het schrijven als een vast beroep beschouwen moet gezien worden als een vorm van waanzin.

Als een boek begint te leven moet de schrijver zwijgen.

Je vergeet je schuld als je haar aan iemand anders hebt opgebiecht, maar meestal vergeet de ander haar niet.

Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven.

Wat je niet doodt, maakt je sterker.

Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen.

Mensen die troost nodig hebben worden door geen enkel troostmiddel zo opgebeurd als door de bewering dat er voor hun geval geen troost bestaat. Daarin ligt zo een onderscheiding besloten, dat zijn hun
hoofd weer opheffen.

Wanneer we vermoeid zijn worden we overvallen door ideeën die we lang geleden hadden

Men hoort slechts de vragen waarop men in staat is te antwoorden.

Mede-vreugde niet medelijden maakt de vriend.

Wie van ons zou er nog vrijdenker zijn als er geen kerk was?

Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig.

Veronderstel nou eens dat de waarheid een vrouw was, wat dan ?

De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie.

Wie zichzelf veracht, waardeert zichzelf nog altijd als een zelfverachter.

Toen ik moe was van zoeken, leerde ik vinden.

Het is een meesterstuk der Engelsen geweest hun zondag dermate heilig en vervelend te maken, dat zij ongemerkt weer naar hun dagelijks werk verlangen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top