maandag 29 augustus 2011

Werken spreuken en wijshedenWerken is goed maar het mag niet teveel van je vrije tijd in beslag nemen. W.van Broeckhoven

Als bedriegers dromen, zijn hun dromen werkelijkheid. Kadé Bruin

Het werk zal je leren hoe het gedaan moet worden. Estland

Als je 's morgens met de kippen opstaat, overdag werkt als een paard en 's avonds zo moe bent als een
hond, dan is de kans groot dat je een ezel bent.

Als je voor een gek moet werken, kan je evengoed voor jezelf beginnen.

"Wist je dat hij tegenwoordig werkt?" - "Zo is hij. Voor geld zou hij alles doen." W.van Broeckhoven

Bij ons op het werk zijn we allemaal gelijk, alleen de salarissen verschillen.

Alle aards geluk berust op een compromis tussen droom en werkelijkheid. M.Prévost

God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing. R.Tagore

Koop nooit dingen met een handvat, want dat betekent werk.

Drink nooit zwarte koffie tijdens de lunch; het houdt je de godganse namiddag wakker. J.Cooper

Het leven is geweldig. Het is beroerd dat je iedere dag werken moet, maar verder is het een feest. Gerard
Reve

God God wat is mijn lot ! Steeds hard werken,dan kapot.


Zij die, na hun werk, de frisse avondlucht inademen, weten dat lucht het zoetste is wat de wereld heeft.
C.L.Philippe

"Jonge werkloze zoekt lichte job als liftboy.Liefst in een laag gebouw"

Manier om mensen op tijd op hun werk te krijgen: 95 parkeerplaatsen voor 1OO werknemers. K.L.Loyd

De slimsten zijn zij die mensen laten werken die slimmer zijn dan zijzelf, Nilsson

Studeer door na je eindexamen, dan heb je overdag tenminste iets te doen. Terzijde


De enige plaats waar succes eerder komt dan werk is in het woordenboek. V.Sassoon

Niet werken na je vrije dag en je moeheid is zo verdwenen. P.Dac

Als je werk je hobby wordt is vrije tijd ver te zoeken. Jonckers

Heel wat mensen houden op werk te zoeken als ze een baan gevonden hebben.

Bezie uw werk als de krullen van de plank, die ge had willen schaven. Bomans

Werken maakt meer kapot dan drank goedmaken kan.

Het werk wacht wel tot je je kind de regenboog hebt laten zien. Maar de regenboog wacht niet tot jij klaar
bent met je werk. P.Cloffard

Als je werk niet af geraakt in de eerste 24 uur, werk dan 's nachts door.

Op TV zegt men altijd: "Er zijn 3 miljoen mensen die werk zouden willen". Dit is niet juist, geld zou al
volstaan. Coluche


Natuurlijk hou ik van jou. Ik ben je man. Dat is mijn werk. W.van Broeckhoven

Wie veel werk heeft, wordt niet ziek. Japan

Naar het werk gaan vind ik niet zo erg. Wat ik haat is dat je zo lang moet wachten tot je weer naar huis kunt.
J.D.

Het werk zal u leren hoe het gedaan moet worden. Estland

Koop nooit iets waar een handvat aan zit, het betekent werk. H.A.Smith

Zodra men het werk lief krijgt, wordt het leven gelukkig. Ruskin


Werk behoedt ons van 3 kwalen: verveling, verdorvenheid en gebrek. Voltaire

Het vervelendste is dat ik al moe word van de term 'volledige werkgelegenheid'. Wubbe

Niemand kan iets goeds doen, die zijn werk niet voor belangrijk houdt. Emerson

Werkcolleges komen erop neer dat je gedachten die je niet hebt, moet verdedigen tegenover andere
studenten, die er ook geen hebben. Connie Palmen

Geopend op alle werkdagen en tevens op maandag en vrijdag. Kadé Bruin

Werkdagen vol moeite en inspanning zijn de beste van alle feestdagen. F.Schanz

Niemand houdt zoveel van werken dan hij die er voor betaalt.

Bij nader inzien blijkt dat werken minder vervelend is dan zich amuseren.

Werkzweet kruidt uw spijs. Rusland

Uitspraak landloper: "Men heeft mij maar één keer aan werk willen helpen. Voor de rest zijn de mensen altijd
vriendelijk tegen mij geweest.

Laat ons werken zonder redeneren; het is de enige wijze om het leven draaglijk te maken. Voltaire

De dokters hebben mij verzekerd dat af en toe een lichte neiging tot werken geen blijvend onheil kan
aanrichten. Milne

"Wat stellen die beelden op het dak van de kathedraal voor?" "Ik zou het ook niet weten, maar wacht tot 17u

en als ze dan bewegen, zijn het schaliedekkers"

Werken is voor de mensen die niet kunnen vissen.

Ik heb te veel energie om te werken. H.de Montherlant

Als werken zo geweldig is, waarom moeten ze ons dan betalen om het te doen.

Iedere idioot kan werken, maar om te rusten moet je verstand hebben. E.Hello

Iedereen die niet werkt heeft een systeem dat werkt.

Wie niet steelt of erft, moet werken tot hij sterft.

Werken is zoet, helaas ben ik suikerpatiënt.

Werken is een vorm van zenuwachtigheid. Don Herald

Zoek werk dat je leuk vindt, dan hoef je nooit meer te werken. Fox

Het grootste gevaar van werken is, dat men het op het laatst prettig gaat vinden. C.Buddingh

Als ik slaap, slaap ik voor mezelf; als ik werk weet ik niet voor wie. Italië

Werken is de laatste toevlucht van mensen die niets beters te doen hebben.

Ik werk om een schaap te kopen niet om er een te worden. Togo

Als het waar is dat de mens niet gemaakt is om te werken, dan hebben staatsambtenaren steeds een zeer
natuurlijke levenshouding gehad. Schouwenaars

"Wist u dat hij tegenwoordig werkt ? " "Zo is hij, voor geld zou hij alles doen." W,van Broeckhoven

Er wordt meer tijd verknoeit met werken dan met niets doen. C.Buddingh

De mens is niet gemaakt om te werken. Bewijs: hij wordt er moe van.

Werken is het mooiste wat er is, laten we dus altijd zorgen dat we iets voor de volgende dag overlaten. Don
Herald

Door hard te werken is nog nooit iemand omgekomen. Maar waarom zou je het risico nemen ? R.Reagan

Door trouw elke dag 8 uur te werken word je misschien nog wel eens baas. En dan moet je 12 uur per dag
werken. Robert Frost


"Overdag werkt hij op kantoor", zei ze, "en 's avonds op mijn zenuwen." P.Vanhaverbeke

Werk, en de vreugde komt vanzelf. Goethe

Ik ben reeds maanden werkloos. Is het niet mogelijk een jobke te krijgen voor mijn vrouw ? J.Van
Remoortere

Werkloosheid: een drama in 1000 bedrijven. J.Anthierens

Werklozen die iets nuttigs willen doen, moeten niet vergeten dat heel wat werkenden dat ook best willen.
Toon Verhoeven

Alles heeft zijn goeie kanten: van een werkloze kan je de carrière niet breken. Anthierens

Kunnen we schoolverlaters niet met vervroegd pensioen sturen? Terzijde

Optimistische werkloze : "Ik til er niet zo zwaar aan. God had ook al na 6 dagen geen werk meer"

Ooit komt de tijd dat men jonge werklozen moet omscholen tot oude werklozen.

Werklozen zouden in de hospitalen eenvoudige werkzaamheden zoals schoonmaken en wassen van de
verpleegsters kunnen overnemen.

Het wordt tijd dat onze werklozen stoppen met klagen. Rijken werken ook niet en hoor je die klagen?

I.Heylen

Wie een put graaft voor een ander is een werkman. L.Verbeeck

Zijn werkongeschiktheid is begonnen bij de dokter. J.Van Remoortere

Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door de vingers gezien.
M.Uytterhoeven

Wat? Vierdagenweek ? Weer een dag minder om van het weekend te recupereren. L.Verbeeck

Eendaagse werkweek? Het zal toch geen maandag zijn zeker. W.van Broeckhoven

Ik zou je wel eens hebben willen zien durven blijven staan kijken.Tags

Werken top uitspraken spreuken en gezegdes
top 200 qoutes en gezegdes over het thema werken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top