maandag 29 augustus 2011

Shakespeare top qoutesHoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander.


Ik zou niet erg gelukkig zijn, als ik kon zeggen hoe gelukkig ik ben.Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er enige druppels op onszelf vallen.


Op de duur haten we waar we altijd bang voor waren.


Voor wie jaloers is zijn dingen, ijl als lucht, sterker bewijzen dan spreuken uit de Schrift.De vloek van de koningen: zij moeten zich omringen met slaven.Te snel komt even laat als te traag.


Beknoptheid is de ziel ven de wijsheid.Het betere deel van de dapperheid is voorzichtigheid.Er is goed noch kwaad, dat niet door het denken wordt tot stand gebracht.Voor wat hij nodig heeft, citeert zelfs de duivel de H.Schrift.Eet, drink en wees vrolijk. Het kan je laatste dag zijn.Iemand die geen inkomsten, kapitaal en plezier in het leven heeft, mist 3 goede vrienden.


Smart voelt zich het best in het gezelschap van smart.


Wie tevreden is, is goed betaald.


Een toneelspel is een schaduw. Pas als de verbeelding erbij komt, krijgt de schaduw zijn vorm.


Onze twijfels zijn onze verraders.Er is nog nooit een mooie vrouw geweest of ze trok gezichten in een spiegel.De waarheid doet de duivel blozen.


De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top