maandag 29 augustus 2011

Vrouwen spreuken en wijsheden
Indien je de vrouwen wilt behagen, zeg hen dan wat je niet wilt dat ze tegen jouw vrouw zouden zeggen.
M.Jouhandeau

Jonge vrouwen zijn de paarden waarop de oude mannen naar de hel rijden.

Vrouwen moet je niet al te letterlijk nemen, figuurlijk zijn ze juist het mooist. Kadé Bruin

Zij was een moedige vrouw die van geen kleintje vervaard was. Ze had er dan ook twaalf. G.Bernaert


Uit een onderzoek blijkt dat vrouwen zich ongemakkelijk voelen wanneer ze zich moeten uitkleden in de
aanwezigheid van andere vrouwen, terwijl dat geen probleem is wanneer er mannen bij zijn. Vrouwen kijken
kritisch toe, mannen zijn dankbaar. Robert de Niro

Een jonge vrouw voor een oude man - een harde noot voor een brokkelige tand. Jiddisch

De twee ongelukkigste jaren in het leven van een vrouw : als ze 13 is en als haar dochter het is. Mc.Laughlin

Zonder vrouwen zou het begin van ons leven verstoken zijn van hulp, het midden van plezier en het einde van
troost. Jouy

Vrouwen zijn als PC's: Als je denkt dat je ze helemaal door hebt, veranderen ze enkele circuits, blokkeren

helemaal en geven niet de minste hint om de situatie te deblokkeren. L.Gheysen

Vrouwen raden alles juist en als ze zich vergissen betekent dit dat ze nagedacht hebben. A.Karr

Wie een mooie, goede en slimme vrouw zoekt, zoekt er niet één maar drie. Oscar Wilde


Het is de vrouw die de man kiest die haar zal kiezen. P.Géraldy

Door voortdurend aan vrouwen te denken, weet men niet meer wat er over te denken valt. Audiard

Mijn vrouw wilde de wereld zien. Ik kocht haar een atlas. W.van Broeckhoven

Zoek voor jezelf een spaarzame vrouw al moet je daarbij een paar schoenen verslijten. Japan

De grootste verdienste van sommige mensen is hun vrouw. Poincelot

Vrouwenliefde is als wijn. Die licht verandert in azijn.

Neem een huis dat af is, neem een vrouw die niet af is. Bulgarije

Vrouwen kunnen orgasmen faken, mannen een hele relatie.

Vrouwen en soep smaken het hele jaar. Spanje

In de grond is elke vrouw onderdanig, zwijgzaam en trouw.

Een man wil niet alleen getrouwd zijn met de moeder van zijn kinderen, maar ook met de leuke vrouw die hij
destijds heeft leren kennen. H.Nijenhuis


De grootste vrouwenhaters zijn andere vrouwen.

Het hart van een vrouw is even ongrijpbaar als een dauwdruppel op een lotusblad. Thailand

Een vrouw houdt van de man. We mogen ons prijzen als we daar enigzins op lijken. Jonckheere

Een vrouw kreeg een gedachte. Onmiddellijk riep ze haar gevoel ter hulp om te zien wat deze gedachte
betekende. B.Wolken

Is het u ooit opgevallen dat veel juwelen een vrouw of ongelooflijk dik of ongelooflijk mager maken. J.Barrie

Kniel nooit voor een vrouw, tenzij ze reeds ligt. OlaertsTrouwe vrouw: de vrouw die haar man trouw blijft in al de moeilijkheden die hij zonder haar nooit zou hebben
gehad. M.Callewaert

Een vrouw kan alleen gelukkig zijn als zij ook ongelukkig kan zijn. Piet Nijs

Het kan een vrouw verbazen dat zij op iemand verliefd geworden is, maar het verbaast haar nooit dat iemand
verliefd op haar is geworden. Marivaux

Ook de grote olifant geraakt verstrikt in één vrouwenhaar. China

Wanneer een vrouw moet kiezen tussen liefde en rijkdom kiest zij steeds voor allebei. M.Achard

Wil je dat een vrouw naar je luistert, spreek over haar. J.Vercammen

De vrouw brengt u terug tot de eeuwige bron waar God zich in spiegelt. Renan

Vrouwen worden nooit ontwapend door complimentjes, mannen altijd.Dat is het verschil tussen de seksen.
Oscar Wilde

Dertig jaar heb ik me beziggehouden met de psychologie van de vrouw, maar er is één vraag waarop ik nog
geen antwoord heb gevonden : wat willen ze eigenlijk? S.Freud

In de mond van een vrouw is "neen" slechts de oudere broer van "ja". Victor Hugo

Ook de minst behaagzieke vrouw weet nog altijd iets eerder dat iemand verliefd op haar is dan deze laatste
zelf. C.de Florian

Een vrouw houdt op er een eigen wil op na te houden, wanneer haar echtgenoot haar beveelt wat zij wenst
G.Engelsmann

Vrouwen knipperen met de ogen omdat ze niet mogen knipogen. Piet Nijs


Er is niets dat een vrouw niet gelooft als ze er zelf zin in heeft. A.Christie

Men kan een vrouw in de conversatie geen groter genoegen doen dan haar te vragen een andere vrouw te
beschrijven. M.Gijsen

In de geest of het hart van een vrouw kan geen stelregel bestaan die niet overeenstemt met haar temperament.
La Rochefoucauld

Vrouw: wezen dat naar een stoel grijpt als ze de telefoon hoort rinkelen. P.Tech

Als je wilt dat je vrouw naar je luistert, moet je met een andere vrouw praten. L.Minelli

Vrouwen bewonderen een man omdat hij sterk is, maar hebben hem lief omwille van zijn zwakheden.
B.Braun

Vrouwen luisteren niet naar de woorden, zij luisteren naar de muziek. R.de Flers

Vrouwen hebben een simpele smaak. Zij kunnen behagen scheppen in het gebabbel van kleine kinderen en
verliefde mannen. H.L.Mencken

Vrouwen bewaren hun tranen tot er een man in de buurt is. C.Buddingh

Een vrouw moet er zo verstandig uitzien dat haar domheid als een aangename verrassing overkomt. K.Kraus

Een vrouw kan haar liefde 4O jaar lang verbergen, maar haar haat en afkeer niet één dag. Arabië

Ben jij de vrouw met wie jij je hele leven zou willen doorbrengen? J.A.

Het truitje van een vrouw zit perfect als het de adem afsnijdt bij de mannen. Zsa zsa Gabor

Wie een vrouw van 4O verwisselt tegen twee van 2O kent noch de waarde van het geld noch die van
vrouwen. J.de Valckenaere


Om door de vrouwen bemind te worden, moet men hun laten geloven dat men hen niet kent. Zij kunnen
onmogelijk aannemen dat een man hen zou kennen en toch van hen houden. N.Chamfort

Het meest buitengewone geheugen is dat van een verliefde vrouw. A.Maurois

Er zijn vrouwen die alleen maar luisteren naar wat hun man zegt als deze praat in zijn slaap. S.Guitry

Menigeen zou zo graag een vrouw willen zoeken, maar hij heeft haar al gevonden. Otto Weiss

Wanneer je vrouw je zegt dat je van de rots moet springen, bid dan God dat het een lage rots mag zijn.
Spanje

Een vrouw is mooi wanneer ze naakt mooier is dan half naakt. J.Vercammen

Wie bij het zien van zijn vrouw aan Picasso denkt, kan best een advocaat bellen. Carmiggelt

Een manier om je vrouw op te beuren, is thuiskomen en meedelen dat je knappe secretaresse gehuwd is.
O.A.Battista

Laat uw vrouw eens uw B-kant draaien. Toon Verhoeven

De moderne vrouw weet welk het lievelingsgerecht van haar man is en in welk gezellig restaurant dat op het
menu staat. Galler Tagblatt

Houd op met je vrouw te prijzen en ze denkt dat je haar niet meer liefhebt; ga door met prijzen en ze vindt dat
ze te goed is voor jou. J.Adams

Er zijn drie soorten wezens die, als men denkt dat ze komen, weggaan en als men denkt dat ze weggaan
komen : diplomaten, vrouwen en krabben. John Hay

We moeten onze vrouwen weer leren bekijken zoals we de vrouw van een ander bekijken. Pol Vanhaverbeke

De vrouwen luisteren meer naar de handen dan naar de woorden van de man. S.Graff

Vrouwen kijken alleen maar naar mannen om te zien of die hen wel bekijken. G.de Ley

Of vrouwen evenveel verstand hebben als mannen durf ik niet uit te maken, maar ze hebben stellig niet zoveel
onverstand. G.J.Saume

Een vrouw is bang voor haar eerste man, een man is bang voor zijn tweede vrouw. Servië

Een onderzoek heeft uitgewezen dat een vrouw drie favoriete dieren heeft: een Jaguar voor de deur, een nerts
in de kast en een ezel die dat allemaal betaalt.

Vrouwen hebben drie soorten tranen: van verdriet, van ongeduld en van bedrog. Engeland

Probeer nooit met een vrouw te redetwisten als zij moe is of uitgerust. H.C.Diefenbach

Wanneer men over vrouwen spreekt, overdrijft men altijd. J.Vercammen

Men kan een vrouw geheid van elke ingebeelde kwaal bevrijden als men beweert dat het een
leeftijdsverschijnsel is. A.Schnitzler

Onderschat een vrouw nooit tenzij u het over haar leeftijd of gewicht hebt. Wim Triesthof

Een mooie man is aangenaam om naar te kijken, maar het is gemakkelijker te leven met een geestige man.
Rusland

Een vrouw is altijd jonger dan een man van dezelfde leeftijd. E.E.Browning

Het hart van de vrouw is een afgrond waarvan niemand de diepte kent. Mme de Riccobini

De vos weet veel, maar de verliefde vrouw weet nog veel meer. Spanje

Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels; een vrouw zonder man is als een schip zonder roer.
Thailand

De vrouw zal werkelijk de gelijke van de man zijn op de dag waarop er, voor een belangrijke functie, een
onbekwame vrouw zal worden benoemd. Girond

Ik zou niet graag willen beweren dat vrouwen geen karakter hebben; integendeel: ze hebben bijna iedere dag
een ander. H.Heine

Vrouwen houden van eenvoudige dingen mannen bvb.

Loop nooit een tram of een vrouw achterna: over vijf minuten komt er een andere. Simplicissimus

Vrouwen zijn het verleidelijkst wanneer zij bang zijn. Daarom zijn ze ook zo gauw bang. L.Börne

Een verstandige vrouw is een vrouw die haar man vrij laat beslissen wat zij wil. J.Lambin

Als men een vrouw niet kan krijgen, moet men zich erbij neerleggen. M.Schoeters

Ik heb een vrouw gekend die nooit een kennissennieuwtje vertelde, nooit een opmerking had achter de rug
van haar schoonzuster en die nooit een geheim doorvertelde. Waar ze gebleven is weet ik niet. Zij moet wel
gebarsten zijn.… A.M.G.Schmidt

Ik hou van vrouwen. Daarom kleed ik ze aan. Y.Saint-Laurent

Bij vrouwen weet men nooit precies waar de engel ophoudt en de duivel begint H.Heine

De vrouwen geven slechts aan de vriendschap, wat zij aan de liefde ontstelen. N.Chamfort

Mijn vrouw is als geld. Soms zou ik ze door deuren en vensters kunnen gooien. W.van Broeckhoven

De mooiste tien jaren van het leven van een vrouw zijn die tussen haar vijfentwintigste en haar
zevenentwintigste. W.van Broeckhoven

Je hebt slechts de vrouwen lief die je gelukkig maken. M.Achard

Wanneer de vrouwen van ons houden, vergeven zij ons alles, zelfs onze misdrijven maar wanneer zij niet van
ons houden vergeven zij ons niets, zelfs niet onze deugden. H.de Balzac

Een vrouw kan niet tegelijk mooi en verstandig zijn, anders zou het een man zijn.

Vandaag de dag kan je geen mensen meer kopen, behalve vrouwen natuurlijk. C.B.Luc

Het kan me niet schelen dat vrouwen zich de betere vinden van de man, als ze maar niet gaan denken dat ze
de gelijke zijn van de man.

"Met welk soort vrouw ben jij getrouwd?" - "Met een engel." - "De mijne leeft nog."

Hij: "Ik heb je lief, ik lig aan je voeten, ik ben je slaaf." - Zij: "Goed ik zal je dan ook als slaaf behandelen. Ik
schenk je de vrijheid."

Een goede vrouw vergeeft haar man altijd als zij verkeerd is.

Vrouwen zijn de beste psychiaters tot ze verliefd worden. Van dan af zijn ze de beste patienten. B.Hecht
Overeenkomst tussen een tropische storm en een vrouw: Als ze op je afkomt, is ze zeer warm en als ze weg
is, heeft ze je huis en je auto mee.

Als je echt gek wil worden, moet je proberen een vrouw te begrijpen.

Vrouwen leven langer dan mannen, vooral de weduwen. Clémenceau

Er zijn twee soorten mannen die niets van vrouwen begrijpen : vrijgezellen en echtgenoten.

Mijn vrouw is baas over de kinderen, het geld en zo. Maar met de goudvis doe ik wat ik wil. L.Verbeeck
Vrouwen inspireren de mannen tot de grote dingen die zij hun beletten uit te voeren. A.Dumas père

Wacht u voor uitdagende vrouwen. Meer doen zij gewoonlijk niet. W.Triesthof

Vrouwen huilen nooit smartelijker dan wanneer zij huilen van spijt. A.Ricard

Als zij jong is, moet de vrouw mooi zijn om succes te hebben. Daarna moet zij succes hebben om mooi te
blijven. F.Sagan

Vrouwen dragen niet de kleren die zij mooi vinden, zij vinden de kleren mooi omdat zij ze dragen. C.Dior

Iedere vrouw wil liever mooi dan goed zijn. Duitsland

Als je denkt dat vrouwen niet kunnen ontploffen, laat er dan eens een vallen. Liebermann

Zolang men niet zegt dat een vrouw niet mooi hoeft te zijn, zullen mannen superieur zijn aan vrouwen. Dutourd

Laat me je vrouw zien en ik zal je zeggen wat voor een man ze heeft. Spanje

Vrouwen lopen langzaam om langer mooi te zijn. Stef Bos

"In het begin was het Woord." - "Ik heb altijd al vermoed dat de vrouw er eerder was dan de man." J.de
Valckenaere

Vrouwen hebben elkaar door, maar mannen begrijpen zichzelf niet. T.Reik

Hoe zou de wereld er zonder mannen uitzien? Geen oorlog meer en alleen dikke en gelukkige vrouwen.

Natuurlijk is de vrouw niet inferieur. Het is de man die superieur is. Rocca
Het karakter van de vrouw openbaart zich niet bij het begin van de liefde maar bij het einde ervan.
R.Luxenburg


Wie een vrouw begrijpt, is geen man. Wim Balijon

Het kostbaarste bezit van de vrouwen is de fantasie der mannen.


Zo een grammaticus die volhoudt dat "een groep vrouwen" enkelvoud is, moet je er eens midden tussen in
zetten. Kadé Bruin

Waarom hebben vrouwen geld nodig: ze roken niet, ze drinken niet, ze gokken niet en vrouwen zijn ze zelf al.

Vrouwen en katten doen alles wat hun hartje wenst, mannen en honden moeten daar maar aan wennen.

De laatste keer dat ik in een vrouw was, was toen ik het Vrijheidsbeeld bezocht. Woody Allen

Vrouw, verman jezelf, blijf vrouw.

Mijn vrouw is er vandoor gegaan toen ik in bad zat en op die gelegenheid heeft ze maanden moeten wachten.
Cocker Joe

Als een man veel hoort van wat een vrouw zegt, is ze niet knap. Haskins

Hij :"Ik begrijp niet waarom de domste mannen de intelligentste vrouwen hebben." - Zij: "Dank u voor het
compliment."

Mannen kunnen geanalyseerd worden, vrouwen enkel aanbeden. Oscar Wilde

De verbeelding van de man is het beste wapen van de vrouw. Sophia Loren

De weg naar het hart begint bij een vrouw aan het oor, bij een man aan het oog. J.Vercammen

Echte vrouwen bezitten tweemaal meer liefde, achtmaal meer schaamtegevoel en viermaal meer volharding
dan mannen. Panchatentna

Er zijn zo weinig vrouwelijke komieken omdat er weinig vrouwen kunnen verdragen dat er om hen gelachen
wordt. A.Russell

Kunt u zich een vrouw voorstellen die haar minnaar 1OO1 nachten lang sprookjes zou laten vertellen? S.Jerzy
Lec

Wanneer een vrouw tegen u praat, glimlach haar dan toe,maar luister niet. China

Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor
haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn. C.C.Colton

Jij bent de vrouw van mijn dromen en ik wil dat graag zo houden.

Nooit een vrouw gelijk geven, want misschien is ze intussen alweer van mening veranderd. M.Mastrioanni

Als je wil weten hoe oud een vrouw is, vraag het dan aan haar schoonzuster. E.W.Howe

Een vrouw is met haar geslacht betrokken bij alle dingen van het leven. Soms zelfs bij de liefde. K.Kraus

Zelfs de eenoog knipoogt naar de vrouwen. Arabisch

Vrouwen zijn als water, je kunt ze in drie toestanden aantreffen: kokend, bevroren of verdampt. W.Ruyslinck

Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig. Nietzsche

Sommige vrouwen zwijgen wel eens. Maar nooit als ze niets te zeggen hebben. P.Sounday

Om van de vrouwen te houden, mag je ze niet kennen en om ze te kennen mag je niet van ze houden.
E.Jaloux

Jurken moeten spannend genoeg zijn om te bewijzen dat je een vrouw bent en los genoeg om te bewijzen dat
je een dame bent. E.Head

Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer zij je te gemakkelijk vergeeft. J.Vercammen

Er is nog nooit een mooie vrouw geweest of ze trok gezichten in een spiegel. Shakespeare

Vrouwen die elkaar kussen, doen mij altijd denken aan boksers die elkaar de hand schudden. H.L.Mencken

Het hart der vrouwen is zo wispelturig dat de mond der mannen er voortdurend van overloopt. J.De
Valckenaere

Vertrouw je vrouw nooit voor ze je 10 zonen heeft geschonken. China

Een vrouw kan haar gelaat sluieren met een glimlach. K.Gibran

Alle vrouwen zijn of veel beter of veel slechter dan de mannen. Napoleon

Onder een goede vrouw verstaan vrouwen een vrouw die de goedheid heeft niet knap te zijn. Marivaux

Volgens een onderzoek hebben 93 % van de vrouwen wel eens een spook in eigen huis gezien. Echtgenoot
niet inbegrepen. W.van Broeckhoven

Vrouwen zijn gek op mannen die alles op het gepaste ogenblik doen. G.Guilbert

Wanneer een vrouw zegt:" Als je niet van me houd word ik gek", vergeet ze er bij te zeggen: "op een ander".
C.du Plessis-Chamont

Menige vrouw leent het hart van een man, zeer weinigen kunnen het bezitten. K.Gibran

Van tien vrouwen zijn er negen afgunstig. China

Wie alleen de liefde liefheeft, vergeet de vrouw. En de vrouw wil niet vergeten worden. B.Cami

Ik heb geleerd dat er maar twee dingen zijn om je vrouw tevreden te houden. Het eerste is : laat haar in de
waan dat ze haar zin krijgt. En het tweede: geef haar haar zin. L.B.Johnson

Als een man brult, is hij dynamisch. Als een vrouw brult, is zij hysterisch. H.Knef

Vrouwen houden van een man die geweldig is. Maar niet omdat hij geweldig is. Cor De Jonghe

Een dame is een vrouw die maakt dat een man zich gedraagt als een heer. R.Lynes

Wanneer een vrouw zegt: "Ik wil geen namen noemen." is dat al niet meer nodig. Robinson

Peren en vrouwen zijn het zoetst op de plaatsen waar zij het zwaarst wegen.

De vrouw moet nederig zijn als een lam, ijverig als een bij, mooi als een paradijsvogel en trouw als een
tortelduif. Rusland

Je moet een vrouw nooit tegenspreken. Je hoeft alleen maar te wachten tot ze het zelf doet. H.Bogart

Vrouwen vergeven ons zelden dat we jaloers zijn, nooit dat we het niet zijn. P.J.Toulet

Mannen spelen het spel, vrouwen kennen de eindstand.

Mooie vrouwen zijn geschapen voor mannen zonder verbeelding. Guy de Maupassant

Vrouwen en olifanten vergeten nooit een belediging. Saki

Lelijke vrouwen weten meer over mannen dan mooie. K.Hepburn

Alleen vrouwen in soepadvertenties vinden het elke dag prettig als hun man thuiskomt. Carmiggelt

De enige die een vrouw het laatste woord kan ontfrutselen is een echoput. J.Arandal

Er is niets ondoorgrondelijker dan de oppervlakkigheid van de vrouwen. K.Kraus

De liefde van de vrouw vormt het karakter van de man. S.Reyes

Vrouwen zijn als honing, het is lekker maar het kleeft. J.Geeraerts

Alles wat een vrouw moet weten, weet ze al. Julie Christie

Vrouwen verkiezen altijd onze slavernij boven hun vrijheid. Jean Rostand

Probeer niet te raden naar de maat van uw vrouw. Koop gewoon iets waar "small" op staat en zorg dat u de
bon niet kwijt geraakt. Lode Marley

Als de vrouwen echt goed waren zou God er een hebben. Georgië

Ge weet hoe de nieuwsgierigheid van een vrouw is. Bijna net zo groot als die van een man. O.Wilde


De vrouw wordt veel meer gemarteld door de onverschilligheid van de man dan door zijn dwingelandij.
J.Michelet

Ook de verstandigste vrouw vindt geen graten in een dwaasheid die voor haar begaan werd. J.de
Valckenaere

De meeste vrouwen bezoeken graag hun man in het ziekenhuis, omdat ze dan tenminste weten waar hij is.

Helen Vita

Een verliefde vrouw kan je zo ver krijgen dat ze doet wat ze eigenlijk wil. Mastroianni

Voor iedere man is er een gepaste vrouw. Tot het moment dat zijn vrouw er achter komt.


Zijn hele leven lang droeg hij zijn vrouw op zijn rug. Toen hij haar uiteindelijk neerzette, zei ze : "Ik ben moe."
Kroatië

De enige manier om een vrouw te begrijpen, is van haar te houden en dan is het niet meer nodig om haar te
begrijpen. Harris

Geen spiegel flateert de vrouw zozeer als de ogen van een verliefde man. Van Merlet

Ik ken een vrouw die had haar benen genummerd. Dan kon ze ze beter uit elkaar houden. F.de Jonghe

Wanneer een vrouw niet meer weet wat ze moet antwoorden, dan is de zee leeg. Polen

Je staat in de krant. Dit artikel zegt dat er teveel vrouwen zijn.

Vele vrouwen trouwen omdat ze het alleen zijn beu worden. Zij scheiden om dezelfde reden. Hanne Wieder

De vrouw volgt de man waar zij gaat. A.Brand

"Hoe heb jij je vrouw leren kennen?" - "Toen we getrouwd waren."

Als je niks nodig hebt, kan je van een vrouw alles gedaan krijgen. Serge Gainsbourg

Vrouwen zijn als kinderen: ze zeggen allerlei dingen die ze niet verstaan en waaruit je veel kan leren. Ben
Cami

Een vrouw moet wel zeer ziek zijn, wil zij flauwvallen op een onbevallige wijze. Karadja

De grootste troef van de vrouw is de fantasie van de man.

Een vrouw kan zonder twijfel een geheim bewaren als haar maar niet verteld wordt dat het een geheim is.
Colette

Vrouwen doen voor hun uiterlijk dingen die iemand in de gevangenis zouden doen belanden wanneer hij
tweedehandswagens op zo'n manier zou behandelen. Montherlant

De wereld draait rond de vrouw. Wordt een man geboren, dan vraagt iedereen: hoe gaat het met de moeder?
Trouwt hij, dan zegt men: wat een knappe bruid. Sterft hij, dan vraagt men : hoeveel erft ze? Callewaert

Verloren vrouwen zijn vrouwen die men overal vindt. J.Vercammen

Als een vrouw de waarheid spreekt dan is het om een leugen te verbergen. H.Jeanson

Een vrouw schenkt zich enkel weg als zij weet dat ze het onbeperkt mag doen. P.Sterckx

Vrouwen bewaren een speciaal hoekje in hun hart voor fouten die ze nooit hebben begaan. Skinner

Je hebt gelijk te twijfelen aan de liefde van een vrouw wanneer ze je te gemakkelijk vergeeft. J.Vercammen

Een vrouw die haar ongelijk toegeeft, heeft een nieuw kleed op het oog. Geert Galle

Wie de vrouw niet heeft die hij bemint, houdt van veel vrouwen die hij niet bemint. K.Jonckheere

Luister naar een vrouw wanneer ze naar je kijkt, niet wanneer ze praat. Gibran

Een vrouw is als een schaduw: volg haar en ze ontvlucht u, ontvlucht haar en ze volgt u. N.Chamfort

Mannen zijn over het algemeen logische denkers maar vrouwen zijn slimmer. F.W.Caes

Alle vrouwen hebben één punt gemeen: ze zijn verschillend.

Wie één vrouw bezit, bezit alle vrouwen; wie alle vrouwen bezit, bezit er niet één. Spanje

Zij behoort tot die vrouwen die men maar 1 x in zijn leven ontmoet. Wanneer je pech hebt, ontmoet je ze
tweemaal. D.Panebarco

Een optimist denkt dat elke vrouw braaf is. Een pessimist denkt hetzelfde. Bomans

De vrouw heeft in het aards paradijs de appel van de boom van kennis van goed en kwaad eerder gegeten
dan de man. Sindsdien heeft ze altijd die 10 minuten voorsprong behouden. A.Karr

Het is niet waar dat men zonder vrouw niet leven kan, men kan heel goed zonder vrouw niet geleefd hebben.
K.Kraus

De vrouw inspireert ons tot grote dingen en verhindert ons dan om ze uit te voeren. Dumas

Aan vrouwen is alles hart, zelfs het hoofd. Jean Paul

Wanneer een vrouw zich gedraagt als een man, waarom gedraagt zij zich dan niet als een lieve man? Evans

Wat vrouwen ook doen, ze moeten het tweemaal zo goed doen als mannen om half zo goed beschouwd te
worden. Gelukkig is dat niet moeilijk. C.Whitton

Het heeft absoluut geen zin de vrouwen te willen begrijpen aangezien hun voornaamste aantrekkelijkheid erin
bestaat ondoorgrondelijk te zijn. Hitchcock

Vrouw zijn is zo moeilijk dat alleen een vrouw dat kan klaarspelen. Maxwell

Er zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen
willen vrouwen en vrouwen willen mannen. G.Burns

Er is één geheim dat bij elke vrouw veilig is: haar leeftijd. C.Constant sr

Vrouwen maken van ons dichters, kinderen filosofen. Chazal

De vrouwen weten beter hun hartstochten te beteugelen dan hun behaagzucht. La Rochefoucauld

De meeste mannen die op de vrouwen schelden, hebben het maar tegen één bepaalde. de Gourmont

Bij sommige vrouwen kom je nooit ongelegen. Gerd de Ley

Vrouwen schenken ons troost, maar als er geen vrouwen waren zouden we geen troost nodig hebben. Don
Herald

Wie een vrouw het hoofd op hol brengt, mag haar kapsel niet in de war brengen. Söhnker

Onder alle middeltjes om een vrouw aantrekkelijk te maken is het doeltreffendste nog altijd: haar gelukkig
maken. J.de Valckenaere

De vriendschap van een vrouw eindigt altijd in liefde. John Gay

Als een vrouw een aureool rond het hoofd van haar echtgenoot plaatst dient dit meestal om zijn horens te
verbergen. B.Seulsten

Ga nooit naar bed met een vrouw die meer problemen heeft dan jij. N.Algren

Vrouwen zijn moeilijk te begrijpen. Maar je verveelt je niet terwijl je dat doet. Levine

Waarom besteedt een vrouw tien jaar aan het veranderen van de gewoonten van haar man en beklaagt ze zich
dan dat hij niet meer dezelfde man is die zij destijds trouwde? B.Steisand

Zeg nooit in het bijzijn van je vrouw al het kwaad dat je van de vrouwen denkt, noch al het goede dat je van
enkelen onder hen denkt. J.Rostand

Als een man haar kan doen lachen, voelt een vrouw zich beschermd. Ugo Betti

Zij vroeg mijn oordeel over de vrouwen en ik zweeg tot zij het wist. C.Schouwenaars

Handig is de man die zwijgt, want vrouwen zijn bang voor de stilte. Necker de Saussure

Zolang een vrouw lichtjes in haar ogen heeft zal geen man de rimpels ernaast zien. Dolores del Rio

Een vrouw kan maar best met een archeoloog getrouwd zijn. Hoe ouder zij wordt, hoe meer hij zich voor
haar gaat interesseren. A.Christie

De beste manier om sommige vrouwen aan te trekken is een parfum dat naar een kredietkaart ruikt. Almannio

Hoe gelukkig een vrouw ook getrouwd mag zijn, het doet haar altijd genoegen te ontdekken dat er een
aardige man is die wou dat ze het niet was. H.L.Mencken

Vrouwen zijn het gekst op onverschillige mannen. Je kunt dus niet genoeg veinzen. Gerd De Ley

Eén van de grootste vergissingen die men kan doen: zijn vrouw onderbreken als zij volop aan het zwijgen is.
Gerd de Ley

De duivel zelf weet niet waar de vrouwen hun messen slijpen. Letland

Wanneer een vrouw meent dat zij zo nodig voor het geluk van een man moet zorgen, is zij er na aan toe hem
ongelukkig te maken. Gerard Reve

Men moet alleen die vrouw tot echtgenote kiezen, die men tot vriend zou kiezen indien zij een man was.
J.Joubert

Zonder mijn vrouw was het huwelijk niet te harden. Don Herald

De helft van de vrouwen is ongelukkig omdat zij niet bezit wat de andere helft ongelukkig maakt. Bazin Hervé

Als ik voor driekwart in mijn doodskist lig, zal ik zeggen wat ik van de vrouwen denk. En dan laat ik vlug de
deksel op de kist vallen. Tolstoi

Vrouwelijk schoon kan je nooit precies in cijfers achter de komma uitdrukken,want juist de afronding maakt
het zo mooi. Kadé Bruin

Je kent een vrouw pas als je een brief van haar hebt gekregen. Leverson

Het hart van de vrouw is een oceaan van geheimen.

Mijn tweede vrouw is zo snel weggelopen, dat ze de eerste heeft ingehaald. Weemoedt

Wanneer mannen alles wisten wat vrouwen denken, zouden ze veel meer durven. Picasso

Een verstandige vrouw is blij als men haar mooi vindt. Een mooie vrouw is blij als men haar verstandig vindt.
S.Lagerloff

Ben ik even blij dat mijn vrouw bij de vrouwenbeweging is gegaan ! Tegenwoordig heeft ze van alles aan te
merken op alle mannen, vroeger alleen op mij. K.C.

Een vrouw is schoon gerief, maar je kan het beter niet in huis hebben.

Vrouwen zijn gek op zwijgende mannen. Ze denken dat die luisteren. M.Achard

Als vrouwen meer van elkaar hielden, zouden ze minder van mannen houden. Stahl

Het soort mensen dat zonder moeite mannen van jongens weet te onderscheiden, noemt men vrouwen.

Heel wat vrouwen zijn tot tranenstoe bereid om gelijk te krijgen. G.de Ley

Vrouwen trouwen meer uit medelijden dan uit liefde. L.P.Boon

Vrouwen zijn als water:

je kunt ze in 3 toestanden aantreffen: kokend, bevroren of verdampt. Ruyslinck

Vrouwen zijn er om bemind te worden en niet om begrepen te worden. Oscar Wilde

Maak een vrouw nooit aan het wenen, tenzij ze er op aandringt. S.Treymayne

Nooit discussiëren met je echtgenoot. Je zou gelijk kunnen hebben en dan zit je pas echt in de problemen.
Birtles

Als men hoort wat een vrouw zegt, is ze niet mooi. Haskins

Een goede vrouw herkent men aan hetgeen zij doet, een goede man aan hetgeen hij niet doet.


Niets maakt dat een vrouw zich ouder voelt als de ontmoeting met een kale man die op school twee klassen
lager zat.

Er zijn drie soorten vrouwen: de mooie, de intelligente en de meerderheid. Fassbinder


Zelf de mooiste vrouw mag niet te veel bevallen. Johan Daisne

Als je een vrouw vlug wil leren kennen, moet je met haar gaan winkelen. M.Cox

Wanneer een vrouw geen woord meer kan uitbrengen, bestaan er ernstige twijfels of ze wel van het
vrouwelijke geslacht is. von Ambesser

Vrouwen die zonder reden veelvuldig lachen, hebben gewoonlijk mooie tanden. C.J.W.Francken

Over vrouwen kan je werkelijk alles beweren. Het zal allemaal even waar zijn. J.Lemaître

Een vrouw die niet jaloers is, is als een bal zonder veerkracht. Japan

Verstand van het leven heeft alleen de vrouw omdat ze het leven verwekt en draagt. M.Gijsen

In de liefde geven de vrouwen altijd meer dan zij beloven. F.Desnoyers

Als iemand zegt: "Dat mens" bedoelt hij altijd een vrouw. Vrouwen zijn dus mensen. Dan moeten mannen wel
goden zijn. Schippers

Vrouwen hebben het nooit nodig hun mannelijkheid te bewijzen.

Een vrouw die Playboy leest, voelt zich een beetje als een Jood die een Nazihandboek leest.

De vrouw is moedig met het hart maar niet met de ogen. Vergis u dus niet in haar neergeslagen blik. O.Van
der Hallen

Vroeger zocht een man een vrouw die koken kon als zijn moeder. Tegenwoordig krijgt hij er één die drinken
kan als zijn vader. Sinatra

Tranen van vrouwen, 't hinken van honden en de oostenwind duren geen 3 dagen.

Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets. Steinem

Al opgemerkt dat, wanneer je tegen een vrouw zegt dat ze mooi is, zij altijd gelooft dat het waar is. J.Renard

De beste manier om je echtgenoot gek te krijgen, is glimlachen in je slaap. Birtles

Als twee vrouwen spreken, zeggen zij niets. Als één vrouw spreekt openbaart zij het leven. Gibran

Wie neen zegt tegen een vrouw, heeft de vraag niet goed begrepen.

Niets ergert een vrouw zozeer als een man die zwijgt als zij hem de kans biedt iets te zeggen. G.van den
Berghe

Wat een vrouw wil is Gods wil. De Musset

Als hij moeilijk in slaap kan geraken,hoef je gewoon maar te zeggen : "Ik vind dat we eens moeten praten
over onze relatie." Birtles

Zolang een vrouw er tien jaar jonger uit ziet dan haar dochter voelt ze zich tevreden. Wilde

Mijn vrouw leidt een dubbel leven: het hare en het mijne.


18 opmerkingen:


 1. Hallo, ik ben hier om te getuigen over hoe DR-george hielp me. December 2014, zag ik een post op een bepaalde site sharing getuigenis over hoe de grote spreuken bracht haar ex. Aanvankelijk dacht ik de post is onwerkelijk, maar ik had later een tweede gedachte en ik contact opgenomen met de spreuken zoals geïnstrueerd door de post. Ik heb geen andere keuze dan mijn best proberen omdat mijn man liet me met mijn drie kinderen voor een andere vrouw na een klein misverstand. Ik en mijn man getrouwd meer dan 23 jaar en we leefden zo gelukkig. Op een gegeven moment begon mijn man te gedragen vreemd voor mij nadat we hadden een klein misverstand, waarvan ik smeekte om vergiffenis. Voordat ik wist wat er gaande was, liet hij me en ga voor een andere vrouw die werkt in hetzelfde kantoor met hem. Toen ik zag de post, ik contact opgenomen met de spreuken op zijn e-mail en hij vertelde me geen zorgen te maken dat mijn man terug naar mij zal komen in twee dagen tijd nadat hij afmaken gieten van de herenigen spreuk op hem. Tot mijn grootste verbazing, mijn man kwam terug om me bedelen voor een tweede kans na een maximum van vijf dagen terug en we zijn gelukkig samen weer leven als één familie. Ik wil dit medium gebruiken om iedereen te laten hier weten dat dit echt is en als je daar met hetzelfde probleem neem dan zo vriendelijk contact op met Dr George, de grote spreuken via zijn e-mail dro1georgetempleman@gmail.com becausehe blikje gedaan het onverwachte . Wens u allen het beste ook!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik wil gewoon een snel advies geven aan iemand die moeite heeft in zijn of haar relatie om contact op te nemen met Dr.Agbazara, omdat hij de enige is die in staat is om gebroken relaties of gebroken huwelijken binnen een tijdslimiet van 48 uur terug te brengen. met zijn spirituele krachten. U kunt contact opnemen met Dr.Agbazara door hem via zijn e-mail te schrijven op ( agbazara @ gmail. com ) OF te bellen / WhatsApp hem op +234 810 410 2662, in elke situatie van het leven waarin u uzelf vindt.

   Verwijderen
 2. Wat kan ik doen of zeggen om Doctor Azua voor zijn vriendelijkheid en hulp in mijn leven. Jaren geleden heb ik het uitgemaakt met mijn man en we gingen allebei eigen weg zonder te horen van elkaar, ik hou van mijn man zo veel dat ik niet kon blijven een dag zonder hem, dus ik was op zoek naar hulp over hoe om hem terug te krijgen toen mijn vriend vertelde me over Doctor Azua dus ik contact met hem om hulp en hij verzekerde me dat mijn man terug naar mij komen. ik deed alles wat hij vertelde me om te doen en alles gebeurde precies zoals hij zei. Mijn man kwam terug naar me na 12 uur van de voorbereiding van de betovering en we wonen al enkele jaren zonder enig probleem. Mensen noemen Doctor Azua een God op aarde en ik ben er volledig van overtuigd dat hij is eigenlijk een God op aarde. Hier is mijn telefoonnummer +19315454353 bel mij voor alle informatie. Heeft u hulp nodig dan contact Doctor Azua vandaag via e-mail: doctorazuaatetespelltemple@outlook.com of via de website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via Whats App of bel: +2348068784784

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mijn naam is Bobby. Jaren geleden heb ik het uitgemaakt met mijn vrouw en we gingen allebei eigen weg zonder te horen van elkaar, ik hou van mijn vrouw zo veel dat ik niet kon blijven een dag zonder haar van mijn kant, dus ik moest op zoek naar hulp op het internet op hoe om haar terug te krijgen toen mijn vriend vertelde me over Doctor Ororo dus ik contact met hem om hulp en hij verzekerde me dat mijn vrouw terug zal komen om me 12 tot 16 uur nadat hij heeft de afwerking van de voorbereiding van de ban. Ik ben zo vol vreugde omdat mijn vrouw kwam terug naar me 12 uur na arts Ororo klaar voorbereiding van de ban. Ik ben er volledig van overtuigd dat Doctor Azua is eigenlijk een God op aarde. Hier is mijn telefoonnummer +16075332387 bel mij voor alle informatie. Heeft u hulp nodig dan contact Doctor Ororo vandaag via e-mail: doctorororospelltemple@outlook.com of via de website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via Whats App of bel: +2348068784784

  BeantwoordenVerwijderen
 4. I'm Terry Brown from New York (USA). I am 57 years of age I got married before 27 years. 11 years my wife die and I was alone. I am running a software company so in my office there was a Divorcee woman approx 35 years old, after my wife death she came closer to me and slowly we started an affair she is very pretty and beautiful and I really love her as I used to love my wife she also loves me as her husband we were living together at my home from last six months everything was going on very good I was very happy but before two months she started ignoring me and she left my home and whenever I call her she gives me an excuse and finally before 25 days she said to me that she can’t do it further she does not love me I was shocked what happened my heart was broken and literally I cried too much on that day I was mad nothing was right I tried to convinced her a lot but everything was useless, I can’t describe my situation but by chance I got the help of Dr.Ogudugu, on internet as I have told you I am owner on a software company so I didn’t believe at starting but I did not have any option so I talked to Dr.Ogudugu he gave me 48 Days time to complete my work and he said that she will come back herself.it happened as he claimed I am very grateful to Dr.Ogudugu we are now happy as ever before,Dr.Ogudugu make her know how much we are meet to be together. If you are there having any problems in your relationship...you have to hurry up and get it touch with Dr.Ogudugu is there to help you(GREATOGUDUGU@GMAIL.COM tel: +2348057266712) i am so happy to share these my testimony with you.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het is een ding van Joy to mijn man weer terug te hebben. Ik heb nooit geloofd zal mijn man terug naar mij te komen als gevolg van de manier waarop we uit elkaar gingen, maar ik dank God voor het gebruik van Doctor Ororo om hem terug te brengen naar mij met zijn ban. Mijn man en ik begonnen hebbend problemen toen ik merkte dat hij was vreemdgegaan mij met zijn ex-vriendin, ik deed wat ik kon om hem te stoppen, maar in plaats daarvan verliet hij het huis en de belofte om nooit meer terug te keren. Zijn vriend vertelde me dat hij woont nu met zijn ex-vriendin, ik was verward en wist niet wat te doen, totdat mijn vriend me verteld hoe Doctor Ororo geholpen door haar vriend terug met zijn ban, dus ik onmiddellijk contact opgenomen Doctor Ororo om hulp en hij beloof me dat hij me zal helpen met zijn ban en ik zal zien resulteren binnen 12 tot 16 uur. Ik ben zo blij om aan te kondigen aan de wereld dat Doctor Ororo is een God op aarde en ook een man van zijn woord, want mijn man terug kwam bij mij op zijn knieën smeken me om hem terug te accepteren. Neem contact op met Doctor Ororo om hulp nu via e-mail: doctorororospelltemple@outlook.com of website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via Whats App: +2348068784784

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik was 8 jaar met mijn man getrouwd en we waren albei gezegend met twee kinderen, die samen leven als één liefde, tot 2010 toen dingen niet meer zo waren. Maar wanneer hij later 3 maanden later een nieuwe baan krijgt, begon hij buiten ons huwelijkshuis te slapen. Alleen voor mij om erachter te komen dat hij een affaire had met de dame die hem de baan gaf. Sinds die dag, toen ik hem belde, haalde hij mijn telefoongesprekken niet meer op en hij is niets sinds hij goed uitkomt. Toch blijven mijn echtgenoten de dame nog steeds aan het kijken. Daarom besluit ik om een ​​oplossing op internet te zoeken, omdat ik echt van hem hou en ik kan het niet veroorloven om hem voor elke vrouw te verliezen. Ik vind een artikel op internet over hoe een geestelijk Dokter terugbrengen iemand ex back contact werd gehecht op de verhaal lijn. Ik kon niet de kans geven om een ​​tweede gedachte te geven, ik kopieer het mail- en telefoonnummer en ik heb contact opgenomen met de geestelijke dokter. Ik deed wat hij mij vraagt ​​om te doen. Hij stuurt me een aantal inheemse materialen om 7 dagen te gebruiken na 7 dagen, beleef me mijn Man belde me en verontschuldigde mij en mijn kinderen en begon nu met huis te slapen ... ik wil deze geweldige kans gebruiken om dr. Oje te bedanken voor zijn geweldige doei. U kunt hem contact opnemen via e-mail of whatsapp drojespiritualtemple@gmail.com + 2348149277967..Hij kan u ook helpen met het volgende .... Losgewicht en lichaamsverzorging ... Talish man Ring ..... Marraige spell. ... Love Spell .... Penis Uitbreiding ....

  BeantwoordenVerwijderen
 7. MOET LEZEN:

  Mijn naam is Theresa, amd uit Glasgow, Verenigd Koninkrijk. Ik wil getuigen van een geweldige man genaamd dokter dr. Ogundele, ik ben zo vaak gewend en ik heb nog nooit een krachtige man gezien zoals dr ogundele, mijn man heeft me verlaten omdat ik mijn eigen kind niet kon krijgen en de tweede reden Was ook omdat we niet in staat waren om het ongeboren kind financieel te verzorgen. Op een dag als een gefrustreerde vrouw ging ik online en ik kwam over de post van Dr Ogundele geplaatst door een vrouw die hij eerder heeft geholpen, ik moedig mijn zelf aan om hem te contacteren, Het eerste woord dat hij tegen me zei, was dat ik blij zou moeten zijn om te contacteren dat mijn problemen zijn voorbij. Enkele dagen na zijn gebeden en spellende casting ging mijn man terug met bedelen en hij bracht ons uit armoede met zijn krachten. Iedereen die dit leest dat ik mijn eigen kind op zijn weg heb. Dr Ogundele is als geen ander spellaster, hij heeft de perfecte oplossing voor relatievraagstukken, armoede, ziekte en huwelijksproblemen, en zelfs laat je een goede geluk in je leven krijgen. Ik geloofde hem en vandaag ben ik blij om je te laten weten dat deze spellaster de kracht heeft om levensproblemen allerlei ziekte met zijn krachten te maken. Omdat ik Hem geloofde, heb ik geluk. Dank voor jullie mensen die daar zijn en hulp nodig hebben, zal ik zijn contactpersoon laten vallen, want je kunt hem contacteren of hem bedanken voor mij. Dr.Ogundele e-mail zijn: ogundeletempleofsolution@gmail.com of zijn telefoonnummer: +27618920352

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Mijn naam is Elizabeth James en ben uit Amerika, ik heb in het verleden relatiestrijd gehad die tot de echtscheiding leidde met mijn eerste en echt geliefde echtgenoot. Nadat ik en mijn ex-man gescheiden waren, kreeg ik de kans om opnieuw te trouwen en slechts 2 jaar van mijn tweede huwelijk was er nog een breuk die me emotioneel bijna vermoordde. Ik bleef nog een jaar ongetrouwd en een alleenstaande moeder. Eerlijk gezegd was ik niet altijd gelukkig, er was een tijd dat ik mijn eerste echtgenootfoto zag en realiseerde me hoeveel ik van hem hield en hem gemist hebben. Ik probeerde hem te krijgen, maar ik werd verteld dat hij naar Spanje verhuisde en ik zal hem nooit meer zien. Ik heb die avond bitter geween omdat ik de enige man die ik zo veel liefde had, verloren heeft. Ik vroeg een paar vrienden om advies te geven over wat te doen en een vriend van mij gaf me profeet odiba van Permanent Spell Casts, ik raadde hem en naar zijn beste met zijn krachtige voodoos, hielpde hij me met een liefdesspelling en keerde mijn ex man terug naar mij terug Over 3 dagen. Ik woon nu gelukkig met mijn eerste man en we zijn weer getrouwd. Jij bent een man van je woord profeet odiba, bedankt en ik waardeer al de hulp die je me hebt gegeven. Neem ook contact op met deze krachtige spellingscaster via email prophetodiba@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 9. 9 maanden geleden liet mijn verloofde me achter voor een ander meisje en vertelde me dat hij de relatie met mij niet opnieuw kon voortzetten, hij zei dat hij niet met me kon trouwen of iets met me te maken had omdat hij niet meer van me hield. Ik probeerde het om hem te vragen wat het probleem was, maar hij bleef rustig en liep weg en gedurende enkele maanden belde hij me niet of beantwoordde ik zijn telefoon niet met hem. Ik was in de war en wist niet wat ik moest doen totdat mijn vriend me vertelde hoe Heer Kakabu hielp helpen met haar huwelijk....Ik nam contact op met Lord Kakabu via e-mail en deed alles wat hij me vertelde, en enkele uren later belde Derick, mijn verloofde, mij op en smeekte hem hem te vergeven en sindsdien heb ik mezelf de opdracht gegeven om te vertellen hoe ik mijn verloofde terugkreeg. in een relatiecrisis of ziek zijn en genezing nodig hebben om elke vorm van ziekte te genezen, neem dan contact op met Lord Kakabu via e-mail: lordkakabumiraclework@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik ben Cheif Oduduwa. Ik kan namens jou betoveren met betrekking tot een relatie, je financiële situatie, toekomstige evenementen of wat dan ook belangrijk voor je is. Ik heb de kracht en ik gebruik de kracht. Ik kan de koers van je bestemming veranderen. Neem contact op met mij en ik zal een betovering voor je uitspreken. Vertel me wat je wilt en ik ga over mijn werk. Is het iemand of iets dat je wenst te hebben? Wilt u rijkdom, geluk of een partner E.T.C.
  Verloren minnaarspecialist
  1. We brengen verloren geliefde terug
  2. Wil je je geliefde winnen?
  3. We helpen alleenstaanden om partners te vinden
  4. Wil je trouwen?
  5. Liefdesattractie
  6. Gehuwde problemen en echtscheiding
  8. Liefdesgedeelte
  Dit alles gedaan in 1 - 7 dagen, Privacy-plaats strikt
  vertrouwelijk Resultaat 100% Gegarandeerd en ik heb goddelijke krachten die je in staat stellen verbinding te maken met je voorouders of voorouders om je leiding in het leven te geven en je in staat te stellen de koers van je bestemming te veranderen
  Neem voor vragen over mijn diensten per telefoon of per e-mail contact met me op. Ik zal u 24 uur per dag, 7 dagen per week graag helpen. Neem voor een onmiddellijk antwoord contact met mij op via
  +918 147 834 968.
  E-mail: cheifoduduwa@hotmail.com
  Opper Oduduwa
  http://oduduwaspells.simplesite.com/

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik voel me vandaag zo opgewekt vanwege de hulp die dokter Zakuza mij gegeven heeft om mijn man terug te krijgen. Ik ben 6 jaar getrouwd en het is zo verschrikkelijk geweest omdat mijn man me bedroog en op zoek was naar een scheiding. Maar toen ik Doctor Zakuza e-mailadres op internet tegenkwam gepost door een dame, besloot ik om contact met hem op te nemen en ik legde mijn situatie aan hem uit en zocht vervolgens zijn hulp maar tot mijn grote verrassing vertelde hij me dat hij het zal doen help me met mijn zaak want er is geen probleem zonder een oplossing. Hier vier ik omdat mijn man thuis is en echt van mijn huwelijk geniet en wat een geweldig feest. Ik zal blijven getuigen op het internet omdat Doctor Zakuza echt een helper is die God heeft gestuurd om ons allemaal te helpen. Neem nu contact op met Doctor Zakuza als je voor uitdagingen in je relatie leven staat. E-mail: Doctorzakuzaspelltemple@yahoo.com of bel me voor meer info +1 (516) 277-6702 met vriendelijke groet, Nora uit de VS.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik heb nog nooit een wonderbaarlijke daad gezien in mijn leven, tot ik Lord Doctor Zakuza online ontmoette die me hielp mijn vrouw terug te krijgen van haar ex-geliefde. Als je hulp nodig hebt om je Ex-minnaar, vrouw, man of je terug te krijgen, wil je hulp om genezen te worden van ziektes als Hepetitis, Herpes-virus E.t.c. Neem dan nu contact op met Lord Doctor Zakuza via e-mail: Doctorzakuzaspelltemple@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Hoe wil ik Lord Bubuza bedanken voor zijn hulp??? Heer Bubuza is een God op aarde in menselijke vorm. Mijn vriend liet me achter voor een ander meisje en sinds hij wegging ben ik hart gebroken en leefde een pijnlijk en bedroefd leven, ik deed alles wat ik kon om hem terug te krijgen, maar hij weigerde en vertelde me om verder te gaan omdat hij onze relatie moe was en ook hij heeft iemand anders gevonden, ik probeerde zonder hem verder te gaan maar vanwege de liefde die ik voor hem heb, kon ik het niet. Dus op een dag kwam mijn vriend naar mijn huis en vertelde me hoe Lord Bubuza haar hielp haar verloofde terug te krijgen, dus neem onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via e-mail en hij vertelde me dat hij me zal helpen en dat mijn vriend me binnen 12 tot 16 uur zal smeken. Ik deed alles wat hij me vertelde en tot mijn grote verbazing kwam een ​​paar uur later mijn vriend naar me toe, viel op zijn knieën huilend en smeekte me om mijn vergiffenis, wat ik deed. Heb je een probleem met je geliefde of heb je hulp nodig??? haast u nu en neem contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ik wil gewoon een snel advies geven aan iemand die moeite heeft in zijn of haar relatie om contact op te nemen met Dr.Agbazara, omdat hij de enige is die in staat is om gebroken relaties of gebroken huwelijken binnen een tijdslimiet van 48 uur terug te brengen. met zijn spirituele krachten. U kunt contact opnemen met Dr.Agbazara door hem via zijn e-mail te schrijven op ( agbazara @ gmail. com ) OF te bellen / WhatsApp hem op +234 810 410 2662, in elke situatie van het leven waarin u uzelf vindt.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Beware of online spell or to fix your broken marriage or relationship problem or after a divorce or Breakup,I was recently scam by two of them, until one faithful day i meet a man called Dr Oseiboh who help me to get back to the mother of my 2 kids after we have been separated for 3 years,I only pay for the items required for the spell and he cast the spell for me within 48hours my ex wife called me and beg me to forgive her for everything and we are back together.if you need a real and quick love spell or you are passing through pregnancy problem Dr Oseiboh is the answer, Please if any body needs. LOVE SPELL,LOTTERY,PREGNANCY SPELL, DIVORCE SPELL,STOP COURT CASE AND WIN ANY COURT PROBLEM,DEATH SPELL,BUSINESS SPELL AND MANY MORE YOU MAKE NEED. Email him now for your own help. via email droseiboh12@gmail. com https://droseiboh12.wixsite. com/spell add him on whatsapp line or call +2347017565415.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ik ben Mrs. Carolina. William uit de verenigde staat, ik wil een getuigenis van mijn leven met iedereen delen. Ik was getrouwd met mijn man William, ik hou zoveel van hem dat we zeven jaar getrouwd zijn met twee kinderen. Toen hij op vakantie ging naar Frankrijk, verwees hij naar een vrouw met de naam Ashley en vertelde me dat hij niet langer geïnteresseerd is in ons huwelijk. Ik was zo in de war en op zoek naar hulp. Ik weet niet wat ik moet doen voordat ik mijn vriendin Mary heb ontmoet en ik haar mijn probleem heb verteld. Ze zei dat ik me geen zorgen hoef te maken als ik al eerder een soortgelijk probleem had en ze stelde me voor aan een man genaamd Prophet TAKUTA die zijn ex-vriendje betoverde en hem na 3 dagen terugbracht. Mary vraagt ​​me om te communiceren met de profeet TAKUTA. Ik nam contact met hem op om me te helpen mijn man terug te krijgen en hij vraagt ​​me geen zorgen te maken dat de goden van zijn voorouders voor me zullen vechten. Hij vertelde me dat hij na drie dagen samen met mij en mijn man zou samenkomen. Na drie dagen belde mijn man me en vertelde me dat hij weer met mij naar dingen op zoek was, wat me verbaasde toen ik hem zag en begon te huilen om vergiffenis. Op dit moment ben ik de gelukkigste vrouw op aarde voor wat deze grote profeet voor mij en mijn man deed, je kunt contact opnemen met zijn e-mail: takutaegbedie@gmail.com.or whatsApp .. hem in dit nummer. +2348165186811 Neem contact met hem op over elk probleem, zoals:
  (1) Als u wilt dat uw ex terugkeert
  (2) Als je altijd slechte dromen hebt.
  (3) U wilt gepromoot worden in uw kantoor.
  (4) Als u een kind wilt.
  (5) Kruidenverzorging
  (6) Je wilt rijk zijn.
  (7) Hij wil zijn echtgenoot / echtgenote binden om voor altijd de zijne te zijn.
  (8) Als u financiële hulp nodig heeft.
  (9) Laat mensen hun woorden gehoorzamen en hun wens doen
  (10) ETC-zaakoplossing
  Neem contact met hem opnieuw op takutaegbedie@gmail.com of whatsApp .. hem in dit nummer. +2348165186811 en wees gezegend

  BeantwoordenVerwijderen
 17. NEEM CONTACT OP MET DEZE GROTE SPELL CASTER VOOR ELKE HULP ISIKOLOSolutionhome@gmail.com

  Ik ben erg dankbaar om deze geweldige getuigenissen met je te delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de loterij win. Ik ben een vrouw die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. Eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik e-mail dr gbojie mailde. en vertel hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb heel veel geld uitgeven aan het ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik weet nooit dat winnen zo gemakkelijk was tot de dag dat ik betoverde online betekenaar bedoelde, waar zoveel mensen over gesproken hebben dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het een keer te proberen. Ik heb contact opgenomen met deze man en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me, toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. ik win 1.900.000 miljoen euro. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze man kun je miljoenen geld verdienen door loterij. ik ben zo blij deze man te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn. Email hem isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen

back to top