maandag 29 augustus 2011

Waarheid spreuken en wijsheden


Veronderstel nou eens dat de waarheid een vrouw was, wat dan ? Nietzsche

De zoektocht naar de waarheid is waardevoller dan het bezit ervan. Lessing

De waarheid kan wachten, ze is het gewoon. Douglas Jerold


Het is moeilijk te geloven dat iemand de waarheid spreekt als je weet dat jij in zijn plaats zou liegen.
H.Mencken

De waarheid in de politiek is iedere bewering waarvan niet kan worden bewezen dat ze gelogen is. A.Jay

De waarheid is niet meer dan de leugen die de mensen van je verwachten. Gerrit Komrij

Waarheid is de kreet van ieder, maar het spel van slechts weinigen. Berkerley

Wie de waarheid te laat verkondigt, wordt uitgelachen. Wie er te vroeg mee komt, wordt gestenigd.

Bewonder degenen die de waarheid zoeken, wantrouw degenen die zeggen dat ze haar gevonden hebben.

Wij zoeken de waarheid en vinden slechts onzekerheid. Pascal

Het is beter te zwijgen, dan de waarheid te zeggen op een onaangename manier en zodoende een heerlijk
gerecht te bederven door een slechte saus. François de Sales

Komt niet te dicht bij de waarheid want dan verdwijnt ze.

De waarheid beminnen betekent de leegte verdragen, en dus de dood aanvaarden. De waarheid staat aan de
kant van de dood. Simone Weil

Hoe schoon de waarheid ook is, het aanbod heeft altijd de vraag overtroffen. Billings

Als de waarheid al bestaat, is het onwaarschijnlijk dat deze op een koe gelijkt. de Swart

Menigeen voelt zich als priester der waarheid en is slechts knecht in de tempel zijner zelfingenomenheid.


Het is merkwaardig hoe gebrekkig de waarheid klinkt wanneer iemand anders een vrolijker scenario bij de
hand heeft. M.Hocking

Het gevaar van halve waarheden is, dat bijna steeds de slechte helft geloofd wordt. H.Krailsheimer

Leugens zijn alledaagse kost, de waarheid is een feestmaal. Jiddisch

Vertel alleen de waarheid als de ander er ook wat aan heeft. Le Mahieu

Als je twijfelt, vertel dan de waarheid. Mark Twain

Bewijzen vermoeien de waarheid. George Braque

Het is onmogelijk discussiëren met iemand, die zegt de waarheid niet te zoeken, maar deze reeds te kennen.
Romain Roland

Als dronken mensen je de waarheid gaan vertellen, moet je zelf snel nog meer zuipen. Versteeg

De dwaling stroomt, de waarheid sijpelt. Sirius

Wie zijn deur sluit voor alle dwalingen sluit ook de waarheid buiten. Tagore

Als je geniaal wilt zijn, moet je te ver gaan, en als je niet te ver gaat, is het niet goed, dan is het alleen maar
waar en de waarheid is saai. H.Mulisch

De grap is vaak het gat waardoor de waarheid fluit. Japan

Een grap en de waarheid sluiten elkaar niet uit. De beste grappen zijn waar gebeurd en de meest
fundamentele waarheden zijn grappig. L.Siegel

Ik houd niet van grootheid, omdat ik van waarheid houd. J.Greshoff


Verloren illusies zijn gevonden waarheden. Mutatuli

Intellectuelen zijn altijd bereid een waarheid in twijfel te trekken, maar nooit één van hun vergissingen.
Frossard

We hebben kunst om niet aan de waarheid te sterven. Nietzsche

De mensen houden van de waarheid die hun buurman treft. Noord amerika

Het enige wat nog beter is dan een leugen is een waarheid die niemand wil geloven. Palmer

Temidden van 1000 leugens klinkt een waarheid als een valse toon.

Pas op! Sommige leugenaars zeggen de waarheid. Arabisch

Als jij ophoudt met over mij te liegen, zal ik ophouden met over jou de waarheid te zeggen. Wiet van
Broeckhoven

De logica brengt de waarheid niet voort, zij ontbolstert haar slechts. A.Delbet

Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid.

Oscar Wilde

Zij die nooit hun mening wijzigen houden meer van zichzelf dan van de waarheid. Joubert

Een overdrijving is een nijdig geworden waarheid. K.Gibran

De paradoxen van gisteren zijn de waarheden van morgen. E.R.De Labonlaye

Waar twijfel is, is waarheid: het is haar schaduw. PH.J.Bailey

Oude vergissingen hebben meer vrienden dan nieuwe waarheden. Denemarken

Verzinsels groeien altijd op een bodem van waarheid. F.Auwera

De enige keer dat een visser waarheid spreekt is, als hij zegt dat een andere visser liegt.

Waar veel vreugde is, is ook veel waarheid.

Als een vrouw de waarheid spreekt dan is het om een leugen te verbergen. H.Jeanson

Zeg af en toe de waarheid dan geloven ze je als je liegt. J.Renard

Als je iemand boos wil maken lieg dan. Als je iemand razend wil maken, zeg hem dan de waarheid.
R.D.Gilette

Geloof hen die de waarheid zoeken; twijfel aan degenen die ze gevonden hebben. A.Gide

Als de waarheid in het midden ligt, wil iemand mij dan vertellen waar het midden ligt? Spinder

Wie de waarheid te laat verkondigt wordt uitgelachen, wie er te vroeg mee komt wordt gestenigd. Perzië

Bewezen waarheid is eigenlijk geen waarheid, maar de som van bewijzen. Brodsky

Ik wil geen jaknikkers. Ik wil dat iedereen tegen mij de waarheid zegt. Ook al wordt hij ervoor ontslagen.
W.van Broeckhoven

Er zijn verschillende waarheden: mijn waarheid, jouw waarheid en de waarheid. China


Het ergert de mensen dat de waarheid zo simpel is. Goethe

De waarheid reist om de wereld. Ze moet, want ze wordt overal afgewezen.

Je moet de waarheid niet naakt tonen, maar in hemdsmouwen. de Quevada

Er zijn veel koeien en dus ook veel waarheden. L.P.Boon

Het is goed om de waarheid te weten en te spreken, maar het is nog beter de waarheid te weten en te
spreken over palmbomen. Arabië

De waarheid over de kat hoort men van de muizen. Henry Ford

Graag omkleedt men zwakke waarheden met krachtige woorden. P.Heyse

Het ergert de mensen dat de waarheid zo eenvoudig is. Goethe

De waarheid is nergens lid van. K.Schippers

Waarheid is altijd dakloos. Denemarken

Geef aan wie de waarheid wil zeggen een paard, opdat hij daarna snel zou kunnen vluchten. Armenië

Het is niet de waarheid die de mensen overtuigt. Het zijn degenen die haar zeggen. Nicole

Het is ook nuttig de waarheid met een paar leugens toe te lichten. Gaby Van den Berghe

Om tot de waarheid te komen trekken de Fransen af, tellen de Duitsers op en veranderen de Engelsen van

onderwerp. P.Ustinov

Als je alles wat onmogelijk is hebt geëlimineerd moet dat wat overblijft hoe onwaarschijnlijk ook de waarheid

zijn. S.Holmes

Alleen de naïevelingen geloven dat de waarheid in het midden ligt; in het midden liggen de compromissen, de
gecastreerde waarheden. G.Van den Berghe

De waarheid ligt in het midden omringd door andere leugens. K.Jonckheere

De waarheid doet de duivel blozen. Shakespeare

Als men de waarheid mee in het graf neemt, laat men de leugen leven. Raspoet Jef

De violist van de waarheid wordt altijd geslagen met zijn eigen strijkstok. Kroatië

De waarheid is de veiligste leugen. Jiddisch

Als je de waarheid eenmaal herkent, maakt het niet meer uit door welke kleur bril je gaat kijken.

Er is altijd een waarheid achter de waarheid. C.F.Nothomb

De waarheid kan ver liggen, maar ze wacht met eindeloos geduld op ons. J.C.SomozaDoor diep na te denken komt men op zijn best tot een voorgevoel van de waarheid. Eric van der Steen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top