dinsdag 25 oktober 2011

Ambtenaren kenmerken en grappen


AMBTENAREN


Wat is het verschil tussen een ambtenaar en een slak?
De slak is later thuis.

Wat doen ambtenaren als ze na hun werk thuis komen
Dan gaan ze pas beginnen met werken.

Wat is het toppunt van luiheid?
Een ambtenaar, die doet de hele dag niks dan zitten.


Werken en snel!" De medewerker van de Belastingdienst antwoordt korzelig: "Er werkt hier geen Ali Baba!" Waarop de man antwoordt: "Dan wil ik graag één van de andere veertig rovers spreken!"

Zitten drie jongens op een schoolplein zegt de één: 'Ik heb de snelste vader van de wereld.' 'Hoezo?' vraagt de ander. 'Nou mijn vader is F 16 piloot' zegt de éérste. Waarop nummer twee antwoord: 'Dan is mijn vader sneller want die is astronaut.' Zegt nummer drie, 'Dan is mijn vader sneller want die is ambtenaar, hij werkt van negen tot vijf maar is om drie uur al thuis.'

Een man wandelt binnen in het bureau van een ambtenaar en bemerkt dat daar een klein insecten-probleem heerst.
"Wat zitten hier veel vliegen", zegt de man. "Ik weet het", zegt de ambtenaar, "17"

Waarom kijkt een ambtenaar thuis niet uit de ramen? Omdat hij anders op zijn werk niets meer te doen heeft.

“Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan”, zegt het hoofd van burgerzaken tegen een van zijn luie medewerkers. “Dat weet ik wel”, luidt het antwoord, “maar ik wil niet de eerste zijn”.

Wat hebben de mensen toch tegen ambtenaren? Die mensen doen toch niets.

Hoe heet het sperma van een ambtenaar? Kruipolie.

Een voorbijganger passeert 's avonds ruim een uur na sluitingstijd het gemeentehuis. Ineens ziet hij een zijdeur open gaan en een ambtenaar schichtig naar buiten sluipen.
”Zo”, vraagt de voorbijganger verbaasd, “hebt u overgewerkt?"
”Hoe komt u daarbij”, antwoordt de ambtenaar, “mag ik me ook eens een keer verslapen!”

In het gemeentehuis zitten muizen in het archief. Het managementteam komt bijeen en besluit een kat aan te werven. Dat verbetert de toestand in enkele maanden aanmerkelijk. Een jaar later wordt er weer geklaagd over muizen in het archief. “Maar”, zegt de gemeentesecretaris : “hoe kan dat nu, wij hebben toch een kat aangenomen ?”  “Ja”, zegt de medewerker, “maar de kat is nu in vaste dienst.”

Twee gemeentewerkers staan de hele dag al in een rozenperk te schoffelen. Zegt de ene: “Nou ga ik eerst die slak aan de kant zetten, want die loopt me de hele dag al in de weg!”


Er komt een man een werkkamer met ambtenaren binnenstappen en zegt: “Goh, wat hebben jullie veel vliegen op kantoor!” De ambtenaar antwoordt: “Ja, 89 meneer.”


Twee ambtenaren uit verschillende dorpen scheppen op over hun gemeente. “Bij ons in het dorp draagt de burgemeester een heel mooie ketting om zijn hals,” zegt de een. “Nou en?” zegt de ander, ”bij ons mag hij vrij rondlopen.”

“Hoe is het mogelijk, mevrouw” ,zegt de dokter, “U bent driemaal getrouwd geweest en op uw zeventigste nog maagd. Kunt u dat verklaren?”  “Zeker dokter. Mijn eerste man was architect; die maakte niets dan plannen. Mijn tweede man was musicus; die speelde hoogstens een beetje. En de derde was ambtenaar. Die zei altijd: morgen beginnen we ermee.”


Waarom kan een ambtenaar niet in de top van een boom klimmen?

Een boom groeit harder dan een ambtenaar klimt.

Twee ambtenaren zijn langs de kant van de weg aan het werken. De ene graaft een gat, de ander gooit het weer dicht en zo gaat dat door. Een man ziet dit, loopt naar de ambtenaren toe en vraagt: “Waar zijn wij nou helemaal mee bezig?”  Eén van de ambtenaren antwoordt: “Nou, we zijn bomen aan het planten. Maar de man die de bomen erin moet zetten, is vandaag ziek!”...

Er valt een ambtenaar van de kerktoren. Een val van wel 40 meter. Beneden aangekomen heeft hij nog geen schrammetje. Hoe dat kan? Hij viel heel erg langzaam...


Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone en een mager ambtenaartje zitten bij elkaar en doen een wedstrijdje wie het meeste sap uit een sinaasappel kan knijpen. Arnold gaat eerst, en na lang persen krijgt hij er maar één druppel uit.... Sylvester doet het iets beter, vijf hele druppels! De ambtenaar knijpt binnen de kortste keren de sinaasappel helemaal leeg! Sylvester en Arnold: “Hoe doe je dat joh... je ziet er helemaal niet gespierd uit of zo.” Zegt de ambtenaar: “Ach... ik werk  bij de belastingdienst...”

Een nieuwe gemeentesecretaris werkt gedurende een week samen met de gemeentesecretaris die hij gaat vervangen. Op de laatste dag zegt de vertrekkende gemeentesecretaris: “Ik heb drie genummerde enveloppen in de bovenlade van je bureau gelegd. Open een envelop als je in een crisis komt die je niet kunt oplossen.”
Drie maanden later gebeurt er een drama, alles gaat fout en de gemeentesecretaris voelt zich door dit alles nogal bedreigd. Op dit moment herinnert hij zich wat zijn voorganger op de laatste dag gezegd had. Dus hij opent de eerste envelop. De inhoud van het bericht luidt: “Geef je voorganger van alles de schuld!”  Dit doet hij en zo komt hij de crisis te boven.
Ongeveer een half jaar later geven de wethouders hem de schuld van alles wat zijn ambtenaren nu weer verkeerd hebben gedaan en de burgemeester eist zijn ontslag. De gemeentesecretaris opent nu snel de tweede envelop en leest: “Reorganiseren!“  Dus hij gaat reorganiseren en de ambtelijke dienst komt er vrij snel weer bovenop.

Drie maanden nadat de reorganisatie is doorgevoerd, dient de volgende crisis zich aan en opent hij de derde envelop. Het bericht in deze envelop begint met : “Maak drie enveloppen klaar ..”


“Shit” , zegt de ene gemeente-ambtenaar tegen de ander, “we zijn de schoffels vergeten”.

“Geeft niet”, zegt de ander, “we kunnen toch ook op de auto leunen”.

Een ambtenaar zit op kantoor en gaat uit verveling eens kijken wat er in zijn oude archiefkast staat.
Onderaan in een hoekje ligt een oude koperen lamp.
Hij pakt de lamp, wrijft erover en POEF, er verschijnt een geest die hem drie wensen gunt.
”Ik wil heel graag een ijskoude cola”, zegt de ambtenaar.
POEF, er staat een blikje ijskoude cola, dat hij meteen opdrinkt.
Nu hij een beetje helder kan denken, spreekt hij zijn tweede wens uit: “Ik wil dat ik op een eiland ben waar alleen maar mooie vrouwen wonen.”
POEF, plotseling bevindt hij zich op een subtropisch eiland met prachtige vrouwen die uitsluitend aandacht voor hèm hebben. De geest is er ook. Die zegt : “Je mag nog één wens doen.”
De man zegt: "En mijn derde wens is dat ik nooit meer hoef te werken."
POEF … en hij zit weer achter zijn bureau op kantoor!


Een kleine stad heeft een enorm hoog geboortecijfer.
Provinciale ambtenaren ontdekken dit en vragen aan de Rijksuniversiteit om onderzoek.
De onderzoekers schrijven een lijvig voorstel en krijgen een flinke berg geld van de provincie voor het onderzoek. Er worden nog wat extra mensen ingehuurd, zoals een socioloog, een antropoloog, een seksuoloog en specialisten op het gebied van gezin en zwangerschap. Het hele team verhuist naar het stadje, huurt kantoorruimte, richt het in met computers en begint vragenlijsten op te stellen.
Terwijl de medewerkers zich klaar maken voor het grote onderzoek gaat de projectleider in de lokale kroeg een kop koffie drinken. Hij vertelt aan de kroegbaas dat een hele ploeg mensen het komende half jaar gaat onderzoeken hoe het geboortecijfer zo hoog komt.
De kroegbaas zegt : “Nou dat weet ik zo ook wel : elke morgen om 6 uur komt hier een trein voorbij, waardoor iedereen wakker wordt, enne … het is te laat om nog te gaan slapen en te vroeg om op te staan, dus …”Een ontslagen ambtenaar meldt zich voor zijn eerste werkdag bij de supermarkt.
De manager begroet hem joviaal, geeft hem een bezem en zegt: “Jouw eerste taak is om de vloeren aan te vegen.”
De ex-ambtenaar kijkt de manager verbaasd aan en stamelt: "Maar … ik was hiervóór een hoge ambtenaar."
”Oh sorry, dat wist ik echt niet”,  zegt de manager, “Geef mij die bezem maar … dan doe ik het even voor!”


Er zitten drie jongens op een schoolplein, zegt de één : “Ik heb de snelste vader van de wereld.”

“Hoezo?”, vraagt de ander.

“Nou, mijn vader is F16 piloot”, zegt de eerste.

Daarop antwoordt nummer twee : “Dan is mijn vader sneller, want die is astronaut.”

Zegt nummer drie : “Mijn vader is het snelst, want die is ambtenaar, hij werkt van negen tot vijf, maar is al om drie uur thuis!”


In het gemeentehuis aan de balie van Burgerzaken zegt een man tegen een knappe ambtenares : “Hallo, ik zou graag willen trouwen.”

Zegt die dame : “Dat kan en aan welke datum had u gedacht?”

Antwoordt de man : “Doet er niet toe. Ik ben al lang blij dat je wilt.”


Wat is de drukste werkdag voor een ambtenaar ?

Maandag, dan moet hij drie blaadjes van de kalender afscheuren.

Weet je waarom 21 maart is uitgeroepen tot de dag van de ambtenaar ?

Op 21 maart is de winterslaap voorbij en begint de voorjaarsmoeheid.


Een rijke oude man komt bij de dokter en die vertelt hem dat hij ten dode is opgeschreven, tenzij hij nieuwe hersens krijgt. De dokter zegt tegen hem : “Ik heb beschikbaar de hersens van een briljante wiskundige, die kosten € 10.000, de hersens van een astronaut, die zijn wat zeldzamer en kosten € 100.000 en ik heb ook de hersens van een ambtenaar en die kosten € 500.000.”

De oude rijkaard vraagt : “Waarom zijn die ambtenaren-hersens zo duur ?”

De dokter antwoordt : “Die zijn nog nooit gebruikt !”


Een autoverkoper probeert in de gunst te komen bij een hoofdambtenaar en biedt hem een gratis auto aan. "Dat kan ik niet aannemen", zegt de ambtenaar, "het zou in strijd zijn met de ambtelijke gedragscode."
De verkoper denkt even na en zegt: "Ik kan u de auto aanbieden voor 45 euro".
Zegt de ambtenaar: "Fantastisch, ik neem er twee!"

De nieuwe ambtenaar staat wat hulpeloos met een belangrijk dossier bij de papierversnipperaar. “Kan ik helpen?”, vraagt een secretaresse. “Ja”, zegt hij. “Hoe werkt dat ding?”  “Heel simpel”, zegt ze, pakt het dikke dossier en stopt het in de versnipperaar. Zegt de ambtenaar :“Bedankt, maar waar komen de kopieën er nu uit?”.

Een ambtenaar bekijkt aan het eind van de maand zijn salarisstrook en ziet met opwinding dat er vijfhonderd euro teveel is bijgeschreven. Maar hij besluit er niets van te zeggen. Een maand later staat er vijfhonderd euro te weinig op zijn salarisstrook. Boos stapt hij naar personeelszaken om zich te beklagen. De man van personeelszaken vraagt: “Maar waarom heeft u vorige maand uw mond gehouden toen er teveel op stond?”  Zegt de ambtenaar : “Eén fout wil ik door de vingers zien, maar twee wordt me te gortig!”

Een ambtenaar komt te laat op zijn werk. “Sorry, chef” zegt de man, “maar ik stond in de file.” “Oh”,  zegt zijn chef, “was het een lange file?”  Ambtenaar : “Geen idee, ik stond helemaal vooraan....”

Een ambtenaar openbare orde en veiligheid heeft een speciale cursus gevolgd voor het optreden na rampen. Als er kort daarna een vliegtuig neerstort in de buurt, krijgt hij de taak alle lijken te identificeren en de vindplaats vast te leggen. Met grote concentratie vervult hij zijn taak, tot hij bij een los hoofd komt dat op het trottoir ligt. Hij vult het formulier in en bij de vindplaats begint hij te schrijven “Op het trott... eh troto... eh”. Daarop geeft hij een schop tegen het hoofd en schrijft op :  “in de sloot.”

De pas benoemde hoofdambtenaar was klein van stuk en vond dat hij een voetenbankje nodig had. Maar toen hij een verzoek indiende, werd hem gevraagd wat er met het oude voetenbankje was gebeurd, waarom hij er een nodig had en of hij aan het aanwezige meubilair niet genoeg had. De correspondentie zeurde door en uiteindelijk trok de hoofdambtenaar zijn verzoek in. Op de vraag waarom hij het introk, schreef hij terug: “Het dossier over dit onderwerp is nu dik genoeg om als voetenbankje te dienen.”

Eindelijk is er een echte bezuiniging doorgevoerd op alle ministeries : het hek in de gangen dat diende om de ambtenaren die te laat kwamen niet te laten botsen met de ambtenaren die te vroeg naar huis gingen, kon worden verkocht, omdat het overbodig was. Het bleek nl. dat het dezelfde ambtenaren waren…

Een ambtenaar loopt langs het riviertje dat door zijn gemeente stroomt. Opeens hoort hij een stemmetje “help, help” roepen. Hij ziet nog net een puntmutsje boven water uit steken en trekt dat omhoog. Er blijkt een kabouter aan vast te zitten. Die is zo dankbaar dat de ambtenaar hem gered heeft, dat die een wens mag doen. “Nou”, zegt de ambtenaar, “Ik heb vliegangst, maar ik zou toch graag eens naar Hawaii gaan, dus ik wens een brug van hier naar Hawaii”. “Kom nou”, zegt de kabouter, “Ik kan wel toveren, maar dit gaat zelfs mij boven mijn pet”. “Okee”, zegt de ambtenaar, “Dan wens ik dat brieven aan de gemeente altijd binnen 8 weken beantwoord worden”.  Zegt de kabouter : “Wat voor soort verlichting wil je op die brug ?”

Een ingenieur, een boekhouder, een chemicus, een informaticus en een ambtenaar zijn aan het opscheppen hoe fantastisch hun hond wel is.

Om het te bewijzen roept de ingenieur zijn hondje: “Vierkantswortel, toon ons je talenten!” De hond loopt naar een schoolbord en tekent er met een krijtje een vierkant, een cirkel en een driehoek op.

Ook de boekhouder roept zijn hond: “Kasboek, toon jij ons eens al je competenties!” De hond loopt naar de keuken en komt terug met 12 koekjes.

Hij legt ze op 3 stapeltjes, elk van 4 koekjes.

De chemicus beweert dat zijn hond het nog beter kan en roept: “Thermometer, toon jij ons eens je kunsten!” De hond loopt naar de kast, haalt er een glas van 10 cl  uit, neemt de melk en giet exact 8 cl melk in het glas zonder ook maar één  druppel te morsen.

De informaticus wil ze allemaal overbluffen en roept zijn hond: “Harde schijf, verbaas deze mensen eens!” De hond begeeft zich naar een computer, start deze op, laat een antivirusprogramma starten, verstuurt een e-mail en installeert ten slotte een nieuw spel.

De 4 mannen keren zich nu tot de ambtenaar en vragen hem wat zijn hond allemaal kan. De ambtenaar roept zijn hond: “Koffiepauze, toon je talenten eens!” De hond wordt wakker, eet de koekjes op, drinkt het glas melk leeg, wist alle bestanden van de computer, veegt het schoolbord schoon en doet alsof hij zich daardoor geblesseerd heeft aan zijn  rug, waarna hij in zevenvoud het formulier “arbeidsongeval” invult met als periode van verwachte arbeidsongeschiktheid : 6 maanden.Wat zegt de ene ambtenaar tegen de andere als ze elkaar op de gang tegenkomen?  “Kan jij ook niet slapen?”


Een ambtenaar zegt tegen zijn zus: “vertel moeder maar niet dat ik ambtenaar ben. Ze denkt dat ik werk”.


Twee ambtenaren zitten te zuchten en te kreunen op het werk. Ze zouden zo graag een dagje verlof nemen, maar de afdelingschef heeft alle verloven opgeschort omdat er teveel werk is. Plotseling springt één van de twee op. "Ik weet een manier om een paar dagen verlof te krijgen!" roept hij. "Hoe dan?" vraagt de ander. De man kijkt snel rond - niets te zien van de chef. Hij klimt op zijn bureau, neemt enkele tegels uit het systeemplafond en klimt in het plafond. Dan slaat hij zijn benen over een metalen pijp, laat zich zakken en hangt zo met zijn hoofd naar beneden in het kantoor. Dan komt de chef binnen. "Wat is dat hier allemaal?" wil hij bars weten. "Ik ben een lamp" zegt de man. De chef zegt: "Ik denk dat jij een beetje overspannen bent. Maakt dat je wegkomt en dat is een bevel! Ik wil je hier minstens twee dagen niet zien!" "Ja meneer de chef" antwoordt de man heel gedienstig; hij springt naar beneden, zet zijn computer uit en verdwijnt door de deur. De tweede man zet zijn pc ook uit en staat ook klaar om te vertrekken. "Hela, waar ga jij naartoe?" vraagt de chef. De ambtenaar antwoordt: "Naar huis. Ik kan niet werken in het donker..."

Hoeveel ambtenaren zijn er nodig om een lamp te verwisselen? Vijf: één om de lamp vast te houden en vier om de tafel te draaien.

Waarom gebruiken ambtenaren geen papieren zakdoekjes? Omdat er TEMPO op staat!

Paniek op het gemeentehuis: de bestelformulieren van de bestelformulieren zijn op!

Sollicitatie bij een notaris.

Een notaris zoekt een nieuwe medewerker om zijn akten af  te stempelen. En omdat op sommige formulieren wel 10 stempels nodig zijn, moet de nieuwe medewerker natuurlijk tot 10 kunnen tellen.

De eerste sollicitant meldt zich, gaat zitten en de notaris vraagt of hij tot 10 kan tellen.

“Ja, natuurlijk,” antwoordt de man “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0”

“Ja goed,” zegt de notaris, “maar kun je dat ook vooruit ?”

“Nee,” is het antwoord, “Ik heb hiervoor bij de NASA gewerkt en daar telden we altijd zo”.

“Niet geschikt ! Ik wens u nog een prettige dag verder en stuurt u a.u.b. even de volgende naar binnen.”

De volgende sollicitant, als hij gevraagd wordt of hij  tot 10 kan tellen zegt: “Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 4, 2. !”

”Ja, maar kunt u niet van 1 tot 10 tellen in de normale volgorde ?”

“Nee,” zegt de man,  “Ik ben postbode geweest en zo heb ik altijd geteld als ik de huisnummers naliep.”

“Bedankt en tot ziens, de volgende a.u.b. !”

De notaris weer:  “kunt u tot 10 tellen ?”

De derde kandidaat: “Zeker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.”

“Dat is geweldig, waar hebt u hiervoor gewerkt ?”

“Nou, bij de gemeente.”

“Bij de gemeente ? Daar sta ik van te kijken. Zeg eens, niet dat het nodig is, maar kunt u ook verder tellen dan 10 ?” sprak de notaris.

"Maar natuurlijk,   boer,   vrouw,   koning,   aas !"


Twee ambtenaren komen elkaar tegen, zegt de ene tegen de andere: "ik ben met heel weinig spullen mijn zaak begonnen" dan vraagt de andere ambtenaar:"met wat bent u dan begonnen?" de ambtenaar zegt:"mijn verstand" waarop da andere ambtenaar zegt:"dan ben jij wel met hééééééél weinig spullen begonnen

Weet je waarom 21 maart is uitgeroepen tot de dag van de ambtenaar ? Op 21 maart is de winterslaap voorbij en begint de voorjaarsmoeheid.

Hoe is het mogelijk, mevrouw? ,zegt de dokter, ?U bent driemaal getrouwd geweest en op uw zeventigste nog maagd. Kunt u dat verklaren?? ?Zeker dokter. Mijn eerste man was architect; die maakte niets dan plannen. Mijn tweede man was musicus; die speelde hoogstens een beetje. En de derde was ambtenaar. Die zei altijd: morgen beginnen we ermee.?

Tags

Ambtenaren kenmerken en grappen top 50

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top